[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2004.

januari
-ca. 200 tafeleenden in het nieuwe Rottengat, Sake en Iep.
-20 smienten gezien bij de molen van Oege, A. Soepboer- v.d. Kooi.
-Slechtvalk zat bij A. Soepboer voor het huis.
-Ezumazijl en Lauwersmeer: 1 roodhalsgans, een jonge sneeuwgans, 5 pijlstaarten, veel kieviten, 30 bonte kraaien en veel sneeuwgorzen, Jan v. Assen en Sake en Iep.
-In De Valom bij Durk van Assen in de tuin, een grote groep vinken, in deze groep 3 appelvinken.
-Grote bonte specht gezien in de Mieden, A. Soepboer-v.d. Kooi.
-Boomvalk gezien door Harry Soepboer.
-Grote groep kneuen bij Loonstra in Broeksterwoude, A.Soepboer-v.d. Kooi.
-15 kieviten nabij de Eeltjemeer, 2 bruine kiekendieven, Tj. Wiersma.

februari
-Klapekster, roerdomp en een grauwe kiekendief, gezien tijdens het vissen in de Sippefennen, Sybe Alkema.
-Slechtvalk pakt huismus in de tuin bij A. Soepboer.
-Zilverreiger aan de Kooilaan, B. van Kammen.
-60 kieviten in de Borken, C v.d. Hoop.
-Koppel kieviten aan de Koarndijk, Boonstra.
-Goudvink en een havik achter de tennisbaan nabij de sporthal, S. van Kammen
-6 lepelaars gezien bij de boerderij van de fam. Kooistra, J. Leegstra.

maart
-2 staartmezen in de Valom gezien, A. Soepboer-v.d. Kooi.
-Een turkse tortel  broedend op twee eieren in de conifeer bij Boonstra in de tuin.
-4 Reeën in de Borken, Boonstra.
-Dode blauwe Kiekendief, (geen ring om) gezien in de Valom, A. Soepboer-v.d. Kooi.
-Twee goudvinken bij gebied van Prins, R.v.d. Veen.
-Boomklever bij de Koarndyk, R.v.d. Veen.
-Een turkse tortel  broedend op twee eieren in de conifeer bij Boonstra in de tuin, nooit eerder zo vroeg, Boonstra.
-Aan de Ds. Feitsmaweg bij de kapster een overvliegende houtsnip. Teake Jellema.
-Twee ooievaars nabij 'Nij Tjaerda' in de top van een boom, B Minnema - Kooistra.
-Tjiftjaf gehoord en gezien in Epe, Sake en Iep.
-Lepelaar bij Tergrêft, A. Soepboer-v.d. Kooi.
-Nijlgans en grote bonte specht in het park bij 'Nij Tjaerda', Hessel Reitsma.
-Kuifmees gezien in Veenwouden, S van Klaarbergen.
-Zwarte roodstaart bij ons in de tuin gezien en gehoord, Sake.
-Ooievaar zwevend en rondcirkelend aan de singel, Joh. Koonstra.
-Nabij het ooievaarsnest, een ree die de weg overstak, bijna voor de auto, Joh Koonstra.
-De eerste citroenvlinders, een kleine vos en een koolwitje aan de Conradi Veenlandstraat, nabij stukadoor Kramer, Tj. Wiersma.
-Ransuil broedend in een oud kraaiennest in de Broekpollen nabij de Woudhof, Pieter v.d. Meulen.
-Mannetje ooievaar al een week op het nest aan de Doniaweg bij  Brand en Lies, Jan Leegstra.
-Zilverreiger in het Buitenveld, A. Bijlsma.
-Ooievaar boven Damwoude zwevend op termiek, Boonstra.

april
-Beflijster in de tuin op de Mounewei  in de Valom, Mevr. Elzinga.
-Twee Grutto-eieren bij J.de Vries, vrij vroeg dit jaar, H. Peterson.
-1 boerenzwaluw bij Ezumakeeg, Sake en Iep.
-Twee groene spechten in het bos van Almelo, Tj. Wiersma en A. Kempenaar.
-Vier kauwtjes aan het nestelen onder de dakpannen, aan de Badhuisweg te Damwoude, B. van Kammen.
-Merel met drie jongen bij R. Hamersma.aan de Bakkersweg,hier nooit eerder zo vroeg jonge merels, Joh. Haakma.
-Boerenzwaluw bij Holwerd, Boonstra. 5 kievitseieren in een nest aan de Teneweg, gevonden door A. Soepboer en Tr. Visser.

mei
-Koppeltje bonte vliegenvangers nestelen in de coniferen bij Anne en Janke aan de Voorweg, B. van Kammen.
-Bij de Valomstervaart meerdere keren een ijsvogeltje gezien, B.J. Jager, De Valom.
-In de Broekpollen een overvliegende havik, Jan Zwaagstra.
-12 Canadese ganzen vliegen over de Willemstraat, Eddy v.d. Ploeg.
-Acht jonge Koolmezen uitgevlogen bij Tj. Wiersma, vanaf eerste ei tot uitvliegen heeft 40 dagen geduurd.

juni
-Verstoring van een nestje bonte vliegenvangers aan de Voorweg, alles dood, vermoedelijk het werk van kraaien, B van Kammen.
-1 boomkruiper bij Pieter en Siep Zijlstra aan de Hereweg.
-Nest met jonge grote bonte spechten in een oude zwarte eikenboom, Sake en Iep.
-Roodborsttapuit en twee grote bonte spechten nabij de Houtwiel, gezien tijdens een boottocht, Tj.Wiersma.
-Bij de Patrimoniumweg te Broeksterwoude een kleine bonte specht, Jan Zwaagstra.
-Witte zilverreiger nabij Birdaard en een blauwe reiger in gezelschap van een roerdomp nabij de Valom, W. Jilderda.

juli
-Een jong, op straat gevonden gierzwaluw, werd in 3 dagen weer op krachten gebracht met opfokvoer. De zwaluw werd in de lucht geworpen en vloog weer weg, Jan Wijnsma, Vrijstad.
-Bij Tj. Kooistra nu 15 bewoonde nesten van de huiszwaluw. Voorheen alleen nesten aan de noordgevel, nu rondom het huis. Gemeld door Wiebe Jilderda.

augustus
-Nog jonge winterkoninkjes aan de Hogewal, De Valom, bij Jan Zwaagstra in het hok. Vermoedelijk 2e of 3e broedsel dit jaar.

september
-Lauwersmeer, 1 blonde ruiter, een grauwe franjepoot, 1 zilverreiger en 3 dwergmeeuwen, in de Ezumakeeg de zeearend, Wybe Bosch en Pieter v.d. Galiën.
-Lauwersmeer, zeedijk: een jagende slechtvalk, 2 kanoetstrandlopers, 3 sneeuwgorzen, een kleine zilverreiger en waarschijnlijk een koereiger, Wybe en Anneke Bosch.

oktober
-1 zilverreiger nabij de brug over de Zwemmer in de Mieden bij Zwaagwes-teinde, Piet Wiersma, J. Minnema uit Veenwoudsterwal.
-3 futen met jongen, waarvan 2 met één jong en 1 met twee jongen, nabij het oud deel bij Tietjerk, Ale Bijlsma.
-Ring van een roodborstje, die in de gril van de auto was gevlogen tussen Leeuwarden en Sneek, Pieter Huizinga.
-Lauwersmeer en Ezumakeeg: veel zilverreigers en groenpootruiters, in de keeg honderden putters (distelvinken) op de distels. Pieter van der Galiën en Wybe Bosch.
-2 zilverreigers nabij de vogelkijkhut in Ezumakeeg en een jonge    bonte flamingo, overvliegend richting Anjum, Tjalling Haakma.
-Goudhaantjes in de bomen op het erf van J. Minnema uit Veenwoudster-wal.
-Koperwieken op het erf in de hulstbomen bij J. Minnema uit Veenwoudsterwal.
-Eend met 8 jongen bij de rietpoel in Drachten, Afke Pebesma.
-Lauwersmeer, bij de sluizen een middelste zaagbek, in het lauwersmeer 2 bonte kraaien en een slechtvalk. In de Ezumakeeg een grote zilverreiger, honderden pijlstaarten en de zeearend. Pieter van der Galiën en Wybe Bosch.
-Zwarte roodstaart bij Henk Schreiber in de tuin.

november
-IJsvogeltje gezien bij Sijbrandahuis, Sjoerd van der Molen.
-Zilverreiger in de landerijen bij de Valom, W. Elzinga
-Meerdere houtsnippen in de bosrand bij het huis van Wiebe Jilderda.
-3 zilverreigers gezien bij Tusken Lytsen, fam. de Jong.

december
-Verschillende soorten spechten gezien in het Zwarte Woud in Duitsland o.a.: kleine bonte specht, grote bonte specht en de groene specht, Tj. Wiersma
-Lauwersoog, in de haven vele sneeuwgorzen, bij Ezumakeeg een sneeuw-gans.
-Bij de buurman van Wybe Bosch aan de Swartzenbergstraat 25 ransuilen in de tuin.
foto links: de lepelaar.