[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[]

activiteiten

Excursie 16+ leden, 2004

Zaterdag 15 mei trokken 16 leden van onze wacht met de boot naar Ameland. Aangekomen op het eiland werden de gehuurde fietsen in ontvangst genomen en ging het meteen richting het Oerd waar om 12 uur de excursioe stond gepland.


Onderweg zagen we de blauwe kiekendief, tapuiten, roodborsttapuiten en vele andere soorten vogels. Voor de excursie was een gids ingehuurd van het natuurcentrum. Deze man welke tevens AID-er was vertelde ons over het ontstaan van het Oerd, over het gebruik door de eilandbewoners, vroeger en nu.

Ook over de aanwezige planten wist hij het een en ander te vertellen, het verschil tussen het ooievaars- en het reigersbekje werd uitgelegd. Het lijkt een boterbloem maar het is de tormentil, het verschil is 1 bloemblaadje.


Na de excursie nog een fietstochtje over het eiland, waarna de dag werd afgesloten in restaurant 'De Klimop', waar ons en uitstekende warme maaltijd werd voorgezet.

Zie het
fotoverslag.


foto links: de bergeend.   foto: Plomp Digital Video.  

Uitzicht vanaf de Oerdblinker, links kolonies van de kokmeeuwen en mantelmeeuwen.

  

Op de kwelder was de scholekster noch volop aan het broeden.

  

Te voet ging het voorwaarts, verder de duinen in, rechts de duindoorns, links de meidoorn. Gezien werden de St. Jansvlinder en de
St. Jacobsvlinder.

  

De kwelders van het Oerd met slenken. Bij vloed met springtij staat het hier blank tot aan de voet van de duinen. In het broedseizoen kunnen dan veel eieren en jonge kuikens verloren gaan.

Deze duinmeertjes zijn bij de bergeenden favoriet om de eerste dagen met hun jongen door te brengen. Veel jonge bergeendjes zijn vooral de eerste dagen het slachtoffer van rovende, ook op het Oerd broedende, mantelmeeuwen.

De broedende eidereend.

  

Hier staan we bij een broedende eidereend. Op het Oerd broeden op de kwelders de eidereenden. Zitten ze een tijdje te broeden dan zijn ze zeer nestvast.

Op het moment heersen er twee konijnenziekten, Myxomatose en de nieuwe ziekte VHS. Ondanks dat deze laatste ziekte zeer veel slachtoffers eist zijn er, aan de keutels te zien, nog konijnen op Ameland. Boven het reigersbekje of was het die andere.

Onze gids laat ons het verschil tussen het ooievaarsbekje en het reigersbekje zien.

Overzicht over het Oerd, op de achtergrond het wad.

  

Eerst nog even bijpraten en een bak koffie.

Excursie 16+ leden naar Ameland.

Start van de excursie.

  

klik op de foto's

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

sluiten