[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]

de zwarte roodstaart.

de gekraagde roodstaart.

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Roodstaartjes.


Prachtige vogeltjes zijn het, de roodstaartjes. Wij kennen hier de Zwarte Roodstaart en de Gekraagde Roodstaart. De zwarte komt hier echter nog maar zelden voor. Die zie je vooral in en rond grote gebouwen. Liefst oude fabrieken of leegstaande pakhuizen of zoiets. Bijna zwart met een licht hoekje in de vleugels, zo ziet de mannetjes eruit. Maar dan wel met een oranjerode staart. Die staart gaat bijna onophoudelijk op en neer. Zij leggen hun eitjes in die oude verlaten gebouwen. Die eitjes hebben dan ook geen schutkleur nodig en zijn dan ook wit van kleur.


Het vrouwtje van de zwarte roodstaart is moeilijk te onderscheiden van het vrouwtje van een gekraagde roodstaart. Laatstgenoemde is ietsje lichter van kleur en oogt iets vriendelijker, maar dat is mijn persoonlijke mening..

Het mannetje van de gekraagde is bijzonder mooi. Daar waar het oranjerode bij de zwarte zich beperkt tot de staart, loopt die kleur bij de gekraagde door tot de borst. En het mooiste is wellicht het zwarte kopje dat versierd wordt door een sneeuwwit voorhoofdje. Dat valt van verre op.

Ook de gekraagde roodstaarten zijn erg levendig en lijken dan ook altijd vrolijk. Zij zitten meer in tuinen, vaak bij boerderijen, maar ook in boomwallen of bosschages.


Zij broeden het liefst in halve holletjes zoals onder een dakgoot, in halfopen nestkasten of bijvoorbeeld in een houtopslag. Zij hebben felgekleurde blauwgroene eitjes.

De zwarte roodstaartjes trekken in de herfst later en ook minder ver weg dan de gekraagden. Verder dan Spanje of hooguit Marokko trekken ze zelden. Ze zijn in het voorjaar dan ook al vroeg weer terug. De gekraagden trekken meestal in september weg naar midden Afrika, ten zuiden van de Sahara. Hun broedgebieden bevinden zich tot in Siberië, dus enorme afstanden leggen zij per jaar af.

 

Wereldwijd gaat het niet zo goed met de roodstaartjes. Vreemd genoeg gaat het bij ons, in de Friese wouden, wel vrij goed met de gekraagde roodstaart. Waar dat precies aan ligt wordt momenteel door vogelonderzoekers onderzocht. Mij lijkt het in eerste instantie toch aan de geschikte biotoop te liggen. Half open landschap, veel hobbyboeren met wat schapen, geiten of enkele pony’s. Ook voldoende nestgelegenheid rond oude schuurtjes of stalletjes.


Mijn eigen (ring)onderzoek levert op dat deze soort bij ons de laatste jaren bijzonder goed boert. Ook de nestkastonderzoekers en andere inventariseerders van onze vogelwacht zien precies hetzelfde beeld. Dus goede berichten uit de Wâlden over deze kwetsbare soort!

Veel minder aandacht is er vreemd genoeg voor de zwarte roodstaart. Die lijkt het bij ons juist erg slecht te doen. Toen wij in 2006 naar het Labadiskebosk verhuisden, zag ik de eerste jaren een paartje zwarte roodstaarten bij bouwbedrijf Hekstra, onze overburen.

In 2008 ving ik er zelfs eentje in onze tuin. Een vrouwtje. Dat vrouwtje ving ik het jaar daarop terug samen met haar partner. Zij broedden toen succesvol in de loods bij Hekstra. Helaas heb ik ze de jaren daarna niet weer gezien. Van de gekraagde vang ik jaarlijks steeds meer en heb ik al diverse terugvangsten uit voorgaande jaren gehad. Plaatstouw zijn ze dus zeker. Het bevalt ze hier prima!

 

Twee vogelsoorten, zoveel op elkaar lijkend, en toch met verschillende successen. Komt dat alleen door de verschillende biotopen? Het lijkt er wel op. In oude binnensteden lijkt de zwarte zich terug te trekken, zoekend naar oude panden waar ze gemakkelijk binnen kunnen komen. De gekraagde zoekt zijn heil op de grens tussen bebouwing en open veld. Daarmee is deze wat meer flexibel, zo lijkt het. Een beetje van twee walletjes eten, tussen de huizen en de bomen.

De zwarte roodstaarten hebben te maken met veel sloop van oude panden, waar b.v. nieuwe appartementen of grote kantoren voor in de plaats komen. Geen geschikte plek meer voor hen.

 

Om een nog completer beeld te krijgen van de roodstaarten in onze omgeving, vraag ik iedereen die broedgevallen van roodstaartjes weet, deze aan mij door te geven, via mail of per telefoon. Alvast hartelijk dank!

Hier een grafiekje van het aantalverloop van volwassen gekraagde roodstaarten op ons erf,die ik ving in de broedtijd tussen half april en eind juli, de laatste 7 jaren.


Harry de Boer.


foto links: de zwarte roodstaart.

  

Grafiek aantalverloop roodstaartjes.

De grafiek met het aantalverloop van volwassen gekraagde roodstaarten op ons erf,die ik ving in de broedtijd tussen half april en eind juli, de laatste 7 jaren.

fjildpraet

sluiten