[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]

Vlaamse gaai bij voedertafel.

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

De vlaamse gaai.

België. Een mooi en gemoedelijk land denken veel lezers nu. Die gemoedelijkheid en gastvrijheid die wel aan Fryslân doet denken. Met name het Vlaamse deel van België.
Er komt ook veel goeds uit die streek, neem nu de vlaamse frieten, de vlaamse wafels en ook de zo gemoedelijke vlaamse reuzen.

Uitzondering op die gemoedelijkheid is wel de Vlaamse Gaai! Niet erg geliefd in Nederland en ook hier in de buurt hoor ik dikwijls mensen klagen over deze prachtige vogels. Want fraai is hun verenkleed. Het heldere blauw in de vleugels, een sprekende kop en bij het vliegen zie je duidelijk de helder witte stuit scherp afsteken bij de zwarte staart.

Brutaal kunnen we Vlamingen niet vinden, de Vlaamse Gaai is daarentegen zo brutaal als de beul. Soms, heel stiekem komen ze dicht in je buurt wanneer er wat eetbaars voor hen te vinden is. Soms ook luid krijsend wanneer ze gestoord worden.
In de herfst en winter zie je soms groepen van wel 20 stuks en dan kunnen ze een enorm lawaai veroorzaken. Maar wanneer bv. een kat of een kraai dicht bij hun nest komt, dan vergaat de wereld bijna, zo'n kabaal!

Niet alleen dat lawaai maakt hen tot één van de minst geliefde vogelsoorten. Nee, vooral hun beruchte staat van dienst met betrekking tot het roven van kuikens van andere vogels, vooral van zangvogels. Ze gaan daarbij zeer sluw te werk.
Daar waar eksters en kraaien vaak de eieren van merels en zanglijsters roven,
oefenen Vlaamse Gaaien meestal een fraai staaltje van geduld uit. Zij hebben de nesten vaak al lang in de peiling, maar wachten tot de eieren uitgekomen zijn en de kuikens al flink gegroeid zijn. Dan pas slaan ze hun slag! Een halfwas kuiken levert immers een stuk meer voedsel op dan een ei. Dit lijkt erg wreed, maar voor hen is dit extra rendement.

De meeste roofdieren en roofvogels eten wat ze tegen komen meteen op.

Vlaamse Gaaien laten de ouders van de kuikens eerst hun kroost lekker vetmesten, alvorens zij het opeten. Ze lijken daarmee dus vooruit in de tijd te "denken". En niet alleen in het voorjaar, maar Vlaamse gaaien staan er om bekend dat zij ook wintervoorraden aan leggen.
Wanneer in de herfst veel eikels van de bomen vallen, verstoppen zij die eikels die ze op dat moment niet nodig hebben. Wanneer in de winter minder voedsel beschikbaar is, dan zoeken zij die voorraden weer op.

Dat vooruit denken maakt de Vlaamse Gaai tot één van de slimste vogels die wij kennen. In plaats van een hekel aan deze vogels te hebben, moeten wij eigenlijk diep respect tonen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Zolang ze nog de pindanetjes, die wij voor de mezen ophangen, in één dag volledig slopen en leeg vreten, en zolang zij zo brutaal jonge kuikentjes uit de nesten blijven roven, dan zie ik ze nog niet met respect behandeld worden. Toch verdienen ze ons respect.

De lijsters zijn inmiddels zo ingesteld op het feit dat in het voorjaar de meeste van hun jongen niet groot worden, dat zij tot in augustus legsels produceren. Vlaamse Gaaien roven alleen in het voorjaar wanneer zij zelf jongen hebben.
Na het uitvliegen van hun jongen zullen zij bijna geen nesten meer leeghalen. Dus kunnen merels dan ongestoord broeden en hun jongen groot brengen. Vandaar dat het aantal merels niet afneemt, ondanks de toename van Vlaamse Gaaien.

Vroeger werden Vlaamse Gaaien behoorlijk vervolgd. Daardoor waren er nog maar weinig over in de jaren 60 en 70.     

Nadat een jachtverbod op deze soort werd ingesteld, is hun aantal flink toegenomen en kunnen wij nu weer volop genieten van deze vogels.
Dat genieten zal niet iedereen met mij eens zijn, maar zeg nu zelf, het zijn prachtige vogels met een temperament van...., nou houd maar eens een Vlaamse Gaai in je hand. Je zult merken dat ie niet alleen een zeer scherpe en krachtige snavel heeft, waarmee hij lustig op je handen inhakt, maar dat ie ook nog beschikt over klauwen die niet veel onder doen voor die van roofvogels. Dubbele pijn voor diegene die hem durft vast te houden!

Door ringonderzoek is vastgesteld dat de in Nederland broedende Vlaamse Gaaien 's winters niet wegtrekken, hooguit een beetje rondzwerven. Wel wordt 's winters onze eigen populatie aangevuld met vogels uit Oost Europa. Soms zelfs diep uit Rusland.
Tot nu toe ringde ik in Dantumadeel enkele tientallen, maar ontving nog geen enkele terugmelding.

Wij vinden Vlamingen dus sympathieke mensen. Wellicht daarom hebben de Friezen de Vlaamse Gaai maar Houtekster genoemd. Zij wilden die aardige Belgen niet associëren met die brutale vogels. Maar misschien ook omdat deze kraaiachtige meer in en rond bomen leeft dan de gewone Ekster.
Die zie je regelmatig op en in het open veld. Houteksters zijn altijd in de buurt van bomen. Slim als ze zijn, kunnen ze dan bij gevaar snel wegkomen.

Ze denken daarbij dus opnieuw vooruit. Misschien maakt die slimheid hen wel zo gehaat. Want wat is er nu meer frustrerend voor ons mensen, dan wanneer iemand je steeds te slim af is? En dan ook nog een vogel...? Soms lachen ze je zelfs uit, dan hoor je ze "ha ha ha" roepen. Die vermaledijde beesten!

Harry de Boer.

foto links: de vlaamse gaai.

 

fjildpraet