[website ontwerp] [website maken] []
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2005.

december 2004
-Bij Aant Koonstra in De Valom. Op een paaltje van een steiger aan de Valomstervaart, een ijsvogeltje.

januari
-Bij Nij Tjaerda en op de Vrijstad, 4 staartmezen pinda-etend. W. Jilderda en B. Minne Kooistra.
-Bij N. Toornstra op Burg. v.d. Herberglaan, bijna iedere avond een aantal uilen, H. Zijlstra-Ezumakeeg 3 nonnetjes (man) en 5 (vr). Sjouke Kazimier.
-Tureluurs in winterkleed bij wad en Chileense flamingo met onleesbare oranje ring aan rechter poot nabij afgebrande hut bij Ezumakeeg. Jappie en Annie Pebesma.
-In De Valom, 2 putters en 5 kieviten, Anneke Soepboer-v.d. Kooi.
-Grote bonte specht bij de sporthal te Damwoude, B. van Kammen.
-Ongeveer 80 kieviten nabij Driesumer bos. E. Hoekstra.

februari
-Haven Lauwersoog, 2 paarse strandlopers, 30 sneeuwgorzen, 15 zaagbekken. Sjouke Kazimier.
-Nabij Giekerk 17 kieviten. A. Bijlsma.-Fazant, haan en hen op zoek naar voedsel in de tuin bij Joh. Koonstra te Zwaagwesteinde.
-Wierum buitendijks: een grote burgemeester. Sjouke Kazimier.
-Grote bonte lijster nabij Brugchelenkamp. A. Bijlsma.
-Tweetal grote zilverreigers nabij het Wiersma reservaat. S. Alkema.
-Aan de Achterwei in Damwoude regelmatig terugkerende kleine bonte specht bij D. v.d. Staal.
-2 haviken nabij Ottema Wiersma reservaat. A. Bijlsma.
-In Buitenveld nabij vliegveldje ca. 500 kieviten. T. Wiersma.
-4 waterhoentjes op zoek naar voedsel bij Joh. Koonstra in de tuin te Zwaagwesteinde.
-8 ransuilen naast de kerk in Wergea, Tabe Soepboer.

maart
-Circa 100 kieviten in de sneeuw op landerijen nabij de Rotonde van Dokkum. Joh. Haakma.
-Bij Hein van Althuis aan de Molenweg in De Valom, 1 watersnip in de tuin.
-Bij Jan Zwaagstra in de tuin, 2 watersnippen. Molenweg in De Valom.
-Koppeltje grote zaagbekken in de Valomster vaart, nooit eerder ge-zien. W. Elzinga.
-Circa 100 knobbelzwanen nabij Rinsumageest, er was een zwarte bij

bij met witte staart. T. Wiersma en A. Kempenaar.
-Bij Jan Zwaagstra in de tuin aan de Hogewal in De Valom een merel met bijna geheel witte kop en schouders.

-Bij Ben de Vries aan de Molenweg in De Valom regelmatig een kleine bonte specht in de tuin. Jan Zwaagstra.
-Bij Ezumakeeg; 40 pijlstaarten, 35 krakeenden, 5 lepelaars, 47 wintertalingen, 1 blauwe kiekendief, 110 grutto's, 35 IJslandse grutto's, 7 brilduikers, 63 tafeleenden, 30 kluten, 23 slobeenden, brand-, rot-, grauwe-, en kolganzen. In de Bantpolder: 2 zomertalingen en bij de haven van Lauwersoog 12 grote zaagbekken, 8 middelste zaagbekken en 4 dodaarzen. Sjouke Kazimier.

-Broedsje kievitseieren achter Driesumergat, Jan Leegstra.
-Nabij de Blauwhuisstraat grote bonte specht, Henk Peterson.
-Kleine en grote Canadese gans, kiekendief, tjiftjaf, fitis, sperwer, zilverreiger e 6 rietgorzen, Sjouke Kazimier.april
-Bij de Valomstervaart, 2 ooievaars, Jan Zwaagstra.
-Bij Peter Kamma in de tuin aan de Hogewal, 14 eksters, Jan Zwaagstra.

-Koppeltje matkopmezen in het Vermaningsbos, Tj. Wiersma en W. Jilderda
-In de tuin bij Tj. Wiersma aan de Conradi Veenlandstraat een span putters.
-Kleine bonte specht en boomvalk bij Jan en Willem de Graaf in de achtertuin aan de Kleine Laan te Damwoude.
-2 beflijsters bij W. Jilderda in de tuin, Vrijstad, Damwoude.
-5 lepelaars bij Anjum, Anneke Soepboer-v.d. Kooi
-4 putters bij de Dammelaan, Damwoude. Anneke Soepboer-v.d. Kooi
-Gekraagd roodstaartje in koolmeeskast aan de Achterwei bij Meier. Melder is Andries Wagenaar.

mei
-In de Ezumakeeg, een bullekopeend, Jappie Pebesma.
-Melding van 10 kemphanen, 3 tapuilen, 1 zwarte roodstaart en vele bonte strandlopers en bontbekplevieren te Lauwersoog. G. van Kammen en Jan Westra.

-Een appelvink in de tuin van Ale Bijlsma te Broeksterwoude.
-Een vissend visdiefje bij de vijver van Ale Bijlsma en een moedereend die een voor een haar jongen in bek nam en naar open water bracht.

-Een lepelaar in landerijen nabij de Nije Sanjes te Veenwouden. Tj. Wiersma.
-Een bonte merel broedt bij de fam. Tabe Soepboer in de tuin aan de Haeyehoek.
-Een ooievaar stond ca. 15 minuten op ons nest aan de Singel te klepperen, vervolgens voedsel gezocht aan de Singel. Andries Halbesma.

-Kleine bonte specht en boomvalk bij de fam. De Graaf aan de Kleine Laan te Damwoude. Jan en Willem de Graaf.

-Bij de Akkerwoudstervaart te Damwoude, een wielewaal gezien door Sikke van Kammen.

juni
-Twee fazanten nabij schilder E. Visser. Luut v.d Molen.
-Bij Ale Bijlsma in de tuin aan de Mr Woudstrastraat: twee jonge grote bonte spechten in de coniferen.

-Ezumakeeg, grauwe gors, 3 krombekstrandlopers, 15 bontbekplevier, 18 kleine strandlopers, 1 kneu, 7 kluten, 1 grauwe- en 1 bruine kiekendief, witwangstern, witvleugelstern. Sjouke Kazimier.
-Bij jachthaven Dokkumer nieuwe zijlen Siberische tjiftjaf. Sjouke Kazimier.
-Al ca. 4 jaar niet meer nestelend gezien en nu waren ze er weer, 4 grote lijsters in morellenboom, Botkepark. Arnold Slagter.

juli
-Heide Lippenhuizen, 2 jonge grauwe klauwier, roodborsttapuit. Sjouke Kazimier.
-Dellebuursterheide Oldeberkoop, 7 witgatjes, 4 klauwier, 4 roodborst tapuit, dodaars en 2 ooievaars. Sjouke Kazimier.

augustus
-Een snor gehoord in de achtertuin van kunstschilder Jan Kooistra te Damwoude. Gehoord door Tj. Wiersma.
-Lauwersoog, Jaapdeensgat: brandgans (50), grauwe gans (20), canadese gans (20), grote zilverreiger (6), lepelaar (60), 1 slechtvalk, goudplevier (300), zwarte ruiter (6), 1 rietzanger.Ezumakeeg: 150 goudpleivier, 40 lepelaars, 10 krakeenden, 200 wintertalings, 30 bontbekpleiviers, 10 krombekpleiviers, 10 strandlopers, 5 zwarte ruiters, reuzenstern, 40 kluten, 3 oeverlopers, 2 bosruiters en 50 kemphanen. Haven Lauwersoog: 30 steenlopers. Sjouke Kazimier.

september
-Boven Broeksterwoude, nabij het bedrijf A. Woudstra  een visarend. B. van Kammen.

oktober
-Overvliegende roerdomp aan de Teneweg onder Broeksterwoude. G. de Jong.
-Een maraboe gezien bij Lekkum door Thomas v.d. Ploeg uit Broeksterwoude.
-2 grauwe franjepoten, 6 krombekstrandlopers, 10 bontestrandlopers, 4 kluten, 10 kleinestrandlopers, 1 torenvalk, visarend, 12 zilverreigers. Sjouke Kazimier signaleerde ze bij Ezumakeeg.
-Bij de Dammelaan te Damwoude 1 houtsnip. Anneke Soepboer.
-Bij het haventje in de Valom, een ijsvogel. Harry Soepboer.
-Een havik en een roerdomp aan de Teneweg, W. Jilderda.
-Melding van een goudhaantje in de tuin aan de singel in Akkerwoude. Andries Visser.
-Zes jonge eendjes net uit het ei bij Bruchelenkamp in Zwaagwesteinde. A. Bijlsma.
-In de mieden bij Zwaagwesteinde een grote zilverreiger, zit er al een aantal weken. Anneke Soepboer.
-Houtwiel bij Broeksterwoude: Een buizerd met een paling in zijnklauwen vloog laag over Anneke Soepboer heen en streek even verderop op het land neer.
-Bantpolder, Lauwersmeer: Slechtvalk, 5 canadesegans, 200 goudplevier. Sjouke Kazimier.
-Melding van 2 matkopmezen in de tuin bij de vijver van A. Bijlsma te Broekstyerwoude.
-Vier goudhaantjes bij A.Bijlsma in de tuin.
-Omgeving lauwersoog, 10 brilduikers (4 ml 6vr), 30 tafeleenden, 4 pijlstaarten, 50 kleine zwanen, blauwe kiekendief, 15 bonte kraaien, 3 dodaars, 6 grote zilverreigers, zwarte roodstaart, 18 sneeuwgorzen, grote zaagbek, 5 ringmussen. melder Sjouke Kazimier.

november
-2 vrouwtjes zwartkop in tuin bij Arnold Slagter. Door mogelijk de zachte winter, mis ik groepen kuifmezen en is er een veel mindere trek van koperwieken en kramsvogels.

december
-Grote koppels kieviten nabij Oudkerk en buitenveld, de landerijen waren zwart van de kieviten. Tj. Wiersma.
-Een aantal matkopmezen in achtertuin aan de Kleine laan te Akkerwoude hangend aan de pindanetjes. Willem de Graaf.
-Grote koppels kieviten nabij Holwerd. Boonstra van de Bakkersweg.
-De Leijen, zilverreiger, slobeenden, casarcaeend, nonnetje, watersnippen. Sjouke Kazemier.
-Engwierum Nijlan, 1 rossgans. Ezumakeeg, zilverreiger, 2 nonnetjes (man en vrouw), 14 pijlstaarten, blauwe kiekendief. Haven Lauwersoog, 14 grote zaakbekken, 10 middelste zaagbekken, 25 steenlopers. Robbengat, 100 kleine zwanen, 10 toendrarietganzen. Sjouke Kazimier.
-Meldingen van verschillende varianten van het goudhaantje in Damwoude. Tj. Wiersma.
-Bij de dochter van Tjibbe Wiersma in Raard een in een boom naar voedsel hakkende grote bonte specht.
-Holwerderpier:30 sneeuwgorzen. Lauwersoog: roodhalsfuut. Wierum, 60 kleine zwanen en 300 toendrarietganzen. Sjouke Kazimier.

januari 2006
-Een zingende zanglijster bij Arnold Slagter te Damwoude in de tuin.foto links: het nonnetje.   foto: Hendrik van Kampen.