[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2006.

januari
-Nabij de Schierstins te Veenwouden een ijsvogeltje, Andries Wagenaar.
-Achter de familie Wolters te Broeksterwoude in het weiland een roerdomp, B. Boonstra.

februari
-In een groepje zwarte kraaien, één met twee witte vleugels aan de Vrijstad, W. Jilderda, Damwoude.
-Bij Aant Koonstra in De Valom een op het ijs kuierende roerdomp.
-Grote koppels kieviten in het Buitenveld, W. Jilderda. Nog een melding van G. Hoekstra, vier kieviten vliegen over Damwoude, de eersten die hij zag dit jaar.
-Gezien nabij de Sionsberg te Dokkum een grote bonte specht en een boomklever, B. Minnema- Kooistra.
-Bij fam. Dijk aan de v. d. Herberglaan te Damwoude een dode jonge tortelduif onder de boom, dit is een bijzonder vroeg broedgeval, Joh. Haakma.
-Twee grote zilverreigers aan de Singel te Damwoude, W. Jilderda.

maart
-Acht reeën te Rinsumageest in de landerijen en honderden kieviten, vermoedelijk doortrekkers, Tj. Wiersma.
-In het Vermaningsbos twee reeën en een koppeltje staartmezen, A. Wagenaar en Tj. Wiersma.
-In het Botkepark bij de nestcontrole een compleet nest van een pimpelmees, vogel kwam van het nest, vroeg geval, Joh. Haakma, J. Steringa
-Nabij de brug in de Mieden een zilverreiger gezien, Piet Wiersma.
-In het Ottema-Wiersma reservaat een zilverreiger gezien en bij de Zwarte Broek gehoord een karekiet, Ale Bijlsma.
-Lauwersmeer: sneeuwgorzen op het haventerrein, 1 lepelaar, grutto's, pijlstaarten, grote zaagbekken in de haven, dodaarzen, tientallen steenpikkers, 1 kwikstaart, brilduikers, tientallen rotganzen, grote zilverreiger, honderden wintertalingen en kluten. Wybe Bosch en Pieter van der Galiën.
-Bij Birdaard, 3 lepelaars. Harry Soepboer.
-Bij Fennema Kollum een meerkoet al broedend in de trekvaart en een ijsvogeltje gezien en bij Stroobos de eerste boerenzwaluwen, P. Wiersma en M de Vries.
-Bij Loonstra aan de Schwartzenberglaan te Broeksterwoude een kerkuil, gezien door Anneke Soepboer.


april
-12 putters bij de Valomstervaart. Anneke Soepboer.
-Een havik aan het nestelen aan de Achterweg in Wouterswoude. 15 boerenzwaluwen en een ijsvogeltje bij de Valomstervaart, vorig jaar hier gebroed, Jan Leegstra.
-In de Broekpollen verschillende keren de fitis gehoord, P. Huizinga.
-Koppeltje oeverzwaluwen nabij Dokkum gezien, Tj. Wiersma.

mei
-Melding van Ale Bijlsma te Broeksterwoude: een zwartkopmees en een tuinfluiter bij hem in de coniferen in de tuin.
-Bij Anneke Soepboer in de tuin aan de Haeijehoek te Broeksterwoude een broedende heggenmus. 3 jongen zijn grootgebracht.  

juni
-Bij Eelke de Jong in de tuin aan de Burg. Nautaweg te Broeksterwoude een grote bonte specht met jongen.

juli
-Een boomkruiper in de tuin bij Eelke de Jong aan de Burg. Nautaweg te Broeksterwoude.
-Bij de Valomstervaart tussen de Valom en het sluisje 2 ijsvogels. Pieter van der Galiën en Eelke de Jong.

-Nog drie jonge kieviten bij Jitze de Vries aan de Hoogvenne. Melding van Ale Bijlsma te Broeksterwoude.

augustus
-Ale Bijlsma Broeksterwoude: in de buurt van Gulpen twee raven gezien. Dit waren de eersten in Ale's leven.
-Lauwersmeer en Ezumakeeg: Veel ganzen in de polders waaronder een groep van honderden rotganzen. 2 zilverreigers, in het riet verscholen een roerdomp, middelste en grote zaagbekken, dodaarzen, tafeleenden, pijlstaarten en baltsende brilduikers. Veel kieviten en groenpootruiters bij -Ezumakeeg. Pieter van der Galien en Wiebe Bosch.  
-Kleine bonte specht in de tuin bij Jan Zwaagstra aan de Molenweg in de Valom.
-Een paartje nijlganzen met 6 jongen bij de dobbe aan de Achterweg in de Valom. Jan Zwaagstra.

september
-Een grote zilverreiger gezien tussen Zwaagwesteinde en de Miedbrug. Tjalling Haakma te Damwoude.

oktober
-Twee grote zilverreigers bij het Eeltjemeer. Bouke van Kammen en zijn vrouw te Damwoude.
-Bijna vergeten melding van twee huismussen in de tuin van Tjalling Haakma te Damwoude, afgelopen zomer waarvan één helemaal wit, een albino dus.

november
-Een grote zilverreiger gezien nabij Oudkerk. Boonstra Damwoude.
-Een houtsnip dood aangetroffen aan de Zwette te Veenwouden. Melding van Epema te Damwoude.
-Een span ringmussen nu nog aan het nestelen in een nestkast bij Andries Wagenaar te Damwoude.
-Bij de Eeltjemeer: 3 zilverreigers. Harry Soepboer.

december
-12 staartmezen bij de Valomstervaart. Anneke Soepboer.
-Een eend met twaalf jonge eendjes in de vijver bij Nij Tjaerda. Melding van Boonstra te Damwoude.
-Zelfde melding van een moedereend met 13 jongen in de vijver bij Nij Tjaerda. Een dag of wat later: alle eendjes verdwenen. Johannes Haakma te Damwoude.
-Een grote zilverreiger bij de Zwemmer en 1 dodaars. Melding van Tjalling Haakma te Damwoude.
-Bij de Eeltjemeer: 1 ijsvogeltje. Harry Soepboer.
-De roep van een houtduif bij hem in de tuin, twee dagen achter elkaar. Melding van Boonstra te Damwoude.

foto links: de brilduiker.