[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2011.

januari
- 2 Pestvogels in de tuin van Hendrik Hamersma te Broeksterwâld.
- 1 Ruigpootbuizerd onder Burdaard, gemeld door Jan Andries Wagenaar.
- 3 Pestvogels gezien bij de voetbalvelden door Tom de Boer.
gemeld door Jan Andries Wagenaar:
- 2 Groene spechten in het Fermanjebosk bij de algemene begraafplaats (de groene spechten lieten ook de territoriale kluu-kluu ten gehore komen). Tevens de eerste roffelende grote bonte spechten.

februari
- 1 Kleine bonte specht bij Kollum gezien door Wiebe Jilderda.
- Een groep van maar liefst (ong.) 600 houtduiven rondvliegend bij het Labadiskebosk, gezien door fam. de Boer.
- Een Sperwer gezien op bij ons in de tuin. Zat ca. 5 meter vanaf het keukenraam en bleef een hele poos zitten. Rommie Mosselaar- Hoekstra, Hynsteblom, Damwâld.

maart
- 2 Ransuilen in boom in tuin aan Haleweg te Damwâld, gemeld door fam. Reitsma.

april
- 1 (vroege) Boerenzwaluw gezien door Jelle Haakma te Broeksterwâld.

mei
- Laag over tuin (Labadiskebosk) vliegende Grauwe kiekendief, Harry de Boer.
- Bij de fam. Kloosterman aan de Tienewei een prachtig getekende Draaihals in de tuin. Gemeld door Janke Kloosterman.
- Bij Ale Bijlsma aan Master Woudstrastrjitte te Broeksterwâld dit voorjaar weer veel verschillende soorten zangvogels in de tuin waaronder de Tuinfluiter en de Grauwe vliegenvanger, bij de vijver zit regelmatig een Waterhoentje.

juni
- Aan de Swemmerloane bij de algemene begraafplaats in De Westereen, jonge Roodborstjes in de berm, Piet Damstra.

- We zijn een dag in Giethoorn geweest en hebben daar 2 Heilige Ibissen gespot. Fam. Kooistra van de Willemstritte.

Toelichting: De heilige ibis hoort van nature hier helemaal niet thuis, maar in Afrika. In Europa heeft de heilige ibis zich vanuit vogelparken en dierentuinen weten te handhaven in het wild, vooral in Frankrijk. De vogels die in Nederland gezien worden,kunnen van  die Franse populatie afkomstig zijn. Er zijn zelfs recent al broedgevallen vastgesteld in het Botshol in de provincie Utrecht.


juli
- Op 3 eitjes broedende Bontbekpleviertjes op het terrein van de zandopslag te Steenendam. Ook enkele Witgatjes aanwezig. Gezien door Pieter van Kammen, Jan Andries Wagenaar en Harry de Boer.
- Bij het haventje in De Falom een Kleine bonte specht. Jan Zwaagstra.
- Zondagmiddag waren we een  blokje om, in het nieuwe natuur gebied ter hoogte van Jappie Omleiding in het Butefjild daar zagen we een paartje Steltkluten 10 meter bij ons vandaan rustig naar eten zoeken in het ondiepe water, nooit eerder hier gezien, leuk. Siepie en Loekie Hoekstra.

augustus
- Bij Jan Zwaagstra in de tuin een vrijwel volledig witte Huismus, Hegewâl, Broeksterwâld.
- We  waren dinsdag op Schiermonnikoog en fietsen over het strand, daar op een zandplaat voor de  kust zagen we 3 Rosse grutto's  we hadden ze nog nooit eerder gezien, Siepie en Loekie Hoekstra.  
- Aan de Hegewâl te De Falom 2 Groene spechten, fouragerend onder de struiken, gemeld door Teake Jellema.

- Geert Kooistra zag een Groene Specht op de Auke Jansstrjitte te Broeksterwâld.

- Een Zwarte Ooievaar samen met een Blauwe Reiger, foerageert op het land aan het eind van de Ikkerwâldsterfeart, gemeld door Siepie Hoekstra.

- Zwarte Ooievaar (jong ex.) in tuin bij fam. de Boer, Labadiskebosk. Waarschijnlijk zelfde - vogel als die op 11 augustus. In Nederland werden opvallend veel gezien deze nazomer.


september

- Twee Grote Gele Kwikstaarten in tuin bij waterplas, Harry de Boer, Labadiskebosk

- Witte Kwikstaarten bij Tusken Lytsen. Anneke Soepboer en Trienke Visser.

- Twee Grote Gele Kwikstaarten in tuin bij waterplas, Harry de Boer, Labadiskebosk

- Bij de fam. Visser aan de Tienewei te Broeksterwâld nog twee Huiszwaluwen uitgevlogen, gemeld door Anneke Soepboer.


oktober

- Een 1e jaars Knobbelzwaan dood aan de Schwartzenbergloane te Broeksterwâld. Anneke Soepboer.

- De heer Epema van de Badhuisweg vertelt dat hij een grote kist in een boom heeft waar altijd Holenduiven in broeden. Dit jaar ook weer 3 x gebroed, maar op een gegeven moment werd het verdacht stil. Zijn zoon zag toen dat de hele kist vol met veren lag. Zeer waarschijnlijk het werk van een steenmarter!

- 6 Staartmezen in de tuin bij Anneke en Tabe Soepboer aan de Haaijehoeke te Broeksterwâld.

- Bij het Jaapdeensgat in de Lauwersmeer, 30 Baardmannetjes, verder nog gezien een Roerdomp en grote groepen Koperwieken. Anneke Soepboer.


november

- Bij de fam. Jappie Miedema, P. Dantumastrjitte te Broeksterwâld vloog een Houtsnip tegen het raam. Nadat de Houtsnip even versuft bleef zitten vloog hij later weer weg. Anneke Soepboer.

- Wat wij vanuit onze huiskamer raam zien:

Veel vogels, zoals Mussen, Spreeuwen, Kool- en Pimpelmeesjes, Merels en een Roodborstje.

Zij eten van het brood en havermout, dat we elke morgen in het voederhuisje doen, drinken water uit het waterbakje of uit de goot.

Mussen die van de zaadjes eten van de zonnehoedplant.

Een Groenling die ruzie maakt met een Mus om een pindanetje.

Ook zien we een enkele keer een Roodborstje er aan hangen.

Een Vlaamse gaai die een hele doppinda meeneemt, soms twee.

Een Merel die een worm uit het gras trekt.

Een Koolmeesje dat steeds heen en weer vliegt in het nestkastje.

Soms komen er Eksters, Duiven of Kraaien op bezoek.

De forsythia die nu in herfstkleuren is. Geraniums die nog volop bloeien, mooier dan in de afgelopen zomer, bloemen in de tuin die nog bloeien, zoals meisjesogen en primula's.

En dat in een woonwijk, in een tuintje dat wij een postzegel noe men. En hiervan ge-  nieten we elke dag!

Een groet van Pieter en Sappie Mosselaar, Damwâld.

- Een Houtsnip in de tuin bij fam. de Boer, Labadiskebosk. Ook bij Jelle Postma op de Haaijehoek zat weer een Houtsnip, zoals elk jaar op dezelfde plek. Steeds dezelfde vogel?

- Nog een verdwaalde Tapuit bij de Eeltsjemar. Anneke Soepboer.

- Tijdens het ophangen van de nestkasten met Pieter van Kammen in het Geastmerbosk een opvliegende Houtsnip, en op meerdere plekken in het bos roepende Goudvinken. Jan Andries Wagenaar en Pieter van Kammen.

het Geastmerbosk een opvliegende Houtsnip, en op meerdere plekken in het bos roepende Goudvinken. Jan Andries Wagenaar en Pieter van Kammen.

- Laag overvliegende groep Kleine zwanen (26 stuks) over het Labadiskebosk, Broeksterwâld.


december

- De oprit (Camstrastrjitte) een plukkende Sperwer vrouw, welke een sierduif van de buren in de vlucht gepakt had. De Sperwervrouw  werd verstoord tijdens het plukken door een buurman. De duif leefde nog, welke zwaar toegetakeld was in de nek. Jan Andries Wagenaar.

- 8 Turkse tortels en veel vinken bij een voederhuisje te Readtsjerk. Anneke Soepboer.

- In een ruige boomwal bij Jelle's land aan de Haaijehoeke meerdere Houtsnippen. Jelle Postma.

- Nog steeds zingt de in Tusken Lytsen broedende Wulp hier zijn jodelende lied of is het een wintergast. Gehoord door Jelle Postma.
foto links: de draaihals.