[website ontwerp] [website maken] []
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2002.

januari
-Groenlingen gezien op de Voorweg in Akkerwoude, Jac. Broersma.
-Enkele kramsvogels gezien in de Borken. Jac. Broersma.
-3 zwarte mezen bij voederplaats aan de Achterweg te Damwoude, Jac. Broersma.
-Staartmees bij vetbol in de tuin van Jac. Broersma.
-Enkele brilduikers, 1 grote  en 2 kleine zilverreigers bij schuilhut Ezumakeeg. Sake en Iep
-Ottema-Wiersmareservaat, 1 blauwe kiekendief, Wiebe en Gelske Bosch.
-Lauwersmeer, 1 roerdomp van zeer dichtbij bekeken, 1 ijsvogel, 1 sperwer, 1 havik, nonnetjes, kleine zwanen, W. Bosch en P.v.d. Galiën.
-1 grote zaagbek (man) en 1 ijseend in   de haven van Lauwersoog. Sake en Iep.
-Zwermen van honderden spreeuwen overvliegend boven Damwoude. Joh Haakma en Tj. Wiersma
-Merel met witte staart, rugdek en gedeeltelijke witte vleugels. Nabij de herv. kerk in Damwoude. Tj Wiersma
-Vele staartmezen in en rondom de nieuwbouwwijken Damwoude. Sipke Visser.
-50 kieviten in het buitenveld vlakbij de molen. W. Jilderda.
-Een grote bonte specht en een groene specht in de buurt van de Triemen. Teake Jellema.
-Buizerd bij ons in de tuin aan de Hereweg. Sake en Iep
-Kerkuil s'avonds rondvliegend aan de Conradieveenlandstraat. Tj. Wiersma
-5 ransuilen nabij de Cappele in een hoge boom. Sake Dijkstra
-IJsvogeltje op het schapedijkje in Dokkum. Jappie en Annie Pebesma
-1 grote bonte specht kloppend tegen boom in de Tjeerd Foekeslaan. 3 buizerds bij elkaar op grasland in de Joh. Dirkslaan. Henk Peterson.
-Meerkoet met jongen nabij Lauwersoog.  C v.d. Hoop
-In de Borken langs de weg 1 bloeiende Gulden boterbloem in de berm.
-Aan het einde van de  Borkensweg 1 slechtvalk gezien. Sake en Iep
-Lauwersmeer, 1 slechtvalk, kleine zwanen, nonnetjes,1 lepelaar, zingende veldleeuweriken en 2 roerdompen (door anderen op dezelfde plek 4 roerdompen bij elkaar). Wiebe Bosch en Pieter van der Galiën.

februari
-Veel sijzen en vinken bij Jac. Broersma in de elzebomen.
Lauwersoog, 2 buizerds, 1 torenvalk en 1 kievit, Jac. Broersma.
-Boomkruiper in de tuin aan de Achterweg bij Jac. Broersma.
-Al zingende merels en spreeuwen in de tuin bij Jac. Broersma.
-Bij het verpleeghuis Talma Sionsberg 1 ijsvogel in de woudvaart.  Reitse Dijkstra, Sake en Iep.
-Barmsijsjes bij ons in de tuin. Sake en Iep.
-Langs de Ee bij Dokkum 1 witte kwikstaart. Sake.
-Slechtvalk gezien tussen zwerm duiven. Sake.
-1 waterhoen bij het moerasje bij ons op het erf. Sake.
-Dode kerkuil nabij Geastmerveld gevonden (verkeersslachtoffer) Joh. Haakma.
-Ca. 15 putters langs het fietspad van de bovenweg naar Valomstervaart bij Zwaagwesteinde. Henk Peterson.
-Kleine bonte specht bij de oude zuivelfabriek. Joh. Hoekstra.
-Ruigpootbuizerd bij Oostmahorn. C. v.d. Hoop.
-2 ijseenden, grote zaagbekken, brilduikers, vele steenlopers ge zien in de haven van Lauwersoog. 3 buizerds zittend op palen nabij de kazerne van Marnewaard. Sake en Iep.
-Putter in een zwarte toorts bij ons in de tuin. Sake en Iep.
-2 staartmezen bij de brug over de Zwemmer in de Mieden. Henk Peterson.
-3 zwarte zwanen in het land bij boer Sinnige. C. v.d. Hoop
-1 bok en 4 reeën in de bosstrook bij Harm Talma. Joh. Koonstra

maart
-Sperwer gezien in een weiland door Jac. Broersma.
-Aan de Achterweg te Damwoude, een houtsnip, Jac. Broersma.
-Bij de Indijkslaan, roepende grutto's, Jac. Broersma.
-Goudvink in de coniferen in de tuin bij Ale Bijlsma Broeksterwoude
-Kollumeroord, 2 roodborsttapuiten, bij Driesum een grote groep, 30 tot 40, putters foeragerend in het gras. Wiebe Bosch en Pieter van der Galiën.
-Kerkuil lag dood in een schapenhok aan de Vrijstad van D. Wiegersma. W. Jilderda
-Sneeuwuil laag vliegend over de landerijen nabij Beerze. Overijssel.
-Witte spreeuw in grote koppel spreeuwen in het buitenveld. Ale Bijlsma
-Tjiftjafs bij ons in de tuin gehoord en gezien. Sake en  Iep.
-Houtsnip in de bomenstrook aan de Vrijstad. W. Jilderda
-Ransuil bij Spannum en Edens en een koppel vinken aan de hoofdweg. Henk Schreiber
-Bonte kauw met vele witte veren aan het Madeliefje. A. Kempenaar
-3 fitissen gehoord in de Borken. Waren er nog niet eerder gehoord dit jaar. Sake.

april
-Bij J. Hiemstra aan de Achterweg zijn de boerenzwaluwen weer gearriveerd, gemeld door Jac.Broersma.
-Gekraagde roodstaart aan de achterweg in de tuin bij Jac. Broersma.
-Boerenzwaluw aangekomen bij de boerderij van J. Westra, Achterweg, Damwoude, gemeld door Jac. Broersma.
-Fazant (man) in de tuin van Jac. Broersma.
-Gekraagde roodstaart bij Jac. Broersma in de tuin.
-Een vlinder “ de kleine vos” bij ons in de tuin. Sake.
-Bij de pastorie te Akkerwoude een beflijster gezien door de zoon van Pieter Huizinga.
-Lauwersmeer en Ezumakeeg, 1 blauwborst, grote aantallen kluten, 1 slechtvalk en een kleine Zilverreiger. Pieter van der Galiën en Wieb Bosch.
-De braamsluiper bij ons in de tuin. Sake.
-Boerenzwaluwen bij Ezumazijl. In de buurt van Ezumakeeg vele brandganzen, 1 kleine zilverreiger, vele pijlstaarten, vele zomer en wintertalingen, vele slobeenden, tafeleenden en 1 bruine kiekendief. Sake en Iep.
-1 citroenvlinder bij ons inde tuin. Sake en Iep.
-Boerenzwaluw bij v.d. Steeg bij de Hoogvenne. bij het Ottema-Wiersma reservaat zaten ca. 85 knobbelzwanen in het weiland. Sake en Iep.
-Bij Ale Bijlsma aan de Woudstrastraat te Broeksterwoude, achter in de tuin, bij de vijver 2 ijsvogels.
-In het Geastmerbosk en bij ons in de tuin de eerste zwartkoppen horen zingen. Tevens hadden we een aantal vlinders zoals de oranje tip, koolwitjes de citroenvlinder en een bont zandoogje. Sake en Iep.
-Braamsluiper en tuinfluiters op meerdere plaatsen in de Wouden horen zingen. Sake
-Bij de Ezumakeeg vele zwarte sterns en 2 dwergsterns. Reitse Dijkstra, Sake en Iep.
-Lepelaar nabij Anjum. Tj. Wiersma.
-Vliegvlugge jonge lijster in het Geastmer Bosk F. Amerongen vroege melding.

mei
-Broedende boomkruiper onder dakgoot bij Jac. Broersma.
-2 ooievaars vliegend op termiek boven Damwoude richting Akkerwoude.
-Vroege jonge merels aan de Achterweg te Akkerwoude, in de tuin bij Joh. Hoekstra.
-Sneeuwuil  gezien op Schiermonnikoog door de zoon van Joh. Haakma.
-Lauwersoog, in de haven een geoorde fuut, bij de Ballastplaat een zwarte ruiter en een zomertaling. Pieter van der Galiën en Wiebe Bosch.
-Bij de fam. Zwaagstra aan de Hogewal te De Valom broedt een merel in de onderwal van een sloot in het gras. Vermoedelijk heeft een hond het broeden verstoort.
-2 vleermuizen vliegend om onze woning. Sake en Iep
-4 ooievaars vliegend over ons huis. Sake en Iep.
-Bij D. Douma aan de Swartschenberglaan te Broeksterwoude broedt een grauwe vliegenvanger in een krans welke aan de voordeur hangt. Middels een bord en een lint worden bezoekers naar de achterdeur verwezen.
-Bij Eelke van der Veer te Broeksterwoude: een merel pikt een goudvis uit de vijver en vliegt er mee weg.
-Aan de Patrimoniumweg te Broeksterwoude, bij Johannes en Freemer Rozema, 1 ransuil in een berk, Ale Bijlsma, eerder al gemeld door Freemer. Een broedgeval?
-Broeksterwoude, Haeyehoek, bij de fam, Tabe Soepboer een gekraagde roodstaart in de tuin.
-Bij de fam. Huizenga aan de Patrimoniumweg te Broeksterwoude, 2 grote bonte spechten in de tuin, Anneke Soepboer - v.d. Kooi.
-2 koolmezen broeden in een nestkast bij Thomas v.d.  Ploeg zijn moeder in Broeksterwoude. Thomas v.d. Ploeg.

juni
-Anjum, 2 lepelaars, Anneke Soepboer - v.d. Kooi.
-Bij de fam Huizenga aan de Patrimoniumweg te Broeksterwoude, broedende braamsluipers in de tuin, Anneke Soepboer - v.d. Kooi.
-Witte merel in de achtertuin bij Berber Minnema Kooistra.
-3 ooievaars in een weiland bij Wijnjewoude. A kempenaar en Tj. Wiersma
-Lauwersmeer: in een zwaluwwand 3 of 4 broedparen bijeneters. Gezien 4 exemplaren. Wiebe Bosch en Pieter van der Galiën.
-Bij de fam. Tabe Soepboer,  Haeyehoek 7, Broeksterwoude, een huiszwaluwnest met 4 jonge vogels.
-In de Bantpolder, een steenuiltje op de nok van een ver vallen schuurtje. in de Ezumakeeg casarca's en een kaneeltaling. De kaneeltaling komt normaal voor in Noord- en Zuid-Amerika, hoogstwaarschijnlijk ergens ontsnapt. Pieter van der Galiën en Wiebe Bosch.

juli
-Havik boven het Geastmerbosk. C v.d. Hoop.
-Lauwersmeer: een grote zilverreiger. Ezumakeeg: een bosruiter, 3 steltkluten en 2 casarca's. Wiebe Bosch en Pieter van der Galiën.
-Bij de Eeltjemeer 1 lepelaar. Johan Zwaagstra, De Valom.
-Wespendief in de Borken. C v.d. Hoop en R v.d. Veen
-Bij de gevangenis in Leeuwarden een overvliegende ooievaar. Aaltje, Johan en Jolande Zwaagstra uit De Valom.

augustus
-Er zijn nog steeds boomkruipers in de tuin. Jac. Broersma
-Ca. 25 gierzwaluwen op de nok van de boerderij van D. Wiegersma. W. Jilderda.
-Torenvalk nabij Sanjes te Veenwouden tegen de auto van Koos Scherjon aangevlogen. Beide pootjes gebroken de vogel is naar Fûgelhelling vervoerd. De vogel was niet meer te redden heeft men een dag later in laten slapen.
-IJsvogeltje aan de Vrijstad bijna dagelijks. Fokke Wijnsma

september
-Bij de Sippenfenne een purperreiger, Aant Koonstra, De Valom
-Lauwersmeer: een grote groep barmsijsjes. Ezumakeeg: 1 blauwborst, 1 waterral, 1 porseleinhoen,
1 grauwe franjepoot, veel watersnippen en krakeenden. Bij de pomp een grote zilverreiger. Wiebe Bosch en Pieter van der Galiën.
-Koekoek weer horen roepen. Jac. Broersma.
-6 kneuen in de tuin B. Kooistra-Minnema.
-Een kauwtje gezien door A. Annema en R. Annema-Wielstra (halve Albino).
-Dode ransuil bij Wolvega. Was een verkeerslachtoffer het was nog een jonge vogel. Henk Schreiber.
-Ooievaar staande op een lantaarnpaal aan de rondweg ter hoogte van Pranger-Rossier. C v/d Hoop.
-Gouden regen voor de tweede keer in bloei. B. Kooistra-Minnema. Nieuwe Hale, Damwoude.
-Regelmatig terugkerende ransuil aan de Patrumoniumweg te Broeksterwoude. Ale Bijlsma.
-Roodborstje in de tuin. Jac. Broersma.
-Auke Feddema, Wouterswoude heeft een vink gevangen bij hun op het erf met ringnummer V116534 Arnhem VT Holland. De vogel is geringd door Harry deBoer.
-Trekkende sijsjes aan de Achterweg. Jac. Broersma.
-Ransuil aan de Zwartzenberglaan regelmatig terugkerend in de zelfde boom. Henk Schreiber.
-Roerdomp tussen De Valom en Zwaagwesteinde. Ale Bijlsma.
-Tijdens een vaartochtje door de Valomstervaart, 2 ijsvogels, 1 bij het haventje bij De Valom, 1 bij de Sippenvenne, Teake Jellema.

oktober
-Nog broedende houtduif bij Nij Tjaerda
-Bij Lauwersoog kolganzen, brandganzen en wel 100 wilde zwanen gezien. Jac. Broersma
-Houtduif is bezig met voeren van de jongen. Na de storm van 27-10 alles uit de boom gewaaid. Joh. Haakma.
-25 mussen bij het Halepad in Dantumawoude in de tuin. Mevr. Woudstra.
-Bonte kauw aan het Madeliefje bijna de hele onderkant van de vogel was wit, ook in de vleugels.
-Tevens voor het derde jaar een merel met gedeeltelijk een witte staart. A. Kempenaar en Tj Wiersma.    
-Sneeuwuil gezien onder Rinsumageest. B van Kammen.

november
-Lauwersmeer: 1 roodhalsgans tussen honderden brandganzen, 1(blauwe) sneeuwgans, juveniel, 4 bonte kraaien, veel kleine- en wilde zwanen, 15 dodaarsen, veel baardmannetjes gehoord. Wybe Bosch en Pieter van der Galiën.
-72 wilde zwanen nabij Oostrum waarvan 2 nog in jeugdkleed en ca. 10 grauwe ganzen. Tj Wierma
-Bonte kauw weer aanwezig aan het Madeliefje en de bonte merel weer bij de N-Hervormde kerk. Tj. Wiersma.
-4 groenlingen in de tuin bij Anneke Soepboer - van der Kooi, Haeijehoek, Broeksterwoude.

december
-1 dode blauwe reiger in de sloot nabij kruispunt Kloosterman in het buitenveld, Veenwouden. Anneke Soepboer - van der Kooi.
-Twee houtsnippen gezien bij de ijsbaan. W. Jilderda Broeksterwoude.
-Houtsnip aan de Indijkslaan nabij Algra. Tj. Haakma.
-1 dode blauwe reiger achter de schuur bij de fam. Loonstra te Broeksterwoude. Anneke Soepboer- van der Kooi.
-Bij Jan Zwaagstra in de tuin aan de Hogewal, De Valom, 6 waterhoentjes.
-Bij Gytsjerk nog een ooievaar gezien. Anneke Soepboer - van der Kooi.
foto links: de dodaars.   foto: Ben van den Broek.