[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

jeugd

Excursie jeugd, 2004.

Zaterdag 22 mei gingen we met 31 jeugdleden van onze wacht naar de Friese kant van het IJselmeer om een bezoek te brengen aan de Buisman eendenkooi, de vogelkijkhut en de Workumerwaard.

Zie het
fotoverslag.
foto links: de kluut.


  

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Na een geslaagde dag nog even met elkaar op de foto.

  

scholekster, kievit, kluut en de wilde eend (van links naar rechts, van boven naar beneden).

Op de Workumerwaar moesten we uitkijken waar we gingen staan, overal jonge vogels en nesten met eieren van o.a. de .....

  

We zagen o.a. knobbelzwanen, lepelaars, aalscholvers, futen en eenden, onderweg naar de hut hoorden wij de rietgors, kleine karakiet en de rietzanger.

  

31 jeugdleden, 8 begeleiders en onze gids, de hut was vol.

  

Achter de bosjes in de verte staat de vogelkijkhut 'De Ral' met fraai uitzicht over de Makkumerwaarden.

  

De kooiplas ligt midden in het kooibos. Dit bos is vroeger aangeplant met o.a. es, esdoorn, kastanje, meidoorn en iep. Onder de bomen veel brandnetels en kleefkruid. De kooiker pachte de kooi en omdat dit ook allemaal geen weelde was waren in het bos ook fruitbomen geplant, waar de kooiker het vruchtgebruik van had. Ook had de kooiker hier vroeger een moestuintje. De hier voorkomende vogels zijn o.a. de putter, fitis, braamsluiper, vink en winterkoninkje. In de bomen broeden de havik, boomvalk, ransuil en ook de bergeenden.

Aan het eind van de vangpijp was het weer licht en dachten de eenden te kunnen ontsnappen. Letterlijk en figuurlijk gingen ze hier 'de pijp uit'. Vroeger werden de eenden gevangen voor consumptie later werd er gevangen ten behoeve van de vogelringerij. Nu is de kooi niet meer in gebruik maar wordt nog wel goed onderhouden. Alle 6 pijpen zijn bedrijfsklaar.

De kooiker probeerde met behulp van zijn kooikerhondje de eenden in 1 van de 6 vangpijpen te lokken. Hier 1 van de vangpijpen, aan het einde ook van boven afgedekt met rietmatten.

  

Jeugdexcursie naar Buisman eendenkooi, de vogelkijkhut en de Workumerwaard.

Onze gids geeft uitleg over de werking van de uit ongeveer 16e eeuw stammende eendenkooi. Hier de kooiplas waarin tientallen groene kikkers met luid gekwaak kennis gaven van hun aanwezigheid. Met lokeenden werden vroeger de wilde eenden gelokt, met tientallen streken ze neer op deze plas.

klik op de foto's

sluiten