[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]

De velduil.

De zwartkop.

RECORDS


Wie streeft ze niet na? Records, persoonlijke- of wereldrecords. Records zijn er om te verbeteren zeggen ze, vooral in de sport. Je hebt ook negatieve records. Diepterecords, zoals een laagste opbrengst ooit voor bijvoorbeeld aardappelen. Of, de afgelopen 100 jaar hebben nog nooit zo weinig weidevogels in Fryslân gebroed.

Zo vangen vogelringers b.v. een record aantal vogels in een jaar, of van een bepaalde soort. Het ene jaar is het andere niet en vang je van een soort ineens twee keer zoveel als in voorgaande jaren. Dan moet je natuurlijk wel alle gegevens bijhouden. Uiteraard doe ik dat, ook om te zien of over meerdere jaren soorten af- of toenemen in aantal. De tijd die ik aan het vangen besteed en het weer zijn daarbij ook van invloed op die gegevens.


Als ik van simpele cijfers uitga, zijn er in het afgelopen jaar weer wat records bij mij gesneuveld. Zowel positieve als negatieve. Om met die laatste te beginnen; nog nooit ringde ik in één kalenderjaar in onze tuin zo weinig vogelsoorten als in 2014. Slechts 32 soorten en dat is 10 soorten minder dan in 2013 en liefst 14 minder dan in 2008. En dat terwijl ik in 2008 in totaal zelfs minder vogels ving dan in 2014. Dan komt natuurlijk de vraag wat de oorzaak hiervan is. Allereerst denk ik aan de biotoopverandering. De percelen weiland rondom onze tuin zijn door snoeiwerk grotendeels ontdaan van de ruige onderbegroeiing langs de sloten. Daarnaast heeft de oktoberstorm van 2013 een deel van de bomen geveld. Maar voor conclusies over toe- of afname van die soorten is een langere reeks van jaren nodig.


Tegenover dit diepterecord stonden toch ook enkele hoogterecords. Zo ving ik nooit eerder in één jaar zoveel Bonte Vliegenvangers, Goudvinken, Putters en Zwartkoppen. Vooral de recordverbetering van de zwartkop was enorm. Het record stond sinds 2012 op 69 stuks. In 2014 ringde ik maar liefst 136 stuks! Het gaat dan ook bijzonder goed met deze soort en dreigt zijn neefje de Tuinfluiter letterlijk te overvleugelen.

Het voedselaanbod was vorig jaar ook geweldig goed. Daardoor hebben veel zwartkoppaartjes 2 legsels grootgebracht. Door het vroege voorjaar en vroege zomer waren bessen van vlier en bramen al tijdens het voeren van de jongen beschikbaar. In de herfst bleken veel gevangen zwartkopjes moddervet te zijn. Meerdere soorten profiteerden trouwens van het vroege voorjaar. Merel, winterkoning, roodborst en zanglijster verging het ook erg goed.


De Goudvink lijkt in onze streek structureel in aantal toe te nemen. Dus die hoeven we niet meer alleen in volières te bewonderen.

Tegenvallend waren de resultaten van fitis en tjiftjaf, de kleinste broedvogeltjes uit het warme zuiden. De mezensoorten leken ook te profiteren van het vroege voorjaar, maar de rupsen verpopten zich ook heel vroeg, waardoor veel 2e legsels niet succesvol werden. In de herfst bleef een mezeninvasie uit Noord- en Oost-Europa uit, zodat alleen nog wat lokale vogels bij de pindanetjes en vetbollen kwamen.


Een record aantal veldmuizen in Fryslân. Maar om met Johan Cruijff te zeggen dat elk nadeel z'n voordeel heeft: een record aan broedsels van de Velduil! Vroeger zag ik elk jaar een paartje bij de Reidfjildsdyk, maar de laatste 15 jaar niet meer. Nu in Readtsjerk nabij Steenendam een nest vol jongen. Hopelijk kunnen we de komende jaren weer volop genieten van deze mooie uil die vooral overdag actief is.

Ook een record aantal Grote Zilverreigers. Ook zij eten graag een vette veldmuis en liepen in 2014 soms met tientallen tegelijk over de weilanden. Daarnaast profiteerden Ooievaars, Blauwe Reigers, Buizerds en Torenvalken volop van die grote hoeveelheden muizen.

Op de landerijen wordt bijna elk jaar het aantal overwinterende ganzen verbroken. Prachtig voor de vogelaars, minder prachtig voor de boeren. Elk voordeel heeft dus ook zijn nadeel.


Voor lezers die net als ik van cijfertjes houden, is het misschien leuk om ook de aantallen vogels, per soort, in eigen tuin bij te houden. De echte liefhebbers gaan dan wellicht zelf statistieken en zelfs (persoonlijke) records bijhouden. Over een aantal jaren kunnen we deze gegevens wellicht publiceren in Fjildpraet. Leuk om die gegevens te delen en bovendien zijn we dan ook nog semi-wetenschappelijk bezig. Wie doet er mee?

 

Harry de Boerfoto links: de torenvalk, foto's: Wikipedia
 

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

fjildpraet