[website ontwerp] [website maken] []
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

allerlei

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Weblinks.

  

Damwâld, digitaal

Website van Damwâld

Broeksterwâld, digitaal

Website van Broeksterwâld

Wereld Natuur Fonds

 

BFVW

Bond Friese VogelWachten

Natuurmonumenten

 

IVN

IVN Natuur- en milieueducatie

De Fûgelpits

 

It Fryske Gea

 

De Klyster

Natuur- en Milieu Educatiecentrum, NME-centrum van Noord-Oost Frieslân

Vogels in de Lauwersmeer

 

Dutch Burding Group

 

Uilen

Uilenwerkgroepen van Nederland.

Natuurkalender

Fenologisch waarnemersnetwerk van Nederland

Vogeltrekstation Arnhem

 

Staatsbosbeheer

 

Vlinderstichting

 

Vogelbescherming

 

Sovon

Sovon Vogelonderzoek NederlandDe meeste foto's van vogels op deze site zijn van het internet gehaald. De foto's komen van de onderstaande websites.

  

http://www.fryslansite.com

Website van Hendrik van Kampen, een fotosite over het Friese landschap

http://www.nvlier.nl

Fotowebsite van Nico van Lier, foto,s van vogels, vlinders e.d.

http://www.vogeldagboek.nl

Website van Adri de Groot Vogeldagboeken en fraaie foto's van bloemen en planten

http://www.plompdigitalvideo.nl

Website van Plomp Digital Video Prachtige foto's. Gespecialiseerd in filmbeelden en complete produkties op het gebied van natuur en landschap

http://www.waarneming.nl

Website van Remco Gulien met waarnemingen uit de natuur, vogels vlinders, vissen e.d.

http://natuurbeleving.scene24.net

Website met o.a. foto's van Rolin Verlinde, Gerard Mornie en Jos Permentier. 366 vogels en 107 zoogdieren

http://www.dankert.nl

Fraaie website van Klaas Dankert over 'It Bildt'. Foto's van Flora en Fauna

http://www.vwgzoetermeer.nl

Website van Vogelwerkgroep Zoetermeer

http://www.vogel-egelopvang.nl

Website van Vogel en Egelopvang 't Hemelrijk

http://www.ronaldvanwijk.nl

Website van Ronald van Wijk Natuurfotografie. Een leuke selectie van natuurfoto's

http://www.benvandenbroek.blogspot.nl

Website van Ben van den Broek. Fotogalerie van vogels uit binnen- en buitenland

http://www.vogelennatuurfotopekela.nl

Website van Rein Jakob Schut. Fotografie van vogels en alle andere dieren uit de natuur

http://www.digitalnature.org

Website van Jelger Herder en Maaike Pouwels. Natuurfoto's uit binnen- en buitenland. Begonnen met digiscoping, de laatste jaren professioneel bezig met digitale spiegelreflexapparatuur

http://www.naturepix.nl

Op deze website fraaie foto's van in Nederland voorkomende libellen, juffers, vlinders, vogels, reptielen en amfibieën

http://www.fotoherbarium.nl

Op deze website staan alle in Nederland voorkomende wilde planten en paddenstoelen

foto links: de wilde eend.   foto: Jelger Herder.