[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2008.

januari
-Bij Beetserzwaag vele honderden kieviten. A. Kempenaar.
-Een grote zilverreiger bij Bartlehiem. A. Kempenaar en Tj. Wiersma.
-Eksters aan het nestelen aan de Hayehoek te Broeksterwoude. Anneke Soepboer.
-Bij de Eeltjemeer een groep van honderden kievitten. A. Kempenaar en Tj. Wiersma.
-Een vroege een eend met 12 jongen in de vijver bij Nij Tjaerda. Aly Haakma en Andre Knoop.
-In de Houtwiel een slechtvalk. Jan Andries Wagenaar.

februari
-Tussen Sijbrandahuis en Birdaard 2 grote zilverreigers. De Graaf.
-Grote groep kievitten bij de 'Oegemûne' in het Buitenveld. Anneke Soepboer.
-In de achtertuin van G. Wiersma aan de Kleine Laan een steenuiltje.
-Twaalf putters bij de Dammelaan te Damwoude. Anneke Soepboer.
-Bij de Bonkevaart te Leeuwarden, 4 grutto's. A. Bijlsma.

maart
-Honderd putters in de tuin bij A. Venema in het Buitenveld.
-Een grauwe kiekendief op een stuk maïsland aan de Tieneweg. Anneke Soepboer.
-Aan de Willemstraat nabij de 'Woudhof' heeft B. van Kammen twee grote bonte spechten gesignaleerd.
-Een mannetje kiekendief nabij de Eeltjemeer en nog 4 velduilen gezien onder Birdaard. Piet Wiersma.
-15 putters aan de Indijkslaan te Damwoude.
-Drie lepelaars aan de Wiereweg nabij de molen. J. Pebesma.
-In het 'Geastmerbosk een Tjiftjaf gehoord.
-Een grote zilverreiger bij de Houtwiel. Janco van Dijk en Anneke Soepboer.

april
-Vier Ooievaars zwevend op thermiek boven Damwoude. Boonstra Bakkersweg.
-Een grote bonte specht in de tuin (aan het Madeliefje te Damwoude) van ons jeugdlid Cristiaan Toornstra.
-Een eend met 16 jongen in de vijver bij Nij Tjaerda. B. Minnema- Kooistra.
-Twee ooievaars zwevend op thermiek boven Damwoude. A. Kempenaar en Tj. Wiersma.

mei
-In de top van een conifeer in de tuin bij Tj. Wiersma een zingende grauwe vliegenvanger.
-In het Vermaningsbos een glanskopmees gehoord. Jan Andries Wagenaar.
-Schiermonnikoog, gehoord een sprinkhaanzanger, bij de vuurtoren een jagende velduil. Jan Andries Wagenaar.
-Melding van ooievaars boven Damwoude. diverse personen hebben ze gezien.
-In de Houtwiel de roep van een roerdomp gehoord. Een paar bruine kiekendieven bij de schuur van SBB. Jan Andries Wagenaar.

juni
-Bij ons in de tuin aan de Camstrastraat op de bestrating een in shock zittende grote bonte specht, was tegen het raam gevlogen. Na een kwartiertje vloog hij weer weg. Jan Andries Wagenaar.
-Op kaal grasland aan de Trekweg richting Ee, ongeveer 150 grutto's bij elkaar. Boonstra van de Bakkersweg.
-Vier jonge grote bonte spechten gezien aan de Pieter Durksstraat te Broeksterwoude. Anneke Soepboer.
-Een koppel van 100 kieviten nabij de rotonde bij Dokkum. Tj. Wiersma.

augustus
-Een paartje boomklevers bij ons in de tuin aan de Camstrastraat te Damwoude. Nestkasten van koolmees en boomkruiper werden geïnspecteerd en ze hingen aan de pindasilo. Jan Andries Wagenaar.
-In het Geastmerbosk op een tak boven een smal slootje een ijsvogeltje. Jan Andries Wagenaar.
-Een kleine bonte specht bij Jan Zwaagstra in de tuin. Hogewal, De Valom.
-Dodaarzen in de Falomstervaart. Mevr. J. Vries, De Valom.

september
-Bij het gemaal in het Houtwiel, een ijsvogeltje. Jan Zwaagstra
-Een ijsvogeltje tegen het raam gevlogen (dood) bij Joh. Rozema, -Patrimoniumweg te Broekster- woude.

oktober
-Bij Janna Woudstra in de tuin aan het Halepad 50 staartmezen in een boom.  

september
-Bij het gemaal in het Houtwiel, een ijsvogeltje. Jan Zwaagstra
-Patrimoniumweg te Broeksterwoude.

oktober
-Bij Janna Woudstra in de tuin aan het Halepad 50 staartmezen in een boom.  

januari 2009
-In het Houtwiel een uit de ruigte vliegende houtsnip. Jan Andries Wagenaar.
foto links: de ijsvogel.