[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

allerlei

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Prijsvragen.


Prijsvraag winkelcentrum Damwâld, 29 februari 2020.


De vraag was: Hoe heten deze vogels in het Frysk?


Het antwoord was:

  

groenling

in het Frysk

grienfink

lachmeeuw

 

skatterkob

rietgors

 

reitmosk

braamsluiper

 

toarnhipperke

winterkoninkje

 

tomke

schreeuwarend

 

gjalpearn

 

 

 

1e prijs


 

 

Jelle van Enk

T.E. Teunissenwei

Damwâld

 

 

 

2e prijs


 

 

Jan van Assen

Nije Hale

Damwâld


1e en 2e prijs: een nestkast
Prijsvraag winkelcentrum Damwâld, 9 maart 2019.


De vraag was: Hoe heten deze vogels in het Frysk?


Het antwoord was:

  

ekster

in het Frysk:

ekster

huismus

 

mosk

koolmees

 

blokmies

pimpelmees

 

blaumies

winterkoning

 

tomke

merel

 

klyster

 

 

 

1e prijs

 

Wiebe Joostema

Nieuwe Straatweg

Gytsjerk

 

 

 

2e prijs

 

Bauke van Kammen

Klokwei

Damwâld


1e en 2e prijs: een nestkast
Prijsvraag in de Pipegael bij de volièrevereniging te Broeksterwâld,

1ste weekend januari 2019.


De vraag was: Hoe heten deze vogels?


Het antwoord was:

  

1

was de

roodborsttapuit

2

 

blauwborst

3

 

geelgors

4

 

zwarte roodstaart

5

 

groenling

6

 

zwarte specht

 

 

 

1e prijs

 

D. van Assen

Mûnewei

De Falom

 

 

 

2e prijs

 

Johannes Wielstra

Tsjerkeloane

Wâlterswâld


1e prijs: een koolmeesnestkast.

2e prijs: een appelhanger
Prijsvraag open dag Fam. De Jong, Bûtefjild, 13 oktober 2018.


De vraag was: Hoe heten deze vogels?


Het antwoord was:

  

1

was de

roodborsttapuit

2

 

blauwborst

3

 

geelgors

4

 

zwarte roodstaart

5

 

groenling

6

 

zwarte specht

 

 

 

1e prijs

 

M. Land

Wateranonkel

Dokkum

 

 

 

2e prijs

 

H. Oud

Boskwei

Readtsjerk


1e prijs: een koolmeesnestkast.

2e prijs: een appelhanger
Prijsvraag familiemarkt te Damwâld,16 september 2018.


De vraag was: Hoe heten deze vogels?


Het antwoord was:

  

1

was de

roodborsttapuit

2

 

blauwborst

3

 

geelgors

4

 

zwarte roodstaart

5

 

groenling

6

 

zwarte specht

 

 

 

1e prijs

 

J. Wijbenga

Nije Hale

Damwâld

 

 

 

2e prijs

 

K. Hamstra

Frijstêd

Damwâld


1e prijs: een koolmeesnestkast.

2e prijs: een appelhanger
Prijsvraag winkelcentrum Damwâld 2018, 24 februari 2018.


De vraag was: Hoe heten deze vogels in het Frysk?


Het antwoord was:

  

gekraagde roodstaart

in het Frysk

readsturtsje

waterspreeuw

 

dipper

nachtegael

 

geal

winterkoninkje

 

tomke

koperwiek

 

readwjuk

duinpieper

 

sânpiper

 

 

 

1e prijs

 

J. van der Meulen

Burmaniastrjitte

Rinsumageast

 

 

 

2e prijs

 

Emke Peterson

Bûterblom

Damwâld


1e en 2e prijs: een nestkast
Prijsvraag in de Pipegael bij de volièrevereniging te Broeksterwâld, 2018.


De vraag was: Hoe heten deze vogels in het Frysk?


Het antwoord was:

  

gekraagde roodstaart

in het Frysk

readsturtsje

waterspreeuw

 

dipper

nachtegael

 

geal

winterkoninkje

 

tomke

koperwiek

 

readwjuk

duinpieper

 

sânpiper

 

 

 

1e prijs

 

A. Vlieger

Heidewei

Zwagerbosch

 

 

 

2e prijs

 

J. Huizink

Sminiastate

Leeuwarden


1e en 2e prijs: een nestkast
Prijsvraag Bútefjilddagen, stand bij de fam De Jong in het Bútefjild.


De vraag was: Hoe heten deze weidevogels en de twee eendensoorten?


  

A

was de

grutto

B

 

wilde eend

C

 

scholekster

D

 

slobeend

E

 

tureluur

F

 

kievit

 

 

 

1e prijs

 

A. van der Meer

Ticeline

Kollum

 

 

 

2e prijs

 

W. Reitsma

It Harspit

Deinum


1e en 2e prijs: een nestkast.
Prijsvraag Campina Open Boerderijdagen, stand bij Kloosterman -Deinum in het Bûtefjild, 26 mei 2017.


De vraag was: Hoe heten deze weidevogels en de twee eendensoorten?


  

A

was de

grutto

B

 

wilde eend

C

 

scholekster

D

 

slobeend

E

 

tureluur

F

 

kievit

 

 

 

1e prijs 16-plus

 

Kees de Haan

Lytse Loane

Damwâld

 

 

 

1e prijs jeugd

 

Therza Scherjon

Mr. Woudstrastrjitte

Broeksterwâld


1ste prijzen: een nestkast.
Prijsvraag winkelcentrum Damwâld, 4 februari 2017.


De vraag was: Hoe heten deze vogels in het Frysk?


Het antwoord was:

  

nachtzwaluw

in het Frysk

deisliper

waterral

 

wetterhintsje

bosuil

 

wâldûle

schreeuwarend

 

gjalpearn

ooievaar

 

earrebarre

lachmeeuw

 

skatterkob

 

 

 

1e prijs

 

A. van der Ploeg

Nije Hale

Damwâld


1ste prijs: een nestkast.
Prijsvraag familiemarkt te Damwâld, 10 september 2016.


De vraag was: Hoe heten de weidevogels en de twee eendensoorten?


  

A

was de:

grutto

B

 

wilde eend

C

 

scholekster

D

 

slobeend

E

 

tureluur

F

 

kievit

 

 

 

1ste prijs

 

G. Steringa

Master Klokwei

Damwâld


1ste prijs: een nestkast.
Prijsvraag bij Bram Kloosterman 'Op bezoek bij de boer', 11 juni 2016.


De vraag was: Hoe heten deze weidevogels en de twee eendensoorten?


  

A

was de

grutto

B

 

wilde eend

C

 

scholekster

D

 

slobeend

E

 

tureluur

F

 

kievit

 

 

 

1e prijs 16-plus

 

Th. van Gunst

Houtmûne

Dokkum

 

 

 

1e prijs jeugd

 

Max

Westerloane

Broeksterwâld


1ste prijzen: een nestkast.
Prijsvraag winkelcentrum Damwâld, 20 februari 2016.


De vraag was: Hoe heten deze vogels?


  

A

was de

bonte kraai

B

 

bonte vliegenvanger

C

 

roodhalsfuut

D

 

bonte strandloper

E

 

roodborstje

F

 

winterkoning

 

 

 

1e prijs

 

D. Jellema

Birdaarderstraatweg

Sijbrandahuis

 

 

 

2e prijs

 

Thea van der Lei

De Berken

Feanwâlden


1e en 2e prijs: een nestkast.
Prijsvraag in de Pipegael bij de volièrevereniging te Broeksterwâld, 2016.


(Voor de leerlingen van cbs 'De Fontein' te Damwâld was er een aparte prijsvraag.)


De vraag was: Hoe heten deze vogels in het Frysk?


Het antwoord was:

  

groenling

in het Frysk

grienfink

lachmeeuw

 

skatterkob

rietgors

 

reitmosk

braamsluiper

 

toarnhipperke

winterkoninkje

 

tomke

schreeuwarend

 

gjalpearn

 

 

 

1e prijs
Leerling 'De Fontein'

 

P. Veenstra

Haaijehoeke 3

Broeksterwâld


Renate

 

 

 

2e prijs
Leerling 'De Fontein

 

Fokje Wijnsma

Ds. Feitsmawei

Broeksterwâld


Jelmer


1e en 2e prijs: een nestkast

foto links: de rosse franjepoot.