[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

laatst bijgewerkt:


15 april 2019


bijgewerkt:


activiteitenplan jeugdleden


braakbalpluizen


excursie 2018 jeugdleden


  

Excursie 16+ leden 2019


De excursie gaat dit jaar naar:


vogelpark Avifauna te Alphen aan den Rijn.


De excursie wordt gehouden samen met leden van


volièrevereniging Fûgelnocht uit Damwâld.


Excursiedatum: zaterdag 18 mei 2019


Info over het dagprogramma, prijzen e.d. klik hier.


Opgave deelnemers bij:


Jan Berends


Mail: jan-gera@live.nl


Tel. 0511 - 425559

 

©

©

home

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelwacht "Akkerwoude e.o." is een vereniging met op dit moment ongeveer 550 leden.
De vereniging is opgericht in 1946 en is aangesloten bij de Bond van Friese VogelWachten (BFVW).

Het werkgebied van vogelwacht "Akkerwoude e.o." beslaat de dorpen: Damwâld, Broeksterwâld en De Falom.

Vogelwacht "Akkerwoude e.o." heeft als doelstelling: Het in stand houden en -voor zover mogelijk- de uitbreiding van de in het wild levende flora en fauna, de avifauna in het bijzonder.

Onder de leden wordt 2 keer per jaar het verenigingsblad 'Fjildpraet' verspreid.