[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

jeugd

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Excursie jeugd, 2005.

Zaterdag 14 mei gingen 18 jeugdleden van vogelwacht "Akkerwoude e.o." op excursie naar Nationaal Park 'De Alde Feanen' te Earnewâld. Met het op zonneenergie varende schip de Blaustirns werd eerst een vaartocht gehouden waarbij aangelegd werd bij de aalscholverkolonie. Daarna werd een bezoek gebracht aan de vogelkijkhut bij de Jan Durkspolder.

Zie het
fotoverslag.foto links: de aalscholver.  

De groepsfoto met jeugdleden, de begeleiders, de schipper (links) en onze gids (rechts).

  

In het water bij van de Jan Durkspolder op eilandjes broedende kokmeeu-wen. Op dit kleine eilandje zaten 8 paartjes te broeden.

  

Door de vrij sterke wind was er niet veel bijzonders te zien in de kijkhut bij de Jan Durkspolder. Broedende kokmeeuwen, nijlganzen, grutto's en enkele paartjes brandganzen met jongen.

  

Onze toekomst. Deze knapen hadden het goed naar de zin en genoten volop.

  

De inwendige mens werd niet vergeten.

  

Op het water zagen we o.a. futen, dodaars, krakeenden, kuifeenden en natuurlijk de gewone wilde eend. In het riet hoorden we de kleine karakiet, rietzangers en blauwborsten. In de lucht de bruine kiekendief, de buizerd en veel gierzwaluwen.

Op de achtergrond, in de bomen, de aalscholverkolonie. Hier werd even aangelegd. De gids van It Fryske Gea vertelde dat vroeger de kolonie bestond uit duizenden broedende aalscholvers. Nu is de kolonie gestabiliseerd. De laatste jaren zitten hier ongeveer 600 paar aalscholvers te broeden.

'De Alde Feanen' is in beheer bij It Fryske Gea. Men vind er grote plassen, petgaten, rietvelden, trilvenen, schraallanden, dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden.

Jeugdexcursie naar Nationaal Park 'De Alde Feanen' te Earnewâld.

De Blaustirns, vaart op zonne-energie. Vanaf het bovenste dek hadden we een prachtig uitzicht over 'De Alde Feanen'.

  

klik op de foto's

sluiten