[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2014.


januari

- Zeearend in de vlucht gezien in het Lauwersmeer. Wybe Bosch en Pieter van der Galiën.

- Grote groepen Putters en Vinken en 7 Kepen in een paardenbak te Gietsjerk. Anneke Soepboer.

- 19 Blauwe Reigers bij elkaar tegenover de sluizen van Lauwersoog. Anneke Soepboer.

- 5 Zilverreigers op een stuk land aan de Singel te Broeksterwâld. Anneke Soepboer.

- Boomklever bij oud spechtennest aan de Willemstrjitte te Damwâld. Gezien door Eddy van der Ploeg.

- Ongeveer 60 Vinken bij de Haaijehoeke te Broeksterwâld. Anneke Soepboer.

- De Boomklever (20-01) houdt zich nog steeds op bij het oude spechtennest. Een nieuw broedgeval straks?


april

- Bij Eddy van der Ploeg voorhuis aan de Willemstrjitte 2 Goudvinken.

- Bij Ale Bijlsma van de Woudstrastrjitte te Broeksterwâld zijn alle nestkastjes weer bezet, Tortelduiven en het Winterkoninkje broeden in de coniferen en meerdere paartjes Merels hebben bij hem in de tuin een plekje gevonden. Speciale melding: de Tuinfluiter, een Kuifmees en een Goudvink.

- 2 vroege Huiszwaluwen vlogen over het huis van fam. Pieter van Kammen te Metslawier.

- In het Bûtefjild t.o. het vliegveldje een span Krakeenden en bij het Kruiswater in het nieuw aangelegd watergebied een Lepelaar. Ale Bijlsma Broeksterwâld.

- 2 Ooievaars bij Eddy van der Ploeg achterhuis aan de Willemstrjitte.

- 1 IJsvogel in haven van de Falom gezien door Tom de Boer.

- 1 Kraanvogel gezien ten noorden van de Koarndyk, door Geert Kooistra.

- 1 Draaihals in onze tuin (Labadiskebosk), gezien door Anneke de Boer.


mei

- 1 Slechtvalk in de buurt van de Doniawei te Damwâld. Eddy van der Ploeg.

- Kleine strandlopers bij het nieuwe natuurgebied bij het Kruiswater, de strandlopers hebben hier ook jongen groot gebracht. Eddy van der Ploeg.

- Lauwersmeer, Ezumakeeg. Een Casarca Eend gezien door Siebe Alkema.

- 1 mannetje Wielewaal gezien door Auke Brink in het Fermanjebosk. Op 25 mei ook daar gezien door J.A. Wagenaar.

- 1 paartje Koperwieken in het Geastmerbosk gezien door Pieter van Kammen en Jan Andries Wagenaar. Er zijn geen broedgevallen van deze soort in Nederland bekend. Je zou bijna hopen op een eerste hier in onze buurt. Ook enkele  appelvinken werden deze dag in het Geastmerbosk door deze mannen gezien.

- Paartje Goudvinken met 4 jongen in Fermanjebosk gezien door Auke Brink.


juni

- 1 zingende Nachtegaal gehoord in het Fermanjebosk door Jan Andries Wagenaar.

- Bij de Willemstrjitte een Gekraagde roodstaart gezien door Eddy van der Ploeg.

- 1 Tapuit bij de Berg. Nautawei te Broeksterwâld. Eddy van der Ploeg.

- 6 Lepelaars bij het nieuwe natuurgebied bij het Kruiswater. Eddy van der Ploeg.

- 8 Lepelaars bij het Kruiswater, De Falom. Anneke Soepboer.

- Bij Pieter van der Galiën aan de Pieter Durkstrjitte, een Gekraagde roodstaart.

- Eerste eitje gelegd door Grauwe Vliegenvanger in druivenstruik vlak bij de achterdeur in het Labadiskebosk van fam. de Boer.

- 21 Lepelaars en 8 Grote Zilverreigers bij het Jaapsdeengat in het Lauwersmeer bij Ezumakeeg veel Kemphanen, Tureluurs, Grutto's, Bonte Strandlopers, Kievitten, Houtsnippen, Bergeenden, Zwanen en Kluten, in het riet, net uit het nest, 2 jonge Baardmannetjes. Anneke Soepboer.


juli

- Kemphanen op een stuk land bij het nieuwe gemaal in de Falomstervaart, hier ook 10 jonge vliegvlugge Grutto’s. Eddy van der Ploeg.

- In de Mieden 4 Ooievaars bij elkaar, zwevend op thermiek. Pieter van der Galiën.

- Een Roodborsttapuit bij het Kruiswater. Eddy van der Ploeg. 


augustus

- Jelle en Jelly Haakma meldden:  Wij zagen ‘s avonds 13 augustus in het weiland achter ons huis aan de Patrimoniumwei in Broeksterwâld, 2 jonge Zwarte ooievaars.

De laatste jaren krijgen we vaker meldingen van zwarte ooievaars en dan bijna altijd in augustus en altijd betreft het jonge vogels. De oude vogels vliegen rechtstreeks vanuit hun broedgebied in Polen naar Afrika. Sommige jonge vogels trekken eerst westwaarts en gaan dan langs de kust naar het zuiden. Altijd leuk dat er dan eentje bij ons in de buurt te zien is. Nu dus twee tegelijk

-In het Geastmerbosk viel Jan Andries een wat onhandige vreemde vogel op. Na bestudering van de foto’s konden we vaststellen dat het ging om een jonge Koekoek. Wanneer jonge koekoeken door hun pleegouders zijn grootgebracht, moeten ze zelf voedsel gaan zoeken. Dat gaat eerst nog niet zo goed en valt hun onhandigheid op.

-Boven het erf/tuin It Labadiskebosk van fam. de Boer waren afgelopen nazomer heel veel libelles te zien. Dat vond een Boomvalk erg leuk, want die lusten graag een libel. Prachtige duikvluchten waren het gevolg!


september

-In het Geastmerbosk ziet Jan Andries 2 IJsvogels. Door de zachte winter lijken ze weer toe te nemen, na de massale sterfte in eerdere koude winters.

-Bij de Ealtsjemar een Slechtvalk zittend op een hek. Eddy van der Ploeg.

-Bij Tusken Lytsen zag ook Siepie Hoekstra een IJsvogeltje. Daar zag hij ook een heel bijenvolk dat een weidepaal had uitgekozen op lekker met zijn allen (100-den) te verpozen. Ze zijn daar zeker nog een week blijven zitten.

-Er zat een Boomvalk bij ons in de tuin. Anneke Soepboer Haaijehoeke 7 Broeksterwâld.


november

- Bij de voedertafel bij de fam. T. Delfstra aan de Willemstrjitte een Matkop en een Boomklever.

- In het bos bij de Frijstêd, op een slootkant, een Witgatje. Eddy van der Ploeg.

- In het bos bij de Frijstêd, op naar de Singel, een dode Watersnip. Eddy van der Ploeg.

-Elke dag zijn er eigenlijk wel veel Putters en Goudvinken in de buurt van de Willemstrjitte. Eddy van der Ploeg.

- Familie P. Mosselaar aan de Pinksterbloem mailt:  Vanmorgen hebben we bezoek gehad van een Sperwer. Dit vonden onze tuinvogels niet zo leuk, het duurde een hele tijd voor ze terug kwamen. We hebben altijd veel vogels in ons tuintje, de mussen doen zich te goed aan de zaadjes van de zonnehoed momenteel,een mooi gezicht.

- 20 Vinken en Putters voor ons huis aan de Haaijehoeke. Anneke Soepboer .


december

-Jan Andries Wagenaar meldt dat een koppel Boomklevers het voorjaar al in de kop heeft. Duidelijk paargedrag bij steeds in en uit de nestkast in het Geastmerbosk. Het zachte weer zet de natuur hier en daar op een dwaalspoor…

- Laag over het Labadiskebosk vliegende groep Kleine zwanen (Gûlswannen) van 36 stuks. Mooi gezicht, maar nog mooier geluid! Harry de Boer.

- Grote groepen Wulpen bij Sebrandahûs,  Anneke Soepboer.

- Opnieuw ziet Jan Andries een IJsvogel in het Geastmerbosk.


Januari 2015

- Grote groepen Kieviten bij Eezemakeeg en een Sperwer welke een Spreeuw uit een grote groep vangt. Op de grond ontkomt de Spreeuw toch nog. Anneke Soepboer

- Een Roodborstje smult van een door Anneke Soepboer

gemaakte vogeltaart.                                    

 
foto links: de boomkruiper