[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

Excursie jeugd, 2003.

De jeugdleden van vogelwacht "Akkerwoude e.o." op excursie naar 'Het Houtwiel'

Zaterdag 24 mei gingen 27 jeugdleden van vogelwacht "Akkerwoude e.o." op excursie naar 'Het Houtwiel'. 's Morgens 5 uur stond boswachter Jacob Bijlsma van Staats Bos Beheer ons al op te wachten. Vorig jaar waren we hier ook, 11 uur 's avonds, bij nacht dus, we hoorden toen de roerdomp, het porseleinhoen en de waterral. Na een korte inleiding door Jacob gingen we het gebied in. Gelukkig had ieder de laarzen aan, 'Het Houtwiel' is op sommige plaatsen nogal moerassig. Onderweg hoorden we verschillende vogels welke vooral 's morgens vroeg zingen zoals de rietzanger, de kleine karekiet en de rietgors. Ook hoorden we weer de roerdomp en zagen we de koekoek, vermoedelijk op zoek naar een nestje van de kleine karekiet of rietzanger om hierin zijn ei te leggen.

De drinker en de grote beer, grote rupsen van soms wel 10 cm waren talrijk aanwezig. Volgens Jacob zijn het de larven van grote nachtvlinders. De blaadjes van de hier nog veel voorkomende gagel werden vroeger door de mensen gebruikt om hun linnengoed vrij te houden van motten. Ook vertelde hij over het riet dat meedraait met de wind en dat in elk blad een vreemd groefje zit, de zogenaamde kaïnsbeet. Het schijnt dat Kaïn elke nacht door de rietlanden dwaalt en in elk rietblad moet bijten, voor straf, zo vertelde Jacob.foto links: de groene kikker.  

jeugd

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

De groepsfoto.

De jeugd luistert met grote belangstelling.

  

Jacob vertelt na de excursie over de voorkomende insecten, planten en vogels.

  

Moeras, broedgebied van het porseleinhoen en waterral. Ook de bruine en groene kikker komen hier veelvuldig voor. Nergens anders in Friesland, hier wel: het moerashertshooi.

Rietlanden met opslag van wilg, els, lijsterbes, gagel e.d., broedgebied van de roerdomp, kleine karekiet, rietgors, blauwborst en snor.

De jeugdleden op excursie naar 'Het Houtwiel'

'Het Houtwiel' een natuurgebied gelegen tussen Broeksterwoude en Veenwouden bestaande uit waterpartijen, moeras en riet met opslag.

klik op de foto's

sluiten