[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2010.

januari
-2 Houtsnippen + 1 Watersnip  in met sneeuw bedekt Labadiskebosk, Harry de Boer.
-Buizerd probeert Houtsnip te pakken. Poging mislukt. Geluk voor houtsnip, pech voor buizerd. Harry.
-1 Keep vliegt zich dood tegen raam bij familie Merle aan de Willemstrjitte.
-Door de erge kou en sneeuw zoeken ook roofvogels beschutting en prooi dicht bij mensen: tegelijk in onze tuin (Labadiskebosk): 1 buizerd, 1sperwer en 1 torenvalk. Fam. de Boer.
-1 Grote Lijster op voederplaats in tuin Labadiskebosk. Harry de Boer.
-1 Bokje dood in tuin, waarschijnlijk door roofvogel gedood, in mevr. Schiffstrjitte bij familie Veenker.
-Torenvalk stort zich tevergeefs op Winterkoning in tuin Labadiskebosk. Harry de Boer.
-Bij Wiebe Jilderda aan de Frijstêd, 2 Goudvinken bij de voedertafel.
-1 Waterral in tuin Labadiskebosk. Tom de Boer (ook op 4 febr.).

februari
-1 Roerdomp gezien door Anneke Soepboer.

maart
-2 blauwe kiekendieven, mannetje en vrouwtjt aan de Tienewei. Anneke Soepboer.

april
-Witgesternde blauwborst bij Ezumakeeg. En in de kijkhut in het Lauwersmeer een winterkoninkje aan het nestelen. Anneke Soepboer.
-3 laag overvliegende Kraanvogels over Labadiskebosk. Harry de Boer.
-De koekoek gehoord in Tusken Lytsen en bij Rinsumageast een fazanthaan met 5 vrouwtjes. Anneke Soepboer.
-10 startmezen in De Falom. Anneke Soepboer.
-Ontvangen mail: “Hoi Harry, vanmorgen vond ik bij boer Henk van der Steege aan de Venewei achter zijn boerderij (ik was bezig met de nazorg) 4 kievitseieren + 1 jong in één nest. De eieren waren aan het uitkomen. Nu gebeurt 5 eieren in één nest wel vaker, maar ik dacht dit is een leuk nieuwtje voor jou. vr.gr. Siepie Hoekstra”. Inderdaad, leuk nieuws, maar voor alle lezers van Fjildpraet!
-2 ooievaars vliegend over het huis van Anneke Soepboer aan de Haaijehoeke.

mei
-1 span Bergeenden met jongen bij Jan Zwaagstra in de Falom.
-Op omgeploegd weiland aan de Koarndyk een foeragerende Tapuit, Jan Andries Wagenaar.
-Ransuil met minimaal 1 jong aan de Achterwei 32, gehoord en gemeld door A. Meijer.
-Succesvol broedgeval van paartje boomklevers bij huisarts Van den Bremer (Doniawei) in een natuurlijke holte van een plataan. Melding door Jan Andries Wagenaar.
-Bij Ale Bijlsma in de tuin te Broeksterwâld hebben een paartje groenlingen, een paartje tortelduiven en een een paartje winterkoninkjes hun nest gebouwd in dezelfde conifeer.
-Bij Ale Bijlsma in de tuin te Broeksterwâld een span matkopmezen.

juni
-Bij het maaien van zijn land bij Tusken Lytsen was er een kwartel welke zich steeds in de buurt van de tractor ophield. Jelle Postma.
-Eerst 1, daarna 2 Kraanvogels op weiland van de fam. Sikkema aan het Bûtefjild, door velen gemeld.    
-Groepje van 5 Lepelaars bij de Eeltsjemar, gezien en gemeld door Tom de Boer.

juli
-1 roepende Waterral bij de Eeltsjemar, gehoord door Pieter van Kammen en Jan Andries Wagenaar.

augustus
-Bij de Eeltsjemar een grote groep van 22 ooievaars. Berber Minnema - Kooistra en Luut van der Molen.
-1 Purperreiger bij de Wyde Murk onder Rinsumageest, gezien door Geert en Douwe Kooistra.
-1 Grauwe Kiekendief in de Bankspolder op Schiermonnikoog. Jan Andries Wagenaar.
-1 Witgatje opvliegend uit sloot bij Willemstrjitte. Harry de Boer.
-Bij Ale Bijlsma in de tuin te Broeksterwâld 9 matkopmezen.

-Een jonge Sperwer vloog tegen raam bij fam. de Jager aan de Bergsmastrjitte. Waarschijnlijk had hij het voorzien op de grasparkietjes in de volière. Hij was licht gewond en kon na enkele dagen weer vrijgelaten worden. Rienk de Jager.

-20  Putters in de Mieden bij de Zwemmer. Anneke Soepboer.


september

-2 (waarschijnlijk jonge) Boomvalken roepend op de stroomdraden in het Geastmerbosk. Gezien en gehoord door Jan Andries Wagenaar.


oktober

-Op 1 groot stuk weiland  aan de Rhaladyk tussen Barthlehiem en Aldtsjerk: 16 Ooievaars, 12  Blauwe Reigers, 9 Grote Zilvereigers en 4 Buizerds. Waarschijnlijk plaatselijke muizenplaag. Harry de Boer.

-1 Groene Specht in De Westereen gezien door Tom de Boer. Groene spechten komen steeds meer voor in Friesland. Zij eten graag mieren en zitten dan veel op de grond in tuinen.

-Een late Braamsluiper in de tuin Labadiskebosk gevangen en geringd door Harry de Boer.

-Op voedertafel tussen de Koolmezen een Zwarte Mees gezien door Jan Andries Wagenaar aan de Camstrastrjitte.

-Grote Zilvereiger regelmatig aan de Ottemaweg en Bûtenfjild en Tienewei de hele herfst en nu nog steeds. Anneke Soepboer.


november

-Anneke van der Ploeg: 6 Zilverreigers bij het OttemaWiersmareservaat.

-Sjouke Visser uit Broeksterwâld reed 's avonds over de Singel toen hij wat op de weg zag liggen. Hij dacht eerst een stuk papier of zo. Toch maar even gestopt, bleek het een Ransuil te zijn. De uil was niet gewond maar wel verzwakt, Sjouke kon hem zo oppakken. De Ransuil is door Sjouke naar de Fûgelpits gebracht. Volgende dag gebeld hoe het ging met de uil. Volgens Gaatske moest de uil wat aansterken dus hij of zij redde het wel. Goede actie van Sjouke.


december

-20 Putters en 2 Watersnippen bijhet haventje en de Grote Bonte Specht met een pindanoot aan het hakken tegen een boom. Anneke Soepboer.

-1 Pestvogel gezien in Dokkum door Ely Wouda. Afgelopen najaar was er een z.g.n. invasie van Pestvogels in ons land. Vooral op de eilanden en aan de Noordhollandse kust werden ze gezien.

-Jan Andries Wagenaar: “Vanmorgen in het Fermanjebosk een aantal mooie waarnemingen gedaan: 1 Goudvink, 3 Watersnippen (in de slootskanten) en een Groene Specht!”

-20 Keepen en14 Vinken, Boomklever en Grote Bonte Specht bij de voeder tafel in een tuin in de Munein. Anneke Soepboer.

-Een Groene Specht in tuin van Jan Leegstra, Wâlterswâld. De vogel was in de grond aan het wroeten, waarschijnlijk op zoek naar miereneieren, waar ze dol op zijn. Zelfde? Groene Specht weer gezien op 28 december.

-Grote groep Wulpen bij Holwerd en Raard. Anneke Soepboer.

-1 Ruigpootbuizerd gezien in de buurt van het Eeltsjemar door Anneke en Harry de Boer.

-Grote Bonte Specht aan de vetbol bij jeltje soepboer in de tuin Broeksterwâld. Anneke Soepboer.

-1 Houtsnip gezien in tuin het Labadiskebosk door Tom de Boer.


2011, januari

-2 Pestvogels in tuin van Hendrik Hamersma in Broeksterwâld.

foto links: kraanvogels.