[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2007.

januari
-Vier ooievaars waterkant bij de Grote Wielen en honderden kieviten bij Beetsterzwaag, A. Kempenaar.
-Een witte zilverreiger in de landerijen bij Bartlehiem, A. Kempenaar en Tj. Wiersma.
-Nabij de Eeltjemeer koppels van honderden kieviten, A. Kempenaar en Tj. Wiersma.
-Aly Haakma en Andre Knoop melden een witte eend met 12 jongen in de vijver bij Nij Tjaerda.
-Zingende zanglijster in Driesum. Anneke Soepboer.

februari
-Ongeveer 60 vinken en een grote zilverreiger bij Eastermar. Anneke Soepboer.
-Tussen Sybrandahuis en Birdaard, twee grote zilverreigers, melding door de Graaf.
-Zingende zanglijster te Broeksterwoude. Anneke Soepboer.
-Grote zilverreiger gezien bij Ottema-Wiersmareser-
vaat. Tabe Soepboer.
-Aan de Kleine laan bij G. Wiersma in de achtertuin een steenuiltje.
-Vier grutto's nabij Leeuwarden in de buurt van de finishplaats van de Elfstedentocht, A.Bijlsma.

maart
-Honderd putters in de tuin (buitenveld) van A. Venema.
-Aan de Willemstraat nabij de Woudhof, heeft B. van Kammen twee bonte spechten gesignaleerd.
-Een mannetje kiekendief nabij Eeltjemeer, laagvliegend over de weilanden, ook vier velduilen gezien onder Birdaard, Piet Wiersma.    
-Drie lepelaars aan de Wiereweg nabij de molen onder Wierum, J.Pebesma.
-Bij het Driesumer gat 3 lepelaars. Harry Soepboer.
-Bij de Oege-mûne een groete zilverreiger. Harry Soepboer.
-Bij Sijbrandahuis 2 velduilen en bij Janum een grote zilverreiger,
Anneke Soepboer.

april
-Vier ooievaars op thermiek boven Damwoude, Boonstra (Bakkersweg).
-Een grote bonte specht in de tuin bij ons jeugdlid Cristiaan Toornstra aan het Madeliefje.        
-Eend met 16 jongen in vijver bij Nij Tjaerda, B. Minnema-Kooistra.
-A. Kempenaar en Tj. Wiersma melden twee ooievaars op thermiek boven Damwoude.

mei
-In de top van een conifeer in de tuin bij Tj. Wiersma een zingende grauwe vliegenvanger.
-Melding van ooievaars boven Damwoude, diverse personen hebben dit gezien.

juni
-Op kaal grasland aan de Trekweg richting Ee, ca. 150 grutto's bijelkaar, nooit eerder gezien door de melder Boonstra van de Bakkersweg.
-In de Mieden bij Zwaagwesteinde een ooievaar gezien door Harry Soepboer.
-Een koppel van 100 kieviten nabij de rotonde bij Dokkum, Tj. Wiersma.

juli
-Dit was een zonnige dag en ik had een prachtig uitzicht op een vlinderboom bij mij in de tuin. Deze zat namelijk vol met dagpauwogen, koolwitjes, kleine en grote vossen, Atlanta en verschillende soorten zweefvliegen, Tj. Wiersma.
-In het Fochteloerveen: 4 roodborsttapuiten, 2 kraanvogels, 1 leeuwerik en 2 kneuen. Sjouke Kazemier Damwoude.
-Twee witte huiszwaluwen gezien op het eiland Texel. B.van Kammen, Damwoude.
-Bij Moddergat: 1 zwarte stern, 3 zilverreigers. Bij Ezumakeeg: 1 grote stern, 3 dwergsterns en 1 witgatje. Sjouke Kazemier.

augustus
-Lauwersmeer, Jaapdeensgat: 1 zwarte ooievaar, 4 grote sterns, 3 zwarte sterns, 4 casarcaeenden, 10 noordse sterns, 50 zwarte ruiters en 150 lepelaars. Sjouke Kazemier.
-Bij Peasens: 1 koperwiek, 6 sneeuwgorzen. Ferwerd buitendijks: 1600 goudplevieren, 1 ruigpootbuizerd, 1 tapuit en 1 groenpootruiter. Sjouke Kazemier.

oktober
-Nabij de zandwinning Geastmerveld 5 grote zilverreigers, 5 blauwe reigers en honderden kieviten allemaal op een stuk land. T. Wiersma en A. Kempenaar.
-De zanglijster zingt nog steeds in de tuin bij Boonstra te Damwoude.
-Aan de Teneweg bij Reitsma een ijsvogeltje gezien door Teake Jellema.
-Lauwersmeer, Jaapdeensgat: 1 slechtvalk, 2 zilverreigers, 10 pijlstaarten, 2 dodaars en 10 kleine strandlopers. Sjouke Kazemier.
-Lauwersmeer, uitzichtheuvel bij De Pomp: 25 kleine zwanen, 50 wintertalingen, 20 tafeleenden, 10 slobeenden, 40 pijlstaarten, 30 krakeenden, 10 kuifeenden, 1 sperwer, 5 staartmezen en 5 dwergganzen. Sjouke Kazemier.
-In de tuin aan de Haijehoek te Broeksterwoude 2 staartmezen. Anneke Soepboer.
-Lauwersmeer, de Vlinderbalg: 1 slechtvalk, 5 bonte kraaien, 1 bruine kiekendief en 75 kleine zwanen, en groenpotruiter. Sjouke Kazemier.

november
-In de bosranden bij Molenend: 4 goudvinken en 4 fazanten. W. Jilderda.
-Bij de tuinvijver van Germ en Jannie v.d. Meulen aan de Haleweg iedere dag 2 ijsvogeltjes. G. v.d. Meulen senior.
-In Mûnein bij de fam. Postumus vlogen 2 roodborstjes zich dood tegen een raam. Anneke Soepboer.
-Bij de sluizen van Lauwersoog: 1 grote zaagbek, 2 sneeuwgorzen, 1 middelste zaagbek en 15 steenlopers. Bij het Robbenoort: 2 pestvogels en 5 staartmezen. Sjouke Kazemier.
-Een slechtvalk waargenomen bij de Houtwiel. Vanaf een hoogspanningskabel werd een spectaculaire aanval succesvol uitgevoerd op een overvliegende duif. De slechtvalk verdween ermee op de grond. --Hier ook een ijsvogeltje, graspiepers en groepen koperwieken en kramsvogels. Jan Andries Wagenaar.  

december
-In de Lauwersmeer een zeearend en bij Peasens honderden kluten. Wybe Bosch en Pieter van der Galiën.
-'s Morgens vroeg op de Meekmastraat te Broeksterwoude: 2 kerkuilen. Anneke Soepboer.
-Bij de sluizen van Lauwersoog: 19 grote zaagbekken, in de haven 30 sneeuwgorzen. In de Lauwersmeer bij het Jaapdeensgat: 4 brilduikers en bij de Zoutkamperril: 30 wilde zwanen en 10 kleine zwanen. Sjouke Kazemier.  
-Bij de fam. Gros aan Mr. de Grootstraat in twee coniferen 7 roestende ransuilen. Geregeld brengt de grote bonte specht hier en bezoekje, ook is er een ijsvogeltje waargenomen.
-Bij Dries Visser aan de Schwartzenberglaan te Broeksterwoude heeft een roerdomp enkele uren in een Lindeboom gezeten. Ook als Dries in de tuin kwam bleef hij gewoon zitten, heel bijzondere waarneming.
-Bij de Indijkslaan te Damwoude een Slechtvalk. Menno enNeeltje Admiraal..
-Bij Esonstad een smelleken, zittend op een paaltje. Jan Andries Wagenaar.
-In het Buitenveld een grote zilverreiger. Verder in het Buitenveld bij Marten Sikkema 2 ijsvogels en bij Marten de Jong 1 ijsvogel. Johannes Rozema Broeksterwoude.
-Aan de Borkenslaan een roerdomp, zat bij de allereerste ingang van het Geastmerbosk. De vogel vloog uit de berm toen we aan kwamen wandelen, schrok van de hond. Menno en Neeltje Admiraal.
-Bij Oostrum, op een stukje land, een knobbelzwaan met een gele halsband, nr. PK65. Theo van der Leij.
-Bij Eelke de Jong aan de Burg. Nautaweg naast huis, tussen de zeevogels een roerdomp.
-Bij Bram Kloosterman in het Buitenveld: 1 grote zilverreiger. Anneke Soepboer.

januari 2008
-In de Bantpolder: 2 roodhalsganzen en 200 rotganzen, aan de wadzijde: 1 zeekoet, 10 grote zaagbekken en 2 middelste zaagbekken. In de haven van Lauwersoog: 50 sneeuwgorzen, 30 brilduikers en 1 kuifaalscholver. In het Oude Robbengat: 1 zeearend en 1 slechtvalk. Bij Zoutkamp: 160 wilde zwanen en 20 kleine zwanen.. Sjouke Kazemier.  
foto links: de zeearend.