[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

jeugd

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Jeugdleden tellen vogels.


Op 2 oktober 2011 was er weer de internationale vogelteldag "Birdwatch". Als jeugdvogelwacht hebben we hier weer aan meegedaan.

Het was deze keer wel mooi weer, alleen was het 's ochtends vroeg nog wel koud.

 

Naast het tellen van alle over- en rondvliegende vogels hebben we ook nog een aantal vogeltjes kunnen vangen en ringen.

Het was erg gezellig. Hond Bowey gedroeg zich minder netjes door steeds in de sloot te springen en zich dan tussen de kinderen lekker uit te schudden. Maar daarmee werd hij wel erg populair.

Een journalist en fotografe van Het Friesch Dagblad kwamen ook nog langs en hebben een paginagroot verhaal gemaakt.

We telden spreeuwen het grootste aantal. En dat was over heel Nederland precies hetzelfde. 

 

We hebben meer dan 400 vogels geteld, verdeeld over liefst 37 soorten! Volgende keer doen we weer mee. Misschien dan op een andere plek.


Harry de Boer.


Getelde soorten:

 

 

soort

aantal

1

Aalscholver

4

2

Houtduif

21

3

Kievit

4

4

Kokmeeuw

22

5

Koperwiek

56

6

Kramsvogel

6

7

Spreeuw

68

8

Vink

7

9

Wilde eend

2

10

Zanglijster

6

11

Winterkoning

4

12

Zwarte kraai

21

13

Kauw

20

14

Kolgans

55

15

Roodborst

7

16

Grauwe gans

20

17

Koolmees

15

18

Ekster

4

19

Blauwe reiger

4

20

Stormmeeuw

18

21

Zwartkop

6

22

Pimpelmees

5

23

Witte kwikstaart

1

24

Merel

9

25

Grote bonte specht

2

26

Matkop

2

27

Tjiftjaf

5

28

Zwarte roodstaart

1

29

Ringmus

4

30

Boomkruiper

1

31

Staartmees

2

32

Vlaamse gaai

3

33

Groenling

8

34

Kneu

3

35

Sperwer

1

36

Havik

1

37

Buizerd

1

 

 

 

 

Totaal

419
foto links: de grote bonte specht.