[website ontwerp] [website maken] []
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Vogelnieuws 2001.

Januari
-Roodborst lijster gezien in Toutenburg Noord-Bergum door S. Dijkstra en J. de Graaf. Op 14-1 en op 21-1 opnieuw gesignaleerd.
-Groenlingen gezien op de Voorweg in Akkerwoude gemeld door Jac. Broersma
-Enkele kramsvogels gezien in de Borken gemeld door Jac. Broersma
-1 Ruigpootbuizerd bij Appelscha gezien door Tj. Wiersma
-Slechtvalk bij de oude Woudvaart (Koorndijk) door S. Dijkstra
-Ruigpootbuizerd gesignaleerd in de Borken. door S. Dijkstra
-5 pestvogels in de hulstbomen bij S. Visser aan de nieuwe weg gemeld door Tj. Wiersma.
-Grote lijster gehoord aan de Doniaweg gemeld door S. Dijkstra.
-Dode putter in de tuin bij Anneke Soepboer.
-Zingende spreeuw gezien en gehoord door Jac. Broersma.
-Kieviten in de Finnen 1e melding door W. Jilderda.
-Houtsnip bij Drachtstervallaat, P.v.d. Galiën.
-Sperwer pakt Merel in de tuin bij P.v.d. Galiën.
-Enkele pestvogels in de nabijheid begraafplaats Damwoude. Gemeld door Tj. Wiersma
-3 zwarte mezen bij voederplaats. Gemeld door Jac. Broersma
-Staartmees bij vetbal in de tuin bij Jac. Broersma.

februari
-Veel sijzen en schelvinken bij Jac. Broersma  in de elzenbomen.
-Bij Lauwersoog 2 buizerds, 1 torenvalk en 1 kievit gezien. Gemeld door Jac. Broersma
-2 smelleken nabij Holwert, C v/d Hoop.
-Kieviten en 1 scholekster gezien in Oosterhout (Brabant). Anneke Soepboer v/d Kooi
-Boomkruiper in de tuin bij Jac. Broersma.
-Al zingende spreeuwen en merels in de tuin bij Jac. Broersma.
-Geastmerbosk houtsnip gezien tijdens het ophangen van de nestkasten. Gemeld door Tj. Wiersma
-22 kieviten aan de Teneweg gemeld door A. Bijlsma.
-Ongeveer 30 kieviten nabij Oudkerk gezien door Tj. Wiersma.
-Roodborstje, heggemus en tortelduiven in de tuin bij Anneke Soepboer v/d Kooi.
-Sneeuwgans gesignaleerd in Lauwersmeer gebied. Gemeld door P.v.d. Galiën en W. Bosch
-Veel brand-, kolganzen en kieviten en buizerd in Lauwersmeer gezien. Gemeld door P.v.d. Galiën en W. Bosch.
-2 ooievaars en 3 bergeenden zien overvliegen op de Hogewal in Broeksterwoude J. Zwaagstra
-Bij Raerd, een Waterral, landend op een bevroren sloot, P.v.d. Galiën.
-Zwarte merel met witte vlekken op zijn kop gezien in Broeksterwoude. Gemeld door Anneke Soepboer v/d Kooi.

maart
-Kauw gezien met veel wit in de veren gezien door Tj. Wiersma.
-Sperwer in het weiland gezien door Jac. Broersma.
-Houtsnip gezien op de achterweg door Jac. Broersma.
-Tjiftjaf gezien in Molenend Anneke Soepboer v/d Kooi
-Een Tjifjjaf bij Tj. Wiersma in de conifeer
2 kwikstaarten bij de kerk aan de hoofdweg gezien door Romke Sjouke van der Veen.
-Een 10-tal merels en 5-tal grote lijsters samen zoekend naar voedsel  bij Tj. Wiersma.
-5 witte kwikstaarten in de tuin bij Tj. Wiersma
-Merel aan het nestelen aan de Conradiveenlandstraat gemeld door Tj. Wiersma
-Bij de Eeltjemeer een grote groep baltsende Kemphanen, W. Bosch.
-In trijke kievitseieren melding door radio Friesland bij Hartwurd.
-Grutto horen roepen bij de Indykslaan gemeld door Jac. Broersma.
-Bij J. Visser aan de Legeweg een zwartkopfluiter. Gezien door Tj Wiersma.
-Torenvalk gezien in het Geestmerveld bij Rinsumageest
-2 ooievaars bij op Zwartwegsend gezien door W. Jilderda
-Ooievaar gezien bij Wijnjewoude door A. Kempenaar.
-Stel Nijlganzen in de Borken gezien door Tj. Wiersma en A. Kempenaar

april
-Haeijehoek, bij de fam. Van Klaarbergen, in de nok van het huis, tegen de muur, 's nachts 2 slapende Boomkruipers. Boomkruipers slapen normaal in spleten of achter boomschors van wat oudere bomen.
-Fitis in de tuin bij Jac. Broersma
-Jonge mezen in nestkast bij Jac. Broersma
-Zwaluwen gezien bij J. Westra in Akkerwoude. Gemeld door Jac Broersma
-Aan de Auke Jansstraat te Broeksterwoude, een grote groep Sijsjes en een tiental Putters. Jan Zwaagstra.
-In het Buitenveld een Witgatje, bij 'Tusken Lytsen' een span brandganzen. P.v.d. Galiën.
-Heggemus bij S. Dijkstra in de tuin.
-Zingende braamsluiper gezien bij S. Dijkstra in de tuin.
-Bonte vliegenvanger aan het nestelen bij S. Dijkstra in de tuin.
-Tuinfluiter in de tuin van S. Dijkstra.
-2 roodstaartjes achter in de tuin en een putter zoekend naar nestmateriaal.
-Bij Tj. Wiersmsa.Zwaluwen gezien op meerdere plekken o.a op de Koarndyk en bij Jan Hiemstra te Murmerwoude gezien door Jac. Broersma

mei
-Gekraagde roodstaart in de tuin bij Jac. Broersma.
-Beflijster op de Hogewal, De Valom, Jan Adema.
-3 putters voor huis bij  Anneke Soepboer
-Jonge kieviten gezien bij de Westergeest door Anneke Soepboer gezien
-Wespendief meerdere malen gezien bij Appelscha door Tj. Wiersma
-Heggemussen en kneuen op zoek naar nestmateriaal bij Tj. Wiersma in de tuin.
-Wespendief gezien door S. Alkema aan Doniaweg in Damwoude
-Een Lepelaar op het land bij D. Bakker aan de Singel, Sape van Klaarbergen. Bij Sape in de tuin broedende Staartmezen en Kneuen.
-Oeverloper bij de Zwartebroek, Roodkerk. P.v.d. Galiën.
-Lauwersmeer, Bantpolder, 2 Steenuiltjes, Wybe en Gelske Bosch.
-Bij het Ottema-Wiersma reservaat, 1 Kleine Bonte Specht, Teake Jellema.
-Lauwersmeer, Ezumakeeg, minstens 5 broedende Steltkluten, 8 Zomertalingen (woerden). In het Jaap Deens-gat 1 Grauwe Franjepoot en 7 Zomertalingen (woerden).
-Glanskoppen in het Geestmerbos gezien door gezien door S. Dijkstra .
-Zingende grasmus in de Borken gezien door S. Dijkstra
-Grote bonte specht met jongen in Geestmerbos gezien door S. Dijkstra

juni
-Ooievaars in het weiland tussen de Hoogfenne en de Eeltjemeer, Teake Jellema.
-In de duinen van Schiermonnikoog een Zeearend, B. Kooistra-Minnema.
-Staartmezen in de tuin bij Anneke Soepboer
-4 jonge huiszwaluwen uitgevlogen bij A. Soepboer v/d Kooi.
-2 putters gezien in Broeksterwoude door A. Soepboer v/d Kooi.

juli
-Anjum, Ezemakeeg, 1 Geelpootruiter en een Grauwe Franjepoot. Wiebe en Gelske Bosch.
-Lauwersoog, Bantpolder, 1 steenuil op het dak van een schuur. W. Bosch en P.v.d. Galiën.

augustus
-Bruine kiekendief (man) in het Buitenveld nabij zandexploitatie. Sipke Visser
-Waterspreeuw zittend op een hekje in het Buitenveld. Eddie van de Ploeg.
-4 jonge vliegenvangers uitgevlogen bij Jac. Broersma

september
-Nog enkele boeren zwaluwen bij J. Westra op de Achterweg.  Jac. Broersma
-IJsvogeltjes in het buitenveld nabij de boerderij “ De Omleiding” W. Jilderda

oktober
-2 lepelaars en een grote groep trekkende goudvinken gezien door Eddie van de Ploeg
-Een bonte specht in de tuin. Jac. Broersma
-Een boomkruiper bij Jac. Broersma in de tuin.  
-Willem de Graaf heeft een Kleine bonte specht gezien dit samen met zijn broertje.
-Een zwarte merel met gedeeltelijke witte staart bij Tj. Wiersma in de tuin.
-Driesumermeer, 1 IJsvogel, Harry Soepboer.
-2 ijsvogeltjes bij de Akkerwoudster vaart. R. v.d Veen
-Een ruigpootbuizerd zittend op een paal langs de weg. Tj. Wiersma
-2 grote zilverreigers, een slechtvalk, honderden Kraakeenden, pijlstaarten en steenlopers gezien door P. v.d. Galiën en W. Bosch.
-Op de Galgehoog vlakbij de “Murk” ijsvogeltje waargenomen deze vloog verschillende keren tegen het raam. W. Kooistra uit Rinsumageest.
-Bij de zwemmer kerkuil gezien. Henk Schreiber
-Bij Boil kleine bonte specht gezien. Henk Schreiber
-2 vlaamse gaaien in de tuin. Jac. Broersma
-Bij Jac. Broersma zat achter in de tuin een houtsnip
-Een sperwer bij de Korndyk te Damwoude. Jac. Broersma
-Kramsvogels bij de Indyk te Akkerwoude. Jac. Broersma

november
-Bosfazant haan loopt vrijelijk op het erf bij Jelle van Sinderen in Ternaard
-Vele vossen waargenomen in de omgeving van Ternaard en Metslawier. De vossen zijn niet zo schuw meer dan voorgaande jaren. Ze worden nu dagelijks gezien.
-Aan de Dammelaan te Damwoude een dode Houtsnip, geen ring, gevonden door Anneke Soepboer-v.d. Kooi.
-Trekkende sijsjes bij de Korndyk. Jac. Broersma
-3 Groenlingen, voor huis in de tuin op de Haeyehoek,Anneke Soepboer- v.d. Kooi.
-Rosse franjepoot bij de zuiveringsinstallatie in de Mieden gezien. Johannes Haakma.
-Een visarend tussen het Bant en Lauwersoog waargenomen dit gebeurde ook al op 16-10. C. v.d Hoop
-Ca. 400 knobbelzwanen op bouwland in de omgeving van Holwerd. Tj. Wiersma
-Grote groep schelvinken aan de Dammelaan. Anneke Soepboer-v.d. Kooi
-Een aalscholver in het land. J. Westra

december
-Kleine zwanen, Grote zaagbekken, nonnetjes, 1 roerdomp gezien bij Lauwersmeer en een zwerm van wel duizend kieviten. W. Bosch en P v.d. Galiën.
-Blauwe kiekendief (man) in het Buitenveld bij de zandexploitatie. C v.d. Hoop
-Visarend bij Bartlehiem W. Jilderda en C v.d Hoop
-4 putters voor huis aan de Haeyehoek bij Anneke Soepboer-v.d. Kooi
-Glanskopmees in de tuin bij W. Jilderda.
-3 staartmezen aan de Ateweg te Broeksterwoude. Anneke Soepboer-v.d Kooi
-Boomkruiper in de tuin bij Tj. Wiersma.
-13 ransuilen in een boom bij Driesum. C. v.d. Hoop
-Bij Lauwersmeer 1 roerdomp van zeer dichtbij bekeken. En een kievit op het ijs in de Ezumakeeg. W. Bosch en P v.d. Galiën.
-Aan de Schwartzenberglaan in het bosje van Sape van Klaarbergen, 1 Houtsnip. Anneke Soepboer-v.d. Kooi.

foto links: de zomertortel.   foto: Reint Jacob Schut.