[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

activiteiten

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Wintervoedering.

Bij strenge vorst hebben vooral watervogels als roerdomp, blauwe reiger, eenden, meerkoeten, waterral e.d. het moeilijk. Blauwe reiger en roerdomp leven hoofdzakelijk van waterdieren als vis en kikker, ook een mol wordt door deze vogels niet versmaadt.

Dit voedsel is bij strenge vorst als alle water is dichtgevroren en de grond hard is of met een dikke laag sneeuw is bedekt, voor deze vogels niet meer bereikbaar. Al jaren lang voert vogelwacht "Akkerwoude e.o." bij strenge vorst blauwe reiger en roerdomp bij met vis, (afgekeurde) visfilet en visafval. Voor eenden, meerkoeten en waterral e.d. granen, brood en groenteafval.

De laatste jaren is er discussie of het verstandig is vogels bij strenge vorst bij te voeren. De natuur zou zich zelf wel redden en het trekgedrag van o.a. de blauwe reiger zou in het geding zijn.
Wij zijn echter van mening dat echte natuur niet meer aanwezig is in onze contreien. Stromend water bijvoorbeeld, waardoor water niet snel bevriest, is hier niet meer te vinden. We leven in een gecultiveerde natuur.

Daarom hebben wij besloten indien nodig de vogels bij te voeren.

Onze wacht hanteert het principe dat het echt noodzakelijk moet zijn om watervogels van voer te voorzien. Alle water, op misschien enkele door watervogels opengehouden wakken na, moet zijn dichtgevroren en de zwakkere exemplaren moeten worden uitgeselecteerd. Dit selecteren gebeurd door bij strenge vorst nog enkele dagen/weken te wachten met voeren.

Granen en vis wordt kosteloos aan ons ter beschikking gesteld door:
Stichting Vogelververzorgingsfonds Friesland.  


foto links: de blauwe reiger.