[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

allerlei

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

12-03-2003, Hidzer Wijbenga ontvangt de wisselbeker van voorzitter Wiersma.

Hidzer vond het eerste eitje bij de jeugdleden.

12-03-2003, Jan Broersma neemt de wisselbeker voor het eerst gevonden kievitsei in ontvangst.


  

15-04-04: Trienke Visser-Koonstra neemt de wisselbeker voor het eerst gevonden kievitsei in ontvangst.


  

15-04-04: Albert Wijbenga neemt de bloemen in ontvangst. De oorkonde en de wisselbeker voor de jeugdleden heeft hij al ontvangen van voorzitter Tjibbe Wiersma.


  

Met de felicitatie van de voorzitter ontvangt Albert de wisselbeker, oorkonde en een mooi bos bloemen.
Ook in 2004 vond Albert het eerste eitje van de jeugdleden, volgend jaar nog een keer en hij mag de wisselbeker houden.

23-03-2007. De 7 jarige Douwe Kooistra ontvangt tijdens de nazorgvergadering van voorzitter Wiersma de wisselbeker voor de jeugdleden. Voor hem waren er natuurlijk ook de bloemen en een mooie oorkonde.

18-03-2008. Age Jitze Vanger ontvangt van voorzitter Tjibbe Wiersma de wisselbeker voor de jeugdleden, de oorkonde en een mooie bos bloemen.

14-03-2008. Anneke Soepboer - van der Kooi ontvangt van Tjibbe bloemen en een oorkonde. De wisselbeker staat niet op de foto maar zal ze ongetwijfeld ook gekregen hebben.

14-03-2009 vond Marcel het eerste kievitsei, krapaan een jaar later, 4 maart 2010, levert Marcel de wisselbeker weer in en ontvangt hij van onze voorzitter Johannes Haakma een wisselbeker en een mooie bos bloemen.

Op 19 maart 2010 's morgens halftien vond Oane Brandsma uit Damwâld het eerste kievitseitje aan de Koailoane. Oane, betûft eierzoeker en nazorger (ook in 1989 eerste van onze wacht), vond het eitje in zijn eigen nazorgrayon.

Op de foto ontvangt Oane van de voorzitter de wisselbeker, oorkonde en een mooie bos bloemen.


  

Op 20 maart 2010 's middags halfdrie vond Douwe Kooistra het eerste kievitseitje van de jeugdleden. Douwe vond het eitje aan de Singel westelijk van Damwâld.

Op de foto ontvangt Douwe van onze voorzitter de wisselbeker, bloemen en een oorkonde.

27-03-2006. Hendrik ontvangt de wisselbeker, oorkonde en een mooie bos bloemen.
Het is de 5e keer dat Hendrik het eerste kievitsei van onze wacht vind. Formeel zou hij de wisselbeker nu mogen houden.Omdat de wisselbeker al sinds 1962 rouleerd heeft deze voor onze wacht toch een bijzondere waarde. Tijdens de ledenvergadering in 2005 is besloten dat de wisselbeker blijft rouleren. Op de herinneringsbeker welke Hendrik volgend jaar krijgt zal middels een extra inscriptie hier aandacht aan worden besteed.

Tijdens de nazorgvergadering op 5 april 2007 ontvangt Marcel de wisselbeker, de oorkonde en een fraaie bos bloemen.


  

Op 21 maart 2011 vond ons jeugdlid Douwe Kooistra het eerste kievitsei van de jeugdleden van vogelwacht "Akkerwoude e.o.".


Douwe, zo langzamerhand een betoeft eierzoekertje, vond verleden jaar en in 2007 ook het eerste eitje van de jeugdleden.
Douwe gaat regelmatig met zijn vader en leermeester mee voor het doen van nazorgwerk. Op de foto ontvangt hij van de voorzitter de wisselbeker, bloemen en een fraaie oorkonde.

Maandag 12 maart 2012 vond Hendrik Hamersma het eerste kievitsei van vogelwacht "Akkerwoude e.o." Hendrik, betûft eierzoeker en nazorger, vond het eitje ’s middags 10 over vijf in ganzengedooggebied op een stuk bouwland bij Driezum.


Op de foto ontvangt Hendrik de wisselbeker, de oorkonde en een mooi bosje bloemen van onze voorzitter Johannes Haakma tjidens de nazorgvergadering.

  

18 maart 2011 vond Trienke Visser-Koonstra het eerste kievitsei van vogelwacht "Akkerwoude e.o.". Ze vond het eitje in het Bûtenfjild. Op de foto ontvangt ze de wisselbeker van onze voorzitter. Voor Trienke was er ook een oorkonde en een mooie bos bloemen. Trienke's naam staat nu twee keer in de beker, ook in 2004 vond ze het eerste eitje van onze wacht.


  

Woensdagmiddag 19 maart om 4 uur 's middags vond Hindrik Visser uit Broeksterwâld het eerste kievitseitje van de jeugdleden van onze wacht.

Hindrik vond het eitje in het Bûtefjild ten westen van Broeksterwâld.

Tijdens de gecombineerde leden-/nazorgvergadering overhandigde onze voorzitter hem de oorkonde en een fraaie bos bloemen.

De wisselbeker was nog bij de graveerder, wanneer zijn naam erin staat krijgt Hindrik de beker thuisbezorgt.

Zaterdagmiddag 15 maart vond Marcel Stuivenvolt bij Driezum het eerste kievitseitje van onze wacht


Maandagavond 24 maart tijdens de gecombineerde nazorg- / ledenvergadering overhandigde onze voorzitter de wisselbeker waarin zijn naam staat gegrafeerd (al 3 keer nu) aan Marcel. Ook ontving hij de oorkonde en een fraaie bos bloemen.

Vinders eerste Kievitsei.

Sinds 1962 stelt vogelwacht "Akkerwoude e.o." een fraaie wisselbeker beschikbaar voor de vinders van het eerste Kievitsei van onze wacht.

Sinds 1999 is er ook een wisselbeker voor de jeugdleden tot 16 jaar.

Wordt het 1e eitje 3 keer in opéén volgende jaren gevonden of 5 keer over verschillende jaren dan mag de vinder de beker houden.

Hieronder de vinders van de eerste kievitseieren.

  

Jaar:      

16+ leden:

Vinddatum:

Naam:

 

1962

27–03-1962

Th. Lijzenga

 

1963

20-03-1963

J. Postma

 

1964

20-03-1964

A. de Vries

 

1965

22-03-1965

H. Veenstra

 

1966

07-03-1966

B. Hoekstra

 

1967

19-03-1967

D. Raap

 

1968

21-03-1968

D. Feddema

 

1969

03-04-1969

D. Feddema

 

1970

23-03-1970

S.Tj. Wiersma

 

1971

22-03-1971

B.J. Dijkstra

 

1972

22-03-1972

D.E. Bijlstra

 

1973

21-03-1973

S.Tj. Wiersma

 

1974

19-03-1974

F. Reitsma

 

1975

28-03-1975

A. de Vries

 

1976

31-03-1976

S. Alkema

 

1977

15-03-1977

G. v.d. Staal

 

1978

19-03-1978

A. Peterson

 

1979

24-03-1979

H. de Vries

 

1980

19-03-1980

J. de Jong

 

1981

17-03-1981

S. Dijkstra

 

1982

18-03-1982

S. Dijkstra

 

1983

21-03-1983

G. Wijbenga

 

1984

28-03-1984

G. Wijbenga

 

1985

29-03-1985

S. Alkema

 

1986

26-03-1986

A. Peterson

 

1987

28-03-1987

W. Sjoerdstra

 

1988

20-03-1988

W. Hamersma

 

1989

15-03-1989

A. Brandsma

 

1990

16-03-1990

J. Pebesma

 

1991

15-03-1991

J. de Jong

 

1992

15-03-1992

Jac. Broersma

 

1993

20-03-1993

S. Alkema

 

1994

15-03-1994

H. Hamersma

 

1995

21-03-1995

H. Hamersma

 

1996

27-03-1996

A. Visser

 

1997

15-03-1997

G. Kooistra

 

1998

17-03-1998

G. Wijbenga

 

1999

17-03-1999

H. Hamersma

 

2000

13-03-2000

A. Bijlsma

 

2001

MKZ

 

 

2002

16-03-2001

H. Hamersma

 

2003

15-03-2003

J. Broersma

foto

2004

18-03-2004

T. Visser-Koonstra

foto

2005

eierzoeken verboden

 

 

2006

27-03-2006

H. Hamersma

foto

2007

11-03-2007

M. Stuivenvolt

foto

2008

14-03-2008

A. Soepboer-v.d. Kooi

foto

2009

14-03-2009

M. Stuivenvolt

foto

2010

20-03-2010

A. Brandsma

foto

2011

18-03-2011

T. Visser - Koonstra

foto

2012

12-03-2012

H. Hamersma

foto

2013

niet gevonden

 

 

2014

15-03-2014

M. Stuivenvolt

foto

2015

eierzoeken verboden

 

 

2016

eierzoeken onder voorwaarden

geen 1ste kievitseieren gevonden.

 

2017

eierzoeken onder voorwaarden

geen 1ste kievitseieren gevonden.

 

  

Jaar:      

Jeugdleden

Vinddatum:

Naam:

 

1999

21–03-1999

Johan v.d. Meulen

 

2000

19-03-2000

Marcel Stuivenvolt

 

2001

MKZ

 

 

2002

23-03-2002

Hedzer Wijbenga

 

2003

17-03-2003

Hedzer Wijbenga

foto

2004

21-03-1967

Albert Wijbenga

foto

2005

eierzoeken verboden

 

 

2006

30-03-2006

Albert Wijbenga

foto

2007

23-03-2007

Douwe Kooistra

foto

2008

16-03-2008

Age Jitze Vanger

foto

2009

niet gevonden

 

 

2010

20-03-1973

Douwe Kooistra

foto

2011

21-03-2011

Douwe Kooistra

foto

2012

18-03-2012

Douwe Kooistra

 

2013

niet gevonden

 

 

2014

19-03-2014

Hindrik Visser

foto

2015

eierzoeken verboden

 

 

2016

eierzoeken onder voorwaarden

geen 1ste kievits-

eieren gevonden.

 

2017

eierzoeken onder voorwaarden

geen 1ste kievits-

eieren gevonden.

 De eregallerij:


Onderstaande eierzoekers hebben het eerste kievitsei

meerdere keren gevonden.

 

16+ leden

 

H.Hamersma

6x

 

 

S. Alkema

3x

G. Wijbenga

3x

 

 

S. Dijkstra

2x

J. de Jong

2x

D. Feddema

2x

A. Peterson

2x

A. de  Vries

2x

S.Tj. Wiersma

2x

M. Stuivenvolt

3x

A. Brandsma

2x

T. Visser - Koonstra

2x

 

 

Jeugdleden

 

H. Wijbenga

2x

A. Wijbenga

2x

D. Kooistra

3x

Spelregels voor het vinden en aanbieden 1e kievitseieren.