[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Het Ree.

Het ree is de kleinste hertachtige die in Nederland voorkomt. Hij is wat grootte betreft te vergelijken met een grote hond. De schouder- hoogte is ca. 70 cm en het gewicht ligt rond de 23 kilo.

Alleen het mannelijke dier, de reebok, draagt een gewei van ongeveer 25 cm lengte. Het ree is een echte herkauwer en dus een planteneter. Het voedsel bestaat uit kruiden, grassen, bladeren en knoppen van bomen en struiken.

In de herfst en winter eten ze ook eikels, beukennootjes en paddestoelen.

Sociale structuur:
Reeën leven in de winter vaak in groepjes bijeen, de zogenaamde sprongen. In het voorjaar vallen de deze sprongen uiteen en bakenen de reeën hun territorium af. Een territorium van een reebok overlapt meestal meerdere terreintjes van reegeiten.

Een reebok duldt geen rivaal in zijn gebied en verjaagd de in rangorde lager geplaatste jongere of zeer oude bokken. Deze bokken gaan dan op zoek naar een eigen territorium.

In deze periode neemt het aantal verkeers- en verdrinkingsgevallen onder de reebokken toe. Dit door de onrust op de verschillende terreinen en de zoektocht naar een eigen gebied.

Het gewei:
In de herfst werpen de reebokken hun gewei af. De oude bokken werpen als eerste hun gewei af. Meteen na het afwerpen begint de opbouw van een nieuw gewei. Tijdens de groei van het gewei zijn de geweistangen omgegeven  met “huid” de zogenaamde bast.

In deze basthuid lopen bloedvaten die de voedingsstoffen voor de opbouw van het gewei aanvoeren. Als het gewei volgroeid is, sterft de basthuid af. De bok veegt dan zijn gewei af tegen dunne boomstammetjes om de dode huid te verwijderen.

Tussen het afwerpen van het gewei en het vegen van het nieuwe gewei zit ongeveer 20 weken. Over het algemeen kunnen we zeggen dat een “goed” gewei duidt op een goede algemene gezondheid van de bok.

De haardos:
In de zomer begint de zomerverharing. Het winterhaar wordt door het warme oranjebruine zomerhaar vervangen. De kleur van de haardos varieert van geel- tot roodbruin. Plaatselijk komt ook zwart reewild voor.

In de herfst groeien de zomerharen verder uit, waarbij ze verkleuren tot de bruin, grijze wintervacht. De jonge reeën verkleuren eerder dan de oude dieren. Rond de aarsopening heeft het ree een witgele haarvlek die bij de winterdracht het duidelijkst zichtbaar is.

Deze haarvlek noemen we de spiegel. Bij de bok is de haarvlek niervormig en bij de geit hartvormig en voorzien van een naar beneden uitstekend haartoefje dat schort genoemd wordt.

Voortplanting:
Vanaf half juli tot en met half augustus, is de bronst (de paartijd) van reeën. In het voorjaar, na een draagtijd van 10 maanden, worden de kalveren geboren. Een reegeit werpt gemiddeld 2 kalveren per jaar.

In de eerste dagen na de geboorte is er weinig contact tussen de moeder en haar kind. Het kalf is nagenoeg reukloos, de geit reageert voornamelijk op geluidssignalen van haar kalf. Helaas denken nog veelmensen dat de alleen liggende kalveren door hun moeder verlaten zijn.

Dit is dus niet het geval!!!! Het kalf blijft bij de moeder tot ze volgend jaar weer kalveren werpt.

J. Bijlsma, Broeksterwoude.