[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2003.

januari
-Melding van een dode holenduif deze lag dood op het ijs in de Mieden bij Driesum. De ring is opgestuurd. R. Dijkstra
-Bij Anneke Soepboer - van der Kooi, Haeijehoek, in de tuin een heggemus.
-Heggemus de hele winter bij ons in de tuin, A. Soepboer v.d. Kooi
-Bij het gemaaltje in de Houtwiel, 6 barmsijsjes, Jan Zwaagstra.
-Een wilde zwaan (vrouwtje) geheel verzwakt aangetroffen op het ijs aan de Indykslaan, is door Tj.Wiersma naar de 'Fûgelhelling' gebracht. Later gestorven. H. Veenstra
-2 ooievaars in het land bij Beetsterzwaag. Joh. Koonstra
-In het Lauwersmeer 1 blauwe kiekendief (man) en ca. 30 bonte kraaien tussen de zwarte kraaien. Sake en Iep
-Pimpelmees zingend in de tuin. Sake en Iep
-Lauwersmeer: veel nonnetjes, brilduikers, wilde zwanen, grote- en middelste zaagbekken en grote zilverreiger, Pieter van der Galiën, Jan en Wybe Bosch.
-8 nijlganzen aan de Borkenlaan. B. Boonstra
-Aan de Borkenlaan viel een buizerd een haas aan, dit mislukte, tevens 3 herten aan deze laan.  B. Boonstra

februari
-Bij de Borken te Damwoude een jagende slechtvalk, C.v.d. Hoop.
-Koppel van 40 kieviten bij de ijsbaan in Broeksterwoude. H. Hamersma
-Ringmus en een koolmees samen aan een vetbol aan de Dammelaan. Mevr. Woudstra
-Koppel van 30 kieviten in het buitenveld bij Kloosterman. H. Hamersma.
-Een kramsvogel in de achtertuin bij Joh Haakma, Nieuwe Weg. Damwoude
-Tijdens een rondje Lauwersoog, Merijn Hoekstra, Sake en Iep, een scala aan vogels waaronder: buizerds, de blauwe kiekendief, torenvalken, de  slechtvalk, verschillende soorten eenden, wulpen, zaagbekken, brand en kolganzen, futen, de sneeuwgors, steen lopers, en bonte kraaien tussen de zwarte kraaien.
-6 staarmezen aan de Dammelaan. A. Soepboer v.d. Kooi
-IJsvogel gezien bij gemaal van de zwemmer. Harry Soepboer
-18 nijlganzen in de Borken nabij de Koarndijk. B. Boonstra.
-Een koppel van 30 kieviten gezien. C v.d. Hoop
-Bij Sipke en Jantje Visser aan de Nieuwe weg bijna dagelijks staartmezen aan de vetbollen dit is een kostelijk gezicht. Dit duurt al bijna 2 weken.
-Koppel Wulpen aan de Zeedijk bij Wierum, Blauwe kiekendief langs de Zeedijk bij Peasens en bij Birdaard in het veld 2 bruine kiekendieven,
Tj.Wiersma en A. Kempenaar
-Eerste kieviten gezien bij Dokkum. Tj. Wiersma en Dhr Boonstra
-1 kievit  en 3 kruisbekken bij Appelscha. Sake en Iep
-Vele kieviten aan de Koarndijk en bij de Woudvaart in Damwoude. Sake en Iep
-Pijlstaarteend in de Trekvaart bij Dokkum. J. Pebesma
-Tortelduif aan het nestelen in de achtertuin. B. Minnema-Kooistra.

maart
-10 goudvinken bij het Hoogzand. Teake Jellema
-3 slechtvalken gezien en een lepelaar in de Anjummer kolken. Tevens 25 goudplevieren aan de Wouddijk onder Rinsumageest. J. Pebesma
-2 buizerds pakken een grote kip bij de boerderij aan de Singel van A. Halbesma, daar zijn inmiddels 3 kippen verdwenen. Ook zat daar een muskusrat in de klem, deze klem was meters versleept dit was waarschijnlijk door een bunzing gedaan. Tj. Wiersma
-Een turkse tortel zit vanaf 02-03 te broeden aan de Vrijstad. P. Damstra
-4 herten aan het grazen, voor het eerst na de winter, in een weiland aan de Singel bij Talma. J. Koonstra.
-Een turkse tortel zit aan de Bakkersweg in de conifeer en heeft op 10-03 al 2 jongen tevens een bonte kauw gezien. Dhr Boonstra.
-Rond de kerstdagen 2 groene kikkers in de tuin. B. van Kammen.
-Op fietspad langs de Dokkumer Ee ca. 25 grutto's. Sake
-Eerste aardhommel in de tuin. Sake
-Bij de Borken, Indykslaan Akkerwoude, gevonden een ring van een Ransuil, ringnr. 5.374.877. Feike Visser
-De kleine vos bij ons in de tuin. Sake en Iep
-Kerkuil gezien in Wouterswoude, Harry Soepboer.
-Een waterral in een slootje bij de nieuwe woning van Aant Koonstra aan Valomstvaart, Aant Koonstra.
-Veel bloeiend “Klein hoefblad” in de Ezumakeeg. Verder ca 1000 goudplezieren, honderden grutto's, 1 nonnetje, vele kieviten, tafeleenden, 1 witte kwikstaart, ca 10 wintertalingen en ca 10 kemphanen. Sake en Iep
-Eerste Tjiftjaf gehoord en gezien in bos van Rinsumageest. Sake
-Eerste citroenvlinder en 2 kleine vossen in de tuin bij Tj. Wiersma
-Roerdomp met nestmateriaal gezien bij Tusken Lytsen. A. Bijlsma
-Zwarte roodstaart bij ons in de tuin. Sake
-2 zwarte wouwen en een grote zilverreiger bij Lauwersoog en 2 nonnetjesbij het Robbegat. Teake Jellema

april
-Een grote groep putters, 25 stuks en 6 vlaamse gaaien bij Jan Zwaagstra in de tuin aan de Hogewal, De Valom.
-Een grote groep putters, 25 stuks en 6 vlaamse gaaien bij Jan Zwaagstra in de tuin aan de Hogewal, De Valom.
-Bij Appelscha 2 huiszwaluwen gezien bij een poeltje. Sake en Iep
-Broedende buizerd en een broedende havik. C v.d. Hoop
-Ransuil gezien in Kollumerzwaag en 2 putters bij de Triemen. A. Soepboer v.d. Kooi
-Bonte vliegenvanger (man) bij Nij Tjaerda. A. Slagter
-2 kwikstaartjes bij ons in de tuin. A. Soepboer v.d. Kooi
-De vlinder 'oranje tip' gezien. Iep
-Ooievaar zoekend naar voedsel tussen de boerderijen van
-In Ezemakeeg een pijlstaart en twee lepelaar, in Anjumer kolken vier lepelaars en vijf bij Lauwersoog. De grote zilverreiger bij de Bant en een tapuit in de haven. Gele kwikstaart, blauwborst, baardmannetje en een brilduiker gezien bij de kazerne.
-Op trek, hoog boven de Borken, vermoedelijk een steppenarend, C. v.d. Hoop.
-Vele honderden wilsters en kemphanen gezien in Ezumakeeg. Sake en Iep
-Gekraagde roodstaart en zwartkop weer terug gekomen. Jan van  Assen en Sake
-Staartmezen bij ons op de vensterbank. Iep

mei
-Ooievaar op termiek boven Damwoude. Dhr Boonstra, A. Visser en A. Halbesma.
-Weekendje Bakkeveen: De appelvink, goudvink, draaihals, een kolonie boomklevers en een span manderijneenden, Wybe Bosch.
-In 'Tusken Lytsen', tijdens nachtinventarisatie: gehoord 2 keer de Waterral en 4 Bosrietzangers.
Siebe Alkema en Pieter van der Galiën.  

juni
-1 ooievaar bij Rinsumageest. Harry Soepboer.
-In 'Tusken Lytsen',  tijdens inventarisatie: 1 purperreiger. Siebe Alkema en Pieter van der Galiën.
-1 ooievaar achter Jacob Bijlsma. A. Soepboer v.d. Kooi
-Scholekster dood bij v.d Beek aan de Dammelaan zat daar op 4 eieren in een rozentuin. A. Soepboer v.d. Kooi
-Ooievaar in de Mieden. A. Soepboer v.d. Kooi
-2 ooievaars gezien in het natuurreservaat in de Mûnein en een boerenzwaluw dood bij Kloosterman in het Buitenveld. A. Soepboer v.d. Kooi

augustus
-Lauwersmeer: buidelmees, 5 grote zilverreigers, 10-tallen lepelaars, grauwe ganzen, 1 kraanvogel, de buidelmees, 10-tallen wilsters (goudplevier), zilverplevieren. In het oranjeplasje watersnippen, tientallen kemphanen, zwarte ruiters, de oeverloper, 3 jonge waterrallen en
porseleinhoen ook gezocht om de breedbekstrandloper zelf niet gezien was wel aanwezig. Wybe Bosch en Pieter v.d. Galiën.

-Lauwersmeer, Jaap Deensgat: kleine geelpootruiter en 45 Canadese ganzen en in de Ezumakeeg nog eens 23 Canedese ganzen. Wybe Bosch en Pieter v.d. Galiën.
-In de Borken een overvliegende Slechtvalk en een fouragerende  Lepelaar, Cees v.d. Hoop, Damwoude.
-In de Lauwersmeer voor de sluizen een zwemmende slang gezien, misschien een ringslang, Tjeerd Annema, Broeksterwoude.
-Tijdens het vissen aan de Dokkumer Ee, een ploegje overvliegende kraanvogels, Wiebe Jilderda.
-Lauwersmeer langs de zeedijk, veel zilverplevieren. Wybe en Anneke Bosch.
-Lauwersmeer, Jaap Deensgat: 5 zilverreigers, 1 buidelmees, 1 kraanvogel en een reuzenstern. Bij het Oranjeplasje: veel kemphanen, een oeverloper, zwarte ruiters, 3 jonge waterral en een porseleinhoen. Pie-ter v.d. Galiën en Wybe Bosch.
-ca. 10 matkopmezen, boomklevers en de grote bonte specht, op zoek naar voedsel in het Almelose bos, Tj. Wiersma.
-Bij surfplak te Lauwersoog een goudplevier, J. Pebesma.

september
-Bij N.H. begraafplaats te Damwoude, meerdere boomklevers in de bomen op zoek naar muggen en larfjes (hakkend in de bast van de boom, net als een specht), Tj. Wiersma.
-Vos gezien in de middag in bos van Bakkeveen, A. Soepboer-v.d. Kooi.
-Glasvleugelpijlstaart op de bloemen in onze tuin, A. Soepboer-v.d. Kooi.
-Bij Veenklooster een boomklever, A. Soepboer- v.d. Kooi.
-Een havik in de Borken, Hessel Reitsma en Merijn Hoekstra.
-Bij familie Hoekstra en familie Admiraal overdag gezien een vliegende kolibrievlinder, (wie heeft deze vlinder meer gezien?) Sake en Iep.
-Melding van de aanwezigheid van vleermuizen in een nieuw huis (ra ra hoe kan dit ?!) aan de Borken, C. v.d. Hoop.
-Grote bonte specht, de Dammelaan te Damwoude, A. Soepboer-v.d. Kooi.
-Bij de sluizen van Lauwersoog 1 tapuit en bij het Jaap Deensgat 1 grutto in winterkleed. Bij de pier van Holwerd 1 casarca en in het Noorderleech een groep van 25 putters en verschillende tapuiten. Wybe Bosch en Pieter v.d. Galiën.
-2 ooievaars bij Beetsterzwaag, A. Soepboer-v.d. Kooi.
-40 stuks overvliegende lepelaars in V-vorm, van oost naar west in de Borken, C. v.d. Hoop.

oktober
-Aan de v.d. Herberglaan in de dennen en sparren ca. 8 kopmezen en nabij "Nij Tjaerda" een bonte vliegenvanger (mannetje), A. Slagter.
-Bij Lauwersoog de volgende soorten gesignaleerd: ongeveer 70 zwanen + 1 jong, knobbelzwanen, kolganzen, 8 casarcas, vele brandganzen, 6 grote zilverreigers, 8 aalscholvers, slobeenden, 2 krakeenden, eidereenden, 3 kuifeenden, 1 waterhoen, 10 futen, smienten, 8 water-snippen, 2 zomertalingen, 5 witte kwikstaarten, ca. 6 steenlopers, ca. 100 leeuweriken, 1 staartmees, 2 baardmannetjes, 1 drieteenmeeuw, zilverplevieren, 7 buizerds waarvan 1 hele witte, 2 bruine kiekendieven, 2 sperwers, 7 torenvalken en 1 slechtvalk, Sake, Iep en Merijn Hoekstra.
-Zeer jonge zwarte zwanen in de kooilanden bij Dokkum en tweemaal een houtsnip in boomsingel aan de vrijstad, W. Jilderda.
-Zes staartmezen in de tuin van A. Bijlstra te Broeksterwoude.
-Grote koppels goudplevieren bij Lauwersoog, J. Pebesma.
-Enkele kleine vosvlinders in de tuin op de halve centenbloemen en 4 grazende herten in weiland vlakbij Wijnjewoude, Tj. Wiersma en A. Kempenaar.
-Bij het Eeltjemeer 45 stuks nijlganzen, Sake en Iep.
-7 kramsvogels in de tuin bij Jan Zwaagstra in De Valom.
-Op de pier bij Paesens en Moddergat ongeveer 3 km in zee wadend in het slik, vele soorten steltlopers, waaronder rosse grutto's, tureluurs, wulpen, scholekster, bontbekpleviers en bergeenden. In de weilanden met veel riet gesignaleerd een 100-tal sneeuwganzen en brandganzen, Sake en Iep.
-25 koperwieken bij Jappie Schaafsma aan de Molenweg in De Valom, Jan Zwaagstra.
-Meer dan 100 kleine zwanen, een zilverreiger en dwergganzen in de Lauwersmeer. Wybe Bosch en Pieter v.d. Galiën.
-Gezien een fuut met twee jongen op de rug, nabij Wijns in de Dokkumer Ee, A. Bijlsma.
-Grote koppels koperwieken en kramsvogels gezien nabij Ferwerd, Tj. Wiersma en A. Kempenaar.
-Grote bonte specht is dagelijks aanwezig in de tuin bij Sipke en Jantsje aan de Nieuweweg.
-Roodstaartje in coniferen van de tuin bij Tj. Wiersma.

november
-Een jonge kerkuil in een boom in de Borken, Hessel Reitsma en Merijn Hoekstra.
-Midden op de dag een vleermuis en grote bonte specht in bos van "Stania State", A. Soepboer-v.d. Kooi.
-In De Valom, bij Jan Zwaagstra in de tuin een kleine bonte specht.
-Nog enkele jonge fazanten aan de koarndijk te Akkerwoude, Boonstra aan de Bakkersweg
-IJmuiden, zuidpier: 1 sneeuwgors, zwarte zee-eend, 1 dwergmeeuw, paarse strandlopers en een oosterse zwarte roodstaart. In de Amsterdamse waterleidingduinen een vrouwtje goudvink en een span mandarijneenden. Sake Dijkstra, Pieter van Kammen, Pieter v.d. Galiën en Wybe Bosch.
-Drie goudhaantjes in de tuin van A. Bijlstra te Broeksterwoude.
-In de Kollumerwaard bij de kruitfabriek een ruigpootbuizerd en een 50-tal sneeuwganzen, Sake en Iep.
-Sperwer achter huis van familie Postma aan de Dammelaan,A. Soep-boer-v.d. Kooi.
-Lauwersmeer: kuifeenden, smienten, 2 wintertallingen, 2 aalscholvers, 4 nijlganzen, rotganzen, kolganzen, brandganzen, wilde zwanen, wilsters, rotsduiven, 5 bonte kraaien, koperwieken, kramsvogels, 1 ruigpootbuizerd en 10 torenvalken, Sake,Ypie en Merijn.

december
-Een heggemus in de achtertuin van Merijn Hoekstra.
-Bij Wybe Bosch in de tuin te Damwoude, 2 zwarte mezen, goudhaantjes, boomklevers en 3 ransuilen.
-Melding van 3 dode zwanen in Tusken Lytsen. Oorzaak is onbekend en de zwanen waren alle drie geringd, W. Jilderda.
-Bij het Eeltjemeer een purperreiger, H. Soepboer.
-Aan de Hogewal bij Jan Zwaagstra in de tuin, goudhaantjes, sijsjes en 17 staartmezen.
-Lauwersoog, in de haven grote zaagbekken, dodaarszen en paarse strandlopers. In de Lauwersmeer verscheidene kleine zwanen. Bij de pier van Holwerd een groep van ongeveer 60 sneeuwgorzen. Pieter v.d. Galiën en Wybe Bosch.
-Grote groep smienten bij Roodkerk, A. Soepboer-v.d. Kooi.
-Nog vele boomklevers aanwezig op de begraafplaats aan de Hoofdweg te Damwoude en groep van ca. 10 kauwen gesignaleerd aan het Madeliefje, waarvan één met veel witte veren, de z.g.n. bonte kauw, Tj. Wiersma.
-Meerdere keren beflijster gezien in buurt van sporthal, B. van Kammen.
-Grote bonte specht bij haventje in de Valom, H. Soepboer.
-Aan de Wiereweg bij Birdaard een grote groep sneeuwgorzen. Pieter v.d. Galiën.
foto links: de watersnip.