[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2009.

januari
-Grote Lijster t/o  v.d.Herberglaan 9  in Botkepark, gemeld door Arnold Slagter.
-1 Roerdomp bij Tusken Lytsen gezien door Geert Kooistra en Sjoerd vd Molen.
-Braamsluiper komt regelmatig de vijver bezoeken in de tuin van Arnold Slagter.
-17 Kieviten gezien door H. Hamersma.
-Groepje Grote Barmsijzen in tuin bij Harry de Boer. Daarvan 1 kunnen ringen.
-1 Houtsnip tegen raam gevlogen bij T. vd. Leij.

februari
-1 Witte Spreeuw aan de Bakkersweg 38, gemeld door mevr. Hamersma.
-Een paartje Appelvinken bij Botkepark, gemeld door Arnold Slagter. Prachtige vogels.
-Melle Minnema melde het volgende: Wy wy wenje yn de Falom oan de Efterwei. Ferline wike woansdei(25-2) rûn ik in slachje om hûs doe't ynienen in "frjemde fûgel" opfleach. It waard my dúdlik dat it in Reiddomp
(Roerdomp) wêze moast. Efkes letter kaam er werom. Fanút de keamer koene wy sjen dat er wat opfiske, skjinspielde en nei binnen wurke. It bleau by in ienmalich besyk. Wy ha him oant no ta net wer sjoen.

maart
-1 Kleine Bonte Specht in het Vermaningsbos, druk bezig met hakken in vermolmde berk. Waargenomen en gemeld door Andries Wagenaar.
-2 Ooievaars op het nest bij Botniahiem, gemeld door J. Leegstra.
-1 Kleine Bonte Specht bij J. Leegstra in hun tuin te Wouterswoude.
-Boerenzwaluw (vroeg) gezien door Jelle Haakma te Broeksterwoude.    

mei
-Dhr. Epema aan de Badhuisweg meldt dat de broedende Merel in de klimop, dood op de grond ligt en het nest leeg. Het werk van een Steenmarter?
-1 Bosrietzanger in tuin aan Willemstraat gevangen en geringd door Harry de Boer.
-1 vrouwtje Kleine Bonte Specht gevangen en geringd in tuin. In oktober 2008 daar een mannetje
geringd, die in april 2009 terug werd gevangen. Daarna beide vogeltjes regelmatig in tuin terug gezien, Harry de Boer.
-1 paartje Zwarte Roodstaarten tegelijk gevangen. Het vrouwtje was eerder al geringd en wel op 23 mei 2008 op dezelfde plaats.

augustus
-1 Kleine Karekiet in tuin gevangen en geringd door Harry de Boer. Normaal voorkomend in rietvelden en moerasgebieden.

september
-Kleine Karekiet gevangen en geringd in tuin Labadiskebosk. Harry de Boer.

oktober
-Grote groep Staartmezen en Groenlingen in de Falom. Anneke Soepboer.
-3 Grote Zilverreigers bij het Eeltjemeer. Anneke Soepboer.
-Grote groep Staartmezen en grote groep Groenlingen in de Falom. Anneke Soepboer.
-Op 14 oktober zag ik bij binnenkomst van Rinsumageast (bij de metklimop begroeide schuttingen) vanaf de Lauwerseewei een roofvogel met een gepakte eend, de bossages invliegen. Op het oog leek mij dit een slechtvalk. Een buizerd lijkt mij hier veel te log voor. Of heb je een andere suggestie? Jan-Andries Wagenaar.
Reactie: Een slechtvalk kan in de vlucht wel een eend “slaan”, een buizerd niet. Een buizerd is meer een aaseter en vervoert wel dode eenden die b.v. doodgereden zijn. Slechtvalken worden vooral in de herfst steeds vaker waargenomen in onze buurt, dus kan het best een slechtvalk geweest zijn. Zij hebben wel een heel andere bouw dan een buizerd. Ze zijn kleiner met kortere vleugels en snellere slag.
-1 IJsvogel bij De Triemen. Anneke Soepboer.
-1 dode Kerkuil op het erf bij Jeltje Soepboer aan de Atewei in Broeksterwâld. Was geringd door Romke v.d. Veen in Damwâld op 14 juli 2009.
-1 IJsvogel en 2 Goudhaantjes nabij De Westereen. Anneke Soepboer.
-6 Staartmezen in de tuin van Anneke Soepboer aan de Hayehoek te Broeksterwâld.
-5 Grote Zilverreigers bij het Eeltjemeer. Wiebe Jilderda.
-2 IJsvogeltjes bij de Draei te Broeksterwâld. Anneke Soepboer.
-Vanmorgen vloog er een vuurgoudhaantje (fjoertûfke) tegen het raam van ons. Na enige tijd opgehelderd te zijn, is hij weer weggevlogen. Henk Schreiber.

november
-2 Zilverreigers aan de Ottemaweg, je ziet ze steeds meer in onze omgeving. Anneke Soepboer.
-Bij familie Hoekstra op de Frijstêd vlogen zich 2 vogels tegen hetzelfde raam dood. De ene was een Merel met Zweedse ring en de andere was een Beflijster, Siepie Hoekstra. (zodra ringgegevens binnen  zijn, komen die in Fjildpraet)
-1 Grote Gele Kwikstaart bij vijver in tuin Labadiskebosk. Tom de Boer.
-Grote Gele Kwikstaart bij de Willemstrjitte. Sikke van Kammen en Jan Westra.
-1 IJvogel in Veenkloosterbos te Veenklooster. Anneke Soepboer.
-Een Grote Zilverreiger bij de Tienewei te Broeksterwâld. Gjalt v.d. Meulen.
-Groep van ongeveer 30 Vinken en een Sperwer aan de Hoeksterloane. Anneke Soepboer.
-Nog een Zwartkop in tuin Labadiskebosk. Gevangen en geringd door Harry de Boer.
-Bij Grijpskerk nog een late Lepelaar. Ale Bijlsma.

december
-Een Grote Zilverreiger bij de Zwarte Broek on der Readtsjerk. Ale Bijlsma.
-3 Watersnippen bij sloot aan de Halewei. Tom de Boer.
-1 Houtsnip gevangen en geringd in tuin Labadiskebosk. Nog 2 andere Houtsnippen in de buurt rondvliegend.  Harry de Boer.

januari 2010
-1 Grote Zilverreiger bij Ikkerwâldsterfeart/Alde Boarken. Menno Admiraal.foto links: de zwarte roodstaart.