[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

2018


Excursie naar de Houtwiel.


28 april jongstleden hadden wij onze eigen jeugddag!

Om 9:00 uur verzamelden wij ons bij het "Goddeloos Tolhuis” waar Jacob Bijlsma ons verwelkomde. Er hadden zich ongeveer een 15-tal jeugdleden gemeld. Eerst zijn wij een stukje gaan wandelen richting Feanwâlden.

Jacob heeft ons verteld over de diverse bloem- en grassoorten die er zijn en welke wij konden eten. Ook de roep van verschillende soorten vogels werd door Jacob nagedaan, de jeugd moest dan raden welke soort het was.


Na een klein uurtje zijn wij de Houtwielen in gegaan. Hier lagen allerlei soorten eierschalen die de jeugd onderzocht op oorzaak, was het een predator of is het kuiken er zelf uitgekomen? Ook gevonden vleugels van merels werden aandachtig bestudeerd.

Bij terugkomst bij het Goddeloos Tolhuis hebben wij even een hapje en een drankje gedaan waarna de jeugd aan de haal ging met de schepnetjes. Menig kikkervisje, tor en kleine visjes werden uit de sloot geslingerd! Na bestudering in de emmers werd alles rond 12:30 weer vrij gelaten.


Wij kunnen terug kijken op een geslaagde ochtend!

Groetjes, Jan en AnnekeBFVW-Jeugdvogelwachtdag.


Op 2 mei zijn we met een klein groepje jeugd naar de BFVW-Jeugdvogelwachtdag geweest welke was georganiseerd door vogelwacht Idaarderadiel-noord en werd gehouden te Warstiens.


Om 9 uur werden wij ontvangen met koffie, limonade en een stukje oranjekoek op de boerderij van de fam. Kooistra.

Bij binnenkomst was het al wat miezerig weer, wat natuurlijk de pret niet mocht drukken. Wij werden in groepen ingedeeld, wij waren groep 1 en begonnen bij activiteit 1.


De bedoeling was om een parcours te lopen met totaal 11 activiteiten.

Beestjes zoeken in de sloot, herkennen van predatoren in de weilanden, uilen herkennen, knutselen, honing proeven en bij de bijen in de kast kijken en ga zomaar door, er was voor een ieder wat wils.

Om een uur of halféén hebben wij gezamenlijk nog wat gegeten waarna een ieder weer huiswaarts keerde.


Ook deze dag was zeer leerzaam!

Groetjes, Jan en Anneke


  

jeugd

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

sluiten