[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

Vogelnieuws 2019.


Februari

-Aan de Meekmastrjitte te Broeksterwâld zag Anneke Soepboer een grote

groep van ongeveer 40 putters.

- Voor het huis van Anneke Soepboer aan de Haaijehoeke pakte een sperwer een postduif.


April

- Een witgatje tussen de tamme eenden bij de vijver in de tuin Labadiskebosk. Even rusten en eten onderweg naar zijn broedgebied in Scandinavië. Harry de Boer.

- In de Houtwiel zag Anneke Soepboer een blauwborst.

- Bij het vliegveldje aan de Reitfjildswei zag Anneke Soepboer grote groepen goudplevieren en kemphanen.

- Frank Bolscher meldde dat zijn schoonmoeder 3 beflijsters zag op het weiland achter haar huis. Dit voorjaar veel waarnemingen van beflijsters, die waarschijnlijk door de kou in Scandinavië hier een tijdje bleven “hangen”. April is dé doortrekmaand van beflijsters. Tijdens de najaarstrek worden ze veel minder gezien, omdat ze dan vooral ’s nachts vliegen en grotere afstanden in één keer afleggen.

-Nog een late groep koperwieken (20) en kramsvogels (50) aanwezig in en rond tuin Labadiskbosk. Vanwege de kou in het Noorden nog niet vertrokken. Ook een bruine kiekendief overvliegend en een grote lijster in de tuin, gezien door Harry de Boer.

- 5 beflijsters naast het huis van Wiebe Jilderda aan de Frijstêd, een prachtig gezicht volgens Wiebe.

-Al enkele dagen foerageerde een groepje van ong. 50 regenwulpen op het omgeploegde weiland naast onze tuin, meldde Harry de Boer. Die avond ineens paniek onder deze vogels. Luid roepend en alle kanten opvliegend, ook tussen de bomen. De paniek werd veroorzaakt door een aanvallende slechtvalk!


Mei

- Een zingende fluiter waargenomen in het Fermanjebosk door Jan Andries Wagenaar. Dit vogeltje lijkt veel op een fitis en komt hier slechts sporadisch voor. Op 8 mei zag Jan Andries eentje met nestmateriaal tussen de bramen. Waarschijnlijk dus een broedgeval. Bij de ijsbaan zag hij ook nog een zingende bonte vliegenvanger bij een nestkastje.

- Bij De Klinze te Oudkerk een groene specht. Anneke Soepboer.

-Ongeveer 300 regenwulpen en enkele kemphanen op weiland aan de Heechfinne, gezien door Harry de Boer.

- 1 zeearend, door 4 buizerds belaagd, zwevend tussen Rinsumageast en Aldtsjerk, gezien door Anneke en Harry de Boer.

- Bij Ale Bijlsma in de tuin, aan de Master Woudstrasrjitte, een paartje braamsluipers, Ale weet niet of ze in de buurt hebben gebroed. Wel heeft er bij Ale in een nestkast een zwarte mees gebroed, er zijn 4 jongen uitgevlogen.


Juni

- Bij Oebele Lijzinga heeft een paartje grauwe vliegenvangers een nest in een soort bakje onder de dakgoot. Deze “warbere” vogeltjes hebben hun nestje vaak op vreemde plekken, maar ook vaak dicht bij een woning. Zoals b.v. in een bloembak bij de voordeur. Een prachtig schouwspel hoe zij de vliegen uit de lucht plukken en steeds weer terugkomen op dezelfde uitkijkpost.

- Jan Leegstra zag een raaf achterhuis in het weiland, omringd door kauwen, die deze grote zwarte vogel als vijand beschouwen en hem/haar willen verjagen. De raaf komt in NL steeds meer voor, vooral in het oosten van het land. Wellicht hier binnenkort ook de eerste broedgevallen.

- Groep van zeker 50 zwarte kraaien zitten onrustig in de boomtoppen te “vergaderen” in tuin Labadiskebosk. Zo nu en dan vliegt er eentje luid schreeuwend een rondje. Later die dag vond ik achter in de tuin de resten van een opgepeuzelde zwarte kraai, aldus Harry de Boer. Een havik bleek de dader.

- Bij de dochter van Anneke Soepboer aan de Atewei een gekraagde roodstaart in de tuin. De gekraagde roodstaarten hebben er gebroed, 5 jongen zijn uitgevlogen. Een prachtig gezicht.


Augustus

- 1 Oranje luzernevlinder gezien door Jan Andries Wagenaar bij de Hoeksterloane in

Damwâld.

De laatste jaren, meestal met erg warm weer, laat deze vlinder zich hier een enkele keer

zien. Ze zijn meestal erg snel en beweeglijk.


september

- Op deze dag vloog er een sprinkhaanzanger in een mistnet bij Harry in tuin

Labadiskebosk. Deze

soort is normaal te vinden in rietvelden of ruige gebieden en komt normaal gesproken niet

in tuinen.

Na het aanbrengen van een ringetje kon het vogeltje zijn trek naar Afrika vervolgen.

- Een grote groep kluten aan het foerageren bij Ezumakeeg. AnnekeSoepboer - Van der

Kooi.


oktober

- 15 grote zilverreigers in het natuurgebied van het Fryske Gea bij Gytsjerk, een

prachtig mooi gezicht je ziet ze steeds meer in groepjes bij elkaar. Anneke Soepboer -

Van der Kooi.

- In Gytsjerk een grote groep kramsvogels etend van de Manus appeltjes. Anneke

Soepboer - Van der Kooi.


november

- 15 staartmezen bij ons voor huis in de elzenbomen. Anneke Soepboer - Van der Kooi.

- 2 staartmezen bij ons in de tuin, hangend aan de vetbollen, het zijn prachtige

bewegelijke vogeltjes. Anneke Soepboer - Van der Kooi.


december

- In het Lauwersmeer zag ik 3 pestvogels. De pestvogel zie je bij ons alleen in de

wintertijd als doortrekker of wintergast.

-Er zitten dit jaar veel pimpelmezen bij ons in de tuin, veel meer dan in andere jaren.

Anneke Soepboer - Van der Kooi.
foto links: de raaf.
  

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."