[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

jeugd

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Nestkastenprojecten.

Aan weerszijden van Damwoude liggen twee bospercelen, het Geastmerbosk en het Vermanjebosk. Beide zijn zogenaamde ruilverkavelingsbossen, aangepland in de 60-er en 70-er jaren. Vooral het Geastmerbosk, met zijn twee dobben begint al een echt volwassen bos te worden. Er is al een aantal keren de echte bosvogel de Wielewaal gesignaleerd. Ook diverse roofvogels hebben het bos inmiddels gevonden. Natuurlijk trilt het er van de kleine zangvogels.
Het Vermanjebosk is nog niet zover, al broeden ook hier al een aantal roofvogelsoorten. Ook hier zijn de zangvogels ruim vertegenwoordigd.

In beide bossen zijn door de vogelwacht nestkastenprojecten opgezet. Overal in het bos zijn nestkasjes opgehangen.  In het broedseizoen nemen vrijwilligers van de vogelwacht kleine groepjes kinderen mee om de inhoud van de nestkasjes te controleren. Altijd weer een erg spannende aangelegenheid.

Zit er een nest in, van welke vogel. Misschien zit zij (of hij) er nog wel op. Hoeveel open bekjes tel je. Wel even kloppen voordat je het deksel optilt. De resultaten worden iedere keer bijgehouden.


Zijn het vooral kool- en pimpelmezen in het Vermanjebosk, het Geastmerbosk huisvest in de bakjes ook bonte vliegenvangers, zwarte mezen, grauwe vliegenvangers en noem maar op. De grote bonte specht vindt de nestkastjes ook erg leuk. Niet om er in te broeden, maar hij vindt het kennelijk lollig om de kastjes helemaal aan gort te hameren. Daarom wordt steeds geëxperimenteerd met andere bakjes, andere kleuren of ander materiaal dan hout. Het helpt lang niet altijd. Omdat er een paar keer vleermuizen zijn gevonden in de bakjes zijn er ook een paar vleermuiskasten opgehangen. En ja hoor, die zijn al gevonden door deze schitterende diertjes.

Heb je zin om in het voorjaar ook eens met de vogelwacht mee langs de nestkastjes neem dan contact op met de jeugdcoördinator Harry de Boer telefoonnummer 0511-425133