[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

Naar huis.

De klus is geklaard, naar de douche, droge kleding aan en .....

Opdracht 12: Niet verplicht te doen, het polsstokspringen.

Opdracht 11: Je ziet hier 3 nestbeschermers staan met verschillende soorten eieren eronder, vergelijk ze met de kaart met eieren (De kaart hangt aan het stokje). Van welke vogels zijn de eieren? In de nesten liggen meestal 4 eieren. Hoe noemen we dat? Hoe noemen we een nest met drie eieren? Hebben de eieren een schutkleur? Waarom hebben ze een schutkleur?

Opdracht 10: Zoek een koeienvlaai. Welke insecten of andere beestjes zitten erop of eronder? Wat betekenen deze insecten voor de (jonge) weidevogels?

Opdracht 9: Op de grond zie je een cirkel van touw liggen. Groeien er ook andere planten dan alleen gras? Hoeveel verschillende soorten zie je? Misschien ken je wel een paar soorten, schrijf ze dan op.

Waarom is het belangrijk voor de weidevogels dat er niet alleen gras groeit?

Opdracht 8: Hoe heten deze vogels? Ken je ook de Fryske naam?

Opdracht 7: Niet alle door de weidevogels gelegde eieren komen uit. Het gebeurt vaak dat de eieren worden opgegeten door andere dieren. Weet je welke dieren wel een eitje of een jong weidevogeltje lusten? Weet je door welke vogel de bij deze opdracht liggende eieren zijn opgegeten?

Opdracht 6: Zoek een nest in de oever van de sloot. Van welke vogel is dit nest? Waarom zijn de eieren verstopt onder een laagje nestmateriaal?

Opdracht 5: Van welke vogel zijn deze eieren? Hoe heet het ding dat er boven staat en waarom staat dit ding daar. Wanneer zetten nazorgers van de vogelwacht stokken bij de nesten en waarom doen ze dat?

Opdracht 4: Boven zie je stroomdraden hangen. Aan de buitenste draden hangen gekrulde dingen. Wat zijn dit voor dingen en waarom zitten ze aan de draden?

Opdracht 3: Pak een verrekijker. Welke vogels zie en hoor je?

Opdracht 2: Zoek insecten op de bloemen, zuig ze op in het zuigpotje en bekijk ze onder het vergrootglas, wat zie je? Hoeveel pootjes heeft een vlieg of mug? Hoeveel pootjes heeft een spin? Hoeveel pootjes heeft en tor? Welke hebben de mooiste kleuren?

  

Opdracht 1: Welke vogels zie je op en rond de boerderij?

jeugd

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Leskist 'weidevogels'.

In 2003 is vogelwacht "Akkerwoude e.o." voorzichtig begonnen met de leskist 'weidevogels'. Dat jaar zijn we met een klas van 'De Wel' uit Broeksterwoude het veld in geweest. In 2004 met een klas van 'De Bron' uit Damwoude.


In 2005 werd besloten het wat grootschaliger aan te pakken. Besloten werd met alle hoogste klassen van alle basisscholen (de Wel, de Bron, De Fontein, de Botkeschool en de Wingerd) in ons rayon het veld in te gaan met de leskist. De leskist wordt beschikbaar gesteld door NME-centrum 'De Klyster' te Damwoude.

In de leskist zitten verschillende opdrachten welke de leerlingen moeten uitvoeren o.a. het zoeken naar wormen, het gebruik van de nestbeschermer over weidevogelnesten, het in een koeienvlaai zoeken naar de hierin voorkomende beestjes en waarom deze beestjes zo belangrijk zijn voor de weidevogels. Als laatste opdracht is er het polsstokspringen.


Voor de jeugd is het een dagvullend programma. 's Morgens wordt op school al het één en ander verteld over de weidevogels, het gedrag, hoe ze heten, hoe ze er uitzien, de biotoop e.d. Ook de rol van de vogelwacht en de gebruiker van het land waarop de vogels broeden wordt uitvoerig middels woord en beeld uitgelegd. De bedoeling is de jeugd wat meer bij de natuur te betrekken en ook het één en ander over het werk van de vogelwachters te vertellen.


Na afloop krijgt de jeugd nog een nabeschouwing mee van de uitgevoerde opdrachten om later thuis of op school nog eens in alle rust na te lezen wat er is gebeurt. De jeugd heeft een prachtige leerzame dag wat ook geldt voor het team van vrijwillegers welke de leerlingen begeleiden bij het uitvoeren van de opdrachten.
Het is de bedoeling ook volgende jaren weer met de jeugd het veld in te gaan met de 'weidevogelleskist'.

Voor het fotoverslag van de te maken opdrachten in het veld: klik
hier.


Stukjes geschreven door leerlingen van de scholen, klik hier.foto links: de wulp.

 

Hieronder enkele stukjes geschreven door leerlingen.


Vogelwacht groep 6 dinsdag 21 mei 2013

Dinsdag ochtend zijn er mensen van de vogelwacht geweest ze hebben ons uitleg gegeven en ze voerden een klein toneelstukje op.  Bij de uitleg hadden ze een powerpoint toen lieten ze een nestbeschermer zien en allemaal nep vogels op een bordje. Toen die middags gingen we naar boer Sikkema en toen kregen we daar uitleg en we waren in groepjes verdeeld. Toen gingen we allemaal dingen doen zoals:vogels bekijken,vogels luister,insecten op blazen , bloemen bekijken en met een stokje in koeien vlaai om prutsen en kijken wat er in zit, en we gingen een wilde eend z’n nestje bekijken er zat een broedtsje in (dat zijn 4 eiren in 1nestje) en tot slot gingen we polstok springen.en toen en daar na gingen we met de hele groep in de sloot springen en toen gingen we naar de stal om ons om te kleden bij de jongens in de kleed hok zat een kat,2konijnen, en allemaal koeien.en bij de meisjes geen beesten.


Gemaakt door:

Christiaan & Tjisse'De Wingerd': 4 juni 2013

Eerst kwamen twee mensen die gingen  Wat vertellen over vogels en eieren en wat voor werk ze doen. Daarna gingen we naar een boerderij. Toen moesten we uitzoeken welke vogel dat ei had gelegd. Toen gingen we kijke wat voor planten er waren. Daar vertelde hij wat over er wat over. Aan het eind hebben een paar kinderen poolstok gesprongen  Hoe vond ik het? Antwoord leuk en gezelig  Geslaagte dag dus.


Einde. Groetjes Samir


Er waren twee mannen die een verhaal oer de vogelwacht   vertelde vogels vertelden en ze lieten een filmpje zien over vogel nesten dat de boeren over een nest heen reden en dat de eieren kapot waren en dat er vijanden waren van de kleine vogels roofvogels en kraaien vossen en dan was er een slimme vogel die op het nest ziten blijft en dat de moeder van het nest weg ging dan waren de vijanden er weer en die vernielden de eieren uit het nest en dan konden de eieren weggeooit  en de boeren doen nu een nest beschermer de overheen voor de vijanden dat de roofvogels niks pakken kan en dat de moeder op het nest zitten blijft  en de anderen de vijanden weg jaagde en dan konde ze rustig bij de eieren liggen en dan gingen de roofvogels weg en de kraaien ik vond het zelf wel grappig om daar te zijn en met het poolstok springen vondt ik wel leuk om te zien dat hessel in het water viel toen was ik bijna nat door hessel en toen gingen we  weer naar huis toe en toen was de dag alweer om zowat 


gr jordy .vVogelwacht in Broeksterwald

We kregen in de ochtend van 10:30 tot 12:00 een  gastles over greidevogels. We hadden ook een filmpje gezien van ongeveer  een kwartiertje. Ze vertelden ook wat we in de middag gingen doen.

Er was ook een kans dat het niet doorging, maar gelukkig onweerde het niet. Toen gingen we naar boer Sikkema.

We waren verdeeld over groepjes van 6. Daarna gingen we het weiland in. We moesten allemaal opdrachten doen in het weiland. Tenslotte gingen we poolstok springen en toen was de dag voorbij.


AlminVogelwacht bij boer Sikkema

We zijn met de hele groep naar de vogelwacht  geweest ,en we hebben ook een gastles gekregen. We kregen bijvoorbeeld ook les over greidevogels  in ons land . Tijdens de gastles  werd ons verteld wat de vogelwacht inhoudt ,wat ze doen en waneer ze zijn opgericht .

We  zijn in de middag naar boer Sikkema geweest ,en zijn het weiland in getrokken waar we allemaal  opdrachten moesten doen . Tenslotte hebben we met de klas nog te wezen polsstok springen. Een paar kinderen gingen niet en velen  pleurden het water in.


Groeten  Dominic van der GalienVogelwachtexcursie boer Sikkema,

s' Ochtends kregen we een gastles over vogels, hoe ze heten in het Nederlands en in het Frysk.

s' Middags zijn we naar boer Sikkema geweest. Daar moest je allemaal opdrachten doen in het weiland. Over de vogels en insecten. We hebben bijvoorbeeld met een verrekijker naar vogels gekeken en met een stokje in de poep van een koe naar insecten gezocht.

Op het einde mochten we poolstokspringen. Bijna iedereen ging poolstokspringen. Nou ja polsstokspringen .. Je kunt het beter slootjespringen noemen .. Want later gingen heel veel kinderen erin zwemmen, springen en vallen.


Gemaakt door Marre, Silke en ChrisVogelwacht in Friesland

Hallo, iedereen de Botkeskoalle groep 8 is op excursie geweest bij de vogelwacht. We kregen eerst in de ochtend les over de vogelsoorten in Friesland we leerden de Friese namen en we leerden de Nederlandse namen een voorbeeld een kieviet heet in het Fries ljip.

Toen in de middag zijn we naar de boer geweest boer Sikkema om precies te zijn. We moesten eerst groepjes maken en daarna gingen naar vogel nesten die eerder waren gevonden dan gingen we uitzoeken van welke vogel ze waren. Toen moesten met stokjes in poep van een koe steken om te kijken wat voor een beestjes er in zaten. We moesten ook met een met een verrekijker vogels spotten dat was best leuk we hebben een kieviet gezien en een wild eind.

We hebben ook nog poslstok gesprongen, maar een paar hebben maar de over kant gehaald daarna zijn een paar kinderen in de sloot gesprongen waaronder ik. We hebben nog een groeps foto gemaakt.

En aan het einde van de dag stonk ik naar poep. Ik vond het een leuke excursie : )


Jens PloegDe Wel', Vogelwacht groep 6 dinsdag 21 mei 2013:

Dinsdag ochtend zijn er mensen van de vogelwacht geweest ze hebben ons uitleg gegeven en ze voerden een klein toneelstukje op.  Bij de uitleg hadden ze een powerpoint toen lieten ze een nestbeschermer zien en allemaal nep vogels op een bordje. Toen die middags gingen we naar boer Sikkema en toen kregen we daar uitleg en we waren in groepjes verdeeld. Toen gingen we allemaal dingen doen zoals:vogels bekijken,vogels luister,insecten op blazen , bloemen bekijken en met een stokje in koeien vlaai om prutsen en kijken wat er in zit, en we gingen een wilde eend z'n nestje bekijken er zat een broedtsje in (dat zijn 4 eiren in 1nestje) en tot slot gingen we polstok springen.en toen en daar na gingen we met de hele groep in de sloot springen en toen gingen we naar de stal om ons om te kleden bij de jongens in de kleed hok zat een kat,2konijnen, en allemaal koeien.en bij de meisjes geen beesten.


Gemaakt door: Christiaan & TjisseDe Fontein, 16 juni 2011:

16 juni waren Jappie en Johannes bij ons geweest om te vertellen over vogels die in Friesland leven. 17 juni zijn we naar de boerderij geweest van boer Sikkema in Broeksterwoude. Daar moesten we zitten in de stal waar schattige kalfjes waren en ze lieten ook braakballen zien van de uilen die daar zijn. Toen kregen we een klembord met een potlood en gingen we het weiland in. In het weiland waren allemaal opdrachten die we moesten uit voeren, de leukste opdracht die er was eieren zoeken en ontdekken van wie die eieren zijn. De vieste opdracht vond ik dat we de mest van de koeien moesten uit puzzelen en zeggen wat voor beestjes er in zaten. En op het laatst mochten we poolstokspringen eerst wou ik niet springen maar toen ik het eenmaal deed wou ik de hele tijd nog een keer. Ik was er twee keer ingevallen en toen moesten we ons schoonmaken onder de koude douche, brrrr. Toen moesten we ons nog afdrogen en aankleden. Toen ik klaar was met aankleden ging ik spieken bij de meisjes maar jammer genoeg kon ik niets zien. En toen zag ik Sepkje bij de kalfjes staan. Ze deed haar hand in de mond van het kalfje toen wou ik ook eens proberen. Het voelde best lekker en ik en Sepkje noemden het kalfje vlekje omdat kalfjes en koeien vlekken hebben.  Toen moesten we helaas weer weg jammer maar ik heb er wel mooie herinneringen aan over gehouden.


Gemaakt door: Pieter de JongVogelwacht Akkerwoude

We zijn met de hele klas naar de boerderij van Marten Sikkema gegaan. Donderdag ochtend hebben Johannes en Jappie bij ons op school wat verteld over de vogels. Helaas konden wij pas vrijdag het veld in. Vrijdag hebben we allerlei opdrachten gemaakt. 1 van de leukste opdrachten was natuurlijk het fierljeppen. We mochten ook met stokjes kijken wat er in een koeienvlaai zat. Bij het fierljeppen ben ik 3x droog naar de overkant gekomen, de laatste sprong deden we zonder stok! Ik ging kopje onder. Na het springen gingen we onder de koude douche, toen op de foto en ten slotte naar huis. Het was een geslaagde middag!


Bedankt daarvoor, groetjes Femke Dijkstra. Vogelwacht excursie.


Er zijn gisteren twee mannen van de vogelwacht zijn hier geweest .Ze hebben eerst wat over de geschiedenis verteld van de vogelwacht en welke soorten er allemaal zijn van de vogels en dat was ook wel interessant omdat ze heel veel weetjes er bij hadden gezet en er zaten geluiden bij van dieren . Toen zijn we 'S middags naar de boerderij geweest op de fiets en toen gingen we een speurtocht doen we moesten raden welke vogels soorten er waren en wat hun kenmerken waren .

En we moesten ook bij een opdracht moesten we in de poep graien van een koe .

En op het laatst mochten we polsstokspringen en ik ben ook twee keer geweest allen ik ben er twee keer in gevallen en ik was nat .

Op het laatst mochten we met z'n alleen in de sloot springen dat was super leuk . En daarna moesten we ons om kleden en op de foto .


Bedankt! Femke BakkerVogelwacht.

We begonnen de ochtend met rekenen en taal. Om half11 kwamen er twee mannen (Johannes & Jappie) van de vogelwacht, ze legden allemaal dingen uit ze deden een klein toneelstukje, ze lieten een film zien. En toen lieten ze plaatjes zien van vogels in het nest en jonge vogels en de geluiden daarvan. De middag gingen we naar boer Sikkema toe in Broeksterwoude, we moesten allemaal dingen uitzoeken over vogels en de eieren. Mochten we daarna ook nog polsstokspringen toen viel juf Renske er in Hahaha, en we gingen in de stront prikken met een stokje.


Groetjes Hilde. Vogelwacht.

We gingen dinsdagmiddag naar boer Sikkema. Daar gingen we op de fiets heen.

Onze eerste opdracht was vogels raden wat voor vogels daar staan .onze tweede opdracht was waar voor de barg krul was. Onze derde was moesten we een beestje in een beker zuigen.de vierde opdracht was in een verrekijker kijken. Onze vijfde en zesde was moesten we raden wies nest het was.

De laatste opdracht was polsstokspringen  ik was als eers maar  geen een durfde ik dacht gewoon doen daar ging ik over het water en gehaald maar een beetje nat maar boeien en op het laatst was ik gewoon in het water en daarom op het laats telden we tot drie en daar gingen we met de hele klas en ik en sieuwe gingen de hele tijd door het water en naar de andere  kand en daar gingen we weer 

Ik ben wel 5 keer  geweest en dat wil ik nog wel hondert keer doen zo leuk was het. Niet denken dat ik over drijf maar  het is wel zo en als ik 20 ben ga ik ook  bij de vogelwacht en sieuwe zit er nu al bij

Ik wil nu er ook al bij echt heel leuk kan je wel zeggen ik wau dat er een keer in de week als we dat doen dat hoop ik echt en dat we onder school ook mogen polsstokspringen over zon grote sloot  en dat iedereen er in valt en met zen alle zwemmen 


Einde DavidVogelwacht

Vorige week dinsdag kwamen er s' morgens 2 mannen in onze klas.

Ze vertelden van alles over veel soorten vogels. Zoals: de kieviet, tureluur, leeuwerik, wilde eend en een wulp Veel vogels leven niet lang, ze worden bedreigd door de vos,

buizerd, egel, ooievaar, zwarte kraai, bunzing, hermelijn en nog meer. Ze vertelden

dat de grootste bedreiging de mens was. Later was er ook nog een quiz. S' Middags

zijn we naar boer Sikketna geweest. Daar konden we de vogels zelf bekijken. En de

koeien natuurlijk. We kregen allemaal opdrachten zoals insecten en andere beestjp­

vinden, in de koeienvlaai beestjes vinden, door de veffekijker vogels kijken, en .

polsstokspringen! Ik ging niet polsstokspringen, ik sprong er gewoon in!

Dat vond ik het leukst!


Margriet van Meekeren.Vogelwacht

Gisteren was er een vogel excursie  . er waren 2 mannen op school ,die vertelden over grayde vogels. hoe ze heten in het fries en hoe ze heten in het Nederlands .die middag gingen we naar Sikkema's boerderij. daar werden we in groepjes gedeeld, ik zat bij Celine, Alisa en Janneke wij zijn onafscheidelijk .We gingen naar Sikkema`s boerderij daar waren opdrachten opdrachten die we moesten maken . ze waren allemaal cool. maar de leukste opdracht was opdracht 12 dat was polsstok springen .ik was het eerste meisje van de Wel, ik viel de hele tijd in het water, dat was grappig en cool.

Anneke,1 van de leiders was na het springen een beetje kwaad op ons want we konden niet opschieten. Maar dat kwam omdat we ons moesten omkleden in een oude stal waar een hond zat te blaffen en te grommen. En het kwam omdat Celine een Daniëlle 2 meisjes uit mijn klas, die hadden ruzie om een onderbroek Haha ik heb me ziek gelachen. Want ze zeiden allebei dat dat hun onderbroek was, maar uiteindelijk had Daniëlle hem aan naar huis  en thuis wist ik niet hoe snel ik moest douchen want Alisa had een slak in haar haar gehad daarom heb ik voor de zekerheid 3 keer mijn haar gewassen


AnneDE VOGELWACHT

Donderdag zijn we naar boer Sikkema geweest. Dat was best wel leuk toen hebben opdrachten

gedaan. Zoals vogels spotten, namen van vogels raden, poep prikken & bloemen raden.Vogels zien met de verrekijker welke vogel het was. Bij de vogels raden moest je de Friese & Nederlandse namen weten.Bij het poep prikken moest je er kleine beestjes in zoeken.Ook lag er een cirkel in het gras met bloemen er in raden welke het waren.En als laatste gingen we polsstokspringen, dat vond ik het leukste !!!


Marten Boonstra & Hidde ZeinstraVogelwacht

Vrijdag 17 juli zijn wij met onze klas naar de vogelwacht in Akkerwoude geweest. we gingen als eerste even op het stro zitten en braakballen bekijken.

Toen gingen we de vragen maken. De eerste vraag was welke soorten vogels zie je om de boerderij? Daarna gingen we even naar de koeien en de kalfjes.

Toen gingen we in het veld daar stonden allemaal vragen en de informatie hadden we donderdag 16 juli gekregen en hadden een PowerPoint gezien.

We zouden eerst donderdag middag naar de vogelwacht maar dat was uitgesteld tot vrijdag want het was niet egt mooi weer. die vrijdag hadden we de vragen beantwoord en gingen we polsstok springen ik kam er over heen

Maar op het eind sprongen bijna alle kinderen erin. daarna gingen we onder een koude douche. toen moesten we schone kleren aan. die hadden we natuurlijk meegenomen daarna moesten we weer op de fiets naar huis.


Het was een succesvolle dag voor heel groep 7


Anne van der PloegDE WEIDEVOGELLESKIST 3.

Vorige week dinsdagochtend hebben we Jappie en Johannes van de Fûgelwacht in onze klas gehad. Zij hebben ons van alles over weidevogels verteld. 's Middags zijn we naar de boerderij van de Fam. Sikkema geweest. Hier konden we o.a. weidevogels “spotten”, eieren herkennen, koeienvlaaien doorzoeken en polstokspringen.

Het laatste was het leukste van de hele dag! Een groot aantal haalde de overkant, sommigen vielen met één been in het water! Dat het koud was maakte niet uit, op het eind sprong iedereen zo de sloot in! Kortom, veel lol!

Botkeschool Groep 7/8WEIDEVOGELLESKIST 4.

Ook dit jaar gingen we weer op stap met de Vogelwacht Akkerwoude:

s Morgens naar de pauze kwamen er twee mannen die een PowerPoint hadden Er stonden filmpjes en geluiden op en ze stelden vragen hoe de vogels in het fries of in het nederlands heten zoals kievit/ljip.

s middags hadden we opdrachten in het weiland er stonden twee echte kraan vogels die je anders nooit zo maar ziet in het wild en met een verrekijker om vogels te zien zoals de buizerd en een kraai en zwaan en zwaluw en daar naar om twee uur mochten die dat wilden polstok springen.


Groeten Remco, De WingerdGroep zeven met de vogelwacht op stap.

Donderdag, 10 juni, is groep 7 van de Fontein, met de vogelwacht op stap geweest. 's Morgens kwamen de heren Jappie Pebesma en Johannes Haakma bij ons op school om het een ander uit te leggen over het werk van de vogelwacht. Met film en toneelspel werd het een en ander duidelijk gemaakt.

's Middags zijn we met ons allen op bezoek geweest op de boerderij van de familie Sikkema in Broeksterwoude. Hier moesten de kinderen, onder des

kundige leiding van enkele leden van de vogelwacht, onderzoek doen in het veld. Welke vogels zien we? Wat zit er allemaal aan de slootkant? Welke eieren liggen in de diverse nesten? Hoe heten de planten die je hier ziet? Het was degelijk veldonderzoek en de tijd vloog om. Héél bijzonder was dat er ook nog een kraanvogel te zien was. Deze komen hier nooit of nauwelijks voor.

Na dit degelijke veldonderzoek, was het hoog tijd voor het fierljeppen. Met groot enthousiasme sprongen de kinderen met behulp van een lange polsstok over een brede sloot. Enkelen wisten droog de overkant te halen. Voor de meesten werd het een waterballet. Sommigen gingen zelfs kopje onder. Na een paar sprongen was iedereen drijfnat. Er werd heel wat afgelachen. Stinkend en met drijfnatte kleren trokken we ons terug op de boerderij waar een verfrissende douche klaar stond. Nadat iedereen droge kleding had aangetrokken zijn we weer huiswaarts gefietst.

Het was weer een prachtige dag, geheel en al uitstekend verzorgd door de vogelwacht Akkerwoude e.o.


Bovenstaand stukje komt van CBS De Fontein uit Damwâld.

  

Hieronder een fotoverslag van de te maken opdrachten in het veld

+ enkele foto's van het polsstokspringen.

Ontvangst, in de schuur, op de stropakken.

klik op de foto's

sluiten
sluiten