[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[]

Vogelnieuws 2015.


november (2014)

- 3 Ooievaars bij een plasdras bij Oentsjerk. 1 met ring, Anneke Soepboer.


februari

- Twee roepende Ransuilen bij familie Wagenaar aan de Camstrastrjitte achter huis.

- 6 Zilverreigers gezien bij Readtsjerk. Anneke Soepboer.


maart

- Diverse keren een mannetje Blauwe Kiekendief bij Bûtenfjild. Helaas geen broedgeval waargenomen van deze steeds zeldzamere roofvogel. Harry de Boer.


april

- Een Groene Specht gezien bij de Zwette te Feanwâlden. Anneke Soepboer.

- Een IJsvogel gezien en op de foto gezet te Lauwersoog. Anneke Soepboer.

- Een IJsvogel gezien bij de Patrimoniumwei, Anneke Soepboer.


mei

- Broedpaar IJsvogels in Geastmerbosk brengt 2 broedsels groot. Gemeld en steeds in de gaten gehouden door Jan Andries Wagenaar en Pieter van Kammen.

- Een Velduil op het Bûtenfjild. Eerst vliegend, daarna rustend op slootkant, gezien door Harry en Tom de Boer. Door de vele veldmuizen van afgelopen jaren, gaat het erg goed met deze soort, nadat hij in Nederland alleen nog sporadisch voorkwam op de Waddeneilanden. Ook andere muizeneters gaat het momenteel erg goed.


juni

- 2 Gele Kwikstaarten bij Bram Kloosterman in het Bûtefjild. Anneke Soepboer.

- Een romance bloeit op bij Eddy van der Ploeg, dit keer niet bij Eddy zelf maar bij zijn in de volière wonend lachduifje. Het lachduifje heeft een scharrel met een wilde Turkse Tortel. Elk aan een kant van het gaas zitten ze elkaar te liefkozen. Het wordt natuurlijk niets tussen die twee maar het is wel leuk om te zien.

- Bij Ezumakeeg een grote groep Grutto's, Steenlopers, Plevieren, Drieteenstrandlopers, 2 Steltkluten en een 50-tal Kemphanen, Anneke Soepboer.

- Een Gele Kwikstaart gezien Bij Brantgum. Anneke Soepboer.

- 5 Vale Gieren vliegend boven Broeksterwâld. Eddy van der Ploeg.

- 2 Visdiefjes bij de Oege Mûne, Anneke Soepboer.

- In de Murk bij de zandopslag bij Steenendam een mannetje Smient gespot door Harry de Boer. In Nederland schat men het aantal broedende paartjes Smienten op hooguit 10. Zou hier ook een broedgeval geweest zijn? Normaal zijn Smienten wintergasten in ons land en zien we ze hier zomers niet.

- 2 overvliegende Lepelaars. Eddy van de Ploeg, Willemstrjitte, Damwâld.


juli

- Vaak elke dag wel Goudvinken en een jagende Boomvalk te zien in de nabijheid van de Willemstrjitte. Eddy van der Ploeg.

- Bij de zandopslag op Steenendam, in en rond een grote ondiepe plas: naast 14 Blauwe Reigers en enkele Nijlganzen, een Zwarte Ooievaar. Zoals bijna alle waarnemingen in Nederland, betrof dit ook een eerstejaars vogel. Verder daar 3 grote, maar nog donzige jonge Kleine Mantelmeeuwen. Dus zeker 1 broedgeval aldaar. Harry de Boer.

- Op pas gemaaid weiland tussen Readtsjerk en Damwâld heel veel vogels, waaronder 100-den Kieviten, enkele Scholeksters, enkele Regenwulpen, 17 Grote Zilverreigers, 8 Ooievaars en 1 Lepelaar. Harry de Boer.


augustus

- 2 Roodborsttapuiten in de buurt van Driezum. Gezien door Anneke Soepboer.

- 2 jonge IJsvogels gezien door Jan Andries Wagenaar, in het

Fermanjebosk. Later in het jaar kwamen er nog diverse meldingen van IJsvogeltjes, o.a. op de Patrimoniumwei door Johannes Haakma. Daarnaast ving en ringde Harry de Boer op 10 okt. en 13 nov. in hun tuin zo’n prachtig vogeltje. Door een sterke toename, als gevolg van de recente zachte winters, zien we steeds meer ijsvogels. Zij brachten afgelopen jaar wel 3 broedsels groot. Zoals in het Geastmer Bosk en Rinsma State.


september

- Kramsvogels zijn in het winterseizoen vaak in flinke aantallen in onze omgeving te zien. De groep van ong. 35 stuks die over onze tuin vloog, was heel erg vroeg. Harry de Boer.

- Henk Peterson gaat regelmatig vogels kijken in de vogelkijkhut bij Ezumakeeg. Hij zag daar deze dag o.a. een Grauwe Franjepoot en een Slechtvalk. Sinds enkele jaren hebben we weer broedgevallen van de slechtvalk in Fryslân. Helaas nog niet van de Grauwe Franjepoot, die in Scandinavië op de toendra’s broedt.

- Vanuit de kijkhut te Ezumakeeg zag Henk Peterson o.a. 3 Kneuen en een Draaihals. Die laatste was waarschijnlijk vanuit Scandinavië al op trek naar Afrika.

- Zes Kruisbekken in de toppen van de sparren in het Geastmerbosk. Dat zag Jan Andries Wagenaar. Met hun typisch gekruiste snavels “kraken” ze sparappels en eten de zaden er dan uit.

- Een Baardmannetje tegenover de kijkhut op Ezumakeeg zag Henk Peterson. En liefst 2 Flying Doors (vliegende deuren), zoals Zeearenden vaak door vogelspotters worden genoemd. Sinds enkele jaren broedt er een paartje Zeearenden in het L’meergebied.

- In de haven van Lauwersoog zag Henk Peterson 2 Sneeuwgorzen. Ze kwamen tot op 2 meter afstand, dus helemaal niet schuw. (Meestal zijn deze bonte vogeltjes, die altijd op de grond voedsel zoeken, pas vanaf november langs onze kust te zien. Ze broeden grotendeels in “mensvrije” gebieden en zijn daarom niet bang voor ons.)


oktober

- Bladkoningen broeden voornamelijk op de taiga in het Oeral-gebied, dus Aziatisch Rusland/Siberië. Zij overwinteren in zuidoost Azië. Elk jaar gaan er enkele de “verkeerde kant” op en trekken dan langs onze kust naar het zuiden. Deze dag vloog er eentje in een net bij mij in onze tuin. De 2e die ik ooit in handen had, de 1e bijna 20 jaar geleden bij Makkum, nu eentje hier in de Wâlden. Harry de Boer.

- Een Oehoe op het dak van hun nieuwe woning, zag G. Kooistra op de Borkensloane. Deze grote uil werd steeds op de huid gezeten door enkele zwarte kraaien. Ook met deze uilensoort gaat het erg goed momenteel in Nederland.

- Een IJsvogeltje gezien bij de Burgumermar, Anneke Soepboer.

- Een IJsvogel gezien bij het gemaal bij de Zwemmer in de Westereen door Piet Damstra.


november

- Jan Annema uit de Prakkenstraat meldde dat er 4, en al eerder liefst 5 Ransuilen bij hen in de hazelaar zaten. Afgelopen zomer hoorden zij ’s nachts regelmatig gekrijs. Wellicht een broedgeval daar vlak in de buurt.

- 19 Zilverreigers en 35 Kobbelzwanen in een weiland bij

Brandgum, Anneke Soepboer.

- Henk Peterson zag vanuit de kijkhut bij Ezumakeeg een Casarca. Deze fraai geel-bruin gekleurde vogel is familie van de Bergeend. Meestal worden ze op trek en in kleine groepjes gezien.


december

- Groepjes Putters aan de Atewei te Broesterwâld. Anneke Soepboer.

- Een Klapekster bij de Grote Wielen, Wybe Bosch.

- 2 Houtsnippen bij een boskje in de Broekpollen. Anneke Soepboer.

- Op 2e kerstdag zag Piet Damstra nog een groep van ong. 50 Kieviten boven de Dwarsloane in Broeksterwâld. Het waren dan ook de warmste kerstdagen ooit. Een week later lag er ijzel en waren de Kieviten vertrokken naar zuidelijker gebied.


januari 2016

- Een Keep bij een voederhuisje in een tuin in Readtsjerk. Anneke Soepboer.

- Groepjes Vinken en Putters bij ons voorhuis aan de Haaijehoeke. Anneke Soepboer.

- Staartmezen aan de Auke Janstrjitte te Broeksterwâld. Anneke Soepboer.

foto links: de lachduif. foto: kleindierenmagazijn
  

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."