[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

Activiteitenplan 2020


Voor dit jaar staan de volgende activiteiten voor onze jeugdleden op het programma.


Op zaterdagmorgen 18 april gaan we weer braakbalpluizen. Uitzoeken wat er allemaal in een braakbal verborgen zit. Deze activiteit wordt weer ge­houden in de schuur van Jelle. Vriendjes en vriendinnen mogen ook komen pluizen.


Zaterdag 13 juni is de BFVW-Jeugdvogelwachtdag. De jeugddag wordt dit keer gehouden bij het openluchtmuseum 'It Damshûs in Ny Beets. De jeugddag wordt 's morgens gehouden van 9 uur tot ongeveer 1 uur

's middags. Wij willen er weer bijzijn met onze jeugdleden.


Zaterdagmorgen 3 oktober gaan wij naar Harry om mee te doen aan Euro Birdwatch 2020. De Euro Birdwatch is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij in zeker 30 landen in Europa (trek-)vogels worden geteld. In Ne­derland doen hier zeker 100 locaties actief aan mee, waaronder een vogel­telpost bij Harry aan de Willemstrjitte.


Voor alle activiteiten geldt dat ze gratis zijn en dat de jeugdleden tijdig bericht krijgen via de mail.


Jan Berends


foto links: de smient.

  

jeugd

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."