[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[]
[]
[]

Contact.

  

Postadres

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Pieter Durksstrjitte 16

9108 ML  Broeksterwâld


tel. 06 - 53882506

mail: p.vandergalien1@knid.nl


Rekeningnummer bank:

NL13 RABO 0343 3844 77

 

 

Ledenadministratie

Jelle Postma

Haaijehoeke 18

9108 MR  Broeksterwâld

0511- 422183

 

 

Vogelnieuws en ringmeldingen

Harry de Boer

Willemstrjitte 7

9108 EL  Broeksterwâld

0511 – 425133

harrydeboer@hetnet.nl

 

 

Bezorging 'Fjildpraet'

Johannes Haakma

Bakkerswei 40

9104 DC  Damwâld

0511 – 423249

 

 

Nazorgcoördinators

Gosse Wijbenga

Damwâld

0511 - 425109 / 06 - 2045 8242

 

 

 

Wiebe Jilderda

Frijstêd 10

9104 EP  Damwâld

0511 – 422582

 

 

Jeugdcoördinator

Anneke Soepboer – van der Kooi

Haaijehoeke 7

9108 MR  Broeksterwâld

0511 – 422584


Jan Berends

Broeksterwâld

0511 - 425559 / 06 - 5289 7994

 

 

Commissie broedzorg

Jan Andries Wagenaar

0511 - 425633

 

 

 

Pieter van Kammen

06 – 1090 9874

 

 

 

Harry de Boer

0511 - 425133

 

 

Redactie 'Fjildpraet'

Pieter van der Galiën

Pieter Durksstrjitte 16

9108 ML  Broeksterwâld

06 – 5388 2506

p.vandergalien1@knid.nl
foto links: de kuifeend.
  

vogelwacht

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."