[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

Vogelnieuws 2016.


Januari

- 1 Goudvink in de Broekpollen gezien door Piet Damstra.

- Twee Houtsnippen bij elkaar in slootkant op erf van tuin Labadiskebosk te Broeksterwâld, door Harry de Boer.

- Pieter Wiersma zag bij de Driesumer Bulten (achter Rinsma State) een Roerdomp en bij het haventje in de Falom 4 Grote Zaagbekken. Ook meldde hij nog een broedgeval van een IJsvogel in 2015 bij het bruggetje naar de Westereen in de Falom.

- 3 Velduilen bij de Eeltsjemar. Wiebe en Jan Jilderda.


februari

- Een mannetje Blauwe Kiekendief werd bij de Ealtsjemar gezien en gemeld door Siepie Hoekstra. Bruine Kiekendieven broeden in onze omgeving wel, maar die overwinteren in Afrika. Blauwe Kiekendieven worden helaas steeds zeldzamer en broeden alleen nog op de eilanden. Zij overwinteren hier ook als het niet koud wordt.

- Een Roerdomp slechts 20 meter vanaf de woning in tuin Labadiskbosk in Broeksterwâld. Erg mak exemplaar. Was later meerdere keren te zien op naastliggende weilanden. Zelfde vogel   als die bij Driesum? In het voorjaar zijn er diverse broedgevallen gemeld in en rond de Houtwiel. De Roerdomp lijkt langzamerhand weer wat toe te nemen in aantallen in Nederland. De zachte winters helpen daarbij.

- Henk Peterson is regelmatig aan het vogelspotten in de kijkhut bij Ezumakeeg en rondom het Lauwersmeer. In de buurt van de vogelkijkhut zag hij 4 Nonnetjes en 1 Velduil.


maart

- Bij Sibrandahûs zag Henk Peterson 6 Lepelaars. Die waren waarschijnlijk al onderweg naar hun broedgebied op Schiermonnikoog. Wel erg vroeg in het jaar.

- Tegenover de kijkhut op Ezumakeeg zag Henk Peterson 2 Blauwe Kiekendieven en 2 Velduilen. Eén van de Kiekendieven ving een muis en vloog daarmee weg.

- Bij het Houtwiel zag Eddy van der Ploeg een Roerdomp.


april

- 6 Gele Kwikstaarten bij het Noarderleech. Anneke Soepboer.

- Een Gele Kwikstaart bij de fam. Kloosterman aan de Tinewei te Broeksterwâld. Anneke Soepboer.


mei

- In een weiland bij Rouveen vanuit de trein gespot 4 Kraanvogels. Ale Bijlsma.

- Bij Binnie Wolters achter in de tuin, bij de sloot een IJsvogel. Anneke Soepboer.

- Aan de Willemstrjitte bij Eddy van der Ploeg achterhuis een Rode Wouw.

- Dit voorjaar in het Geastmer Bosk diverse keren IJvogels gezien, die daar opnieuw aan het broeden waren. Ook aldaar een paartje Zwarte Mezen die waarschijnlijk na de invasie vanuit Rusland, hier zijn blijven hangen en waarschijnlijk ook hebben gebroed. Meldingen door Jan Andries Wagenaar en Pieter van Kammen.

- 1 Beflijster in tuin van fam. Wagenaar in Damwâld. Gemeld en gefotografeerd door Jan Andries Wagenaar. Waarschijnlijk late doortrek naar Scandinavië.

- 1 Koperwiek in tuin Labadiskebosk te Broeksterwâld. Waarschijnlijk ook late doortrek naar Scandinavië. Gemeld en gefotografeerd door Harry de Boer.

- 1 vrouwtje Krooneend bij het Jaap Deensgat in het Lauwersmeer, waar in de kijkhut 3 paartjes Boerenzwaluwen hun nestje hadden gebouwd. Verder meldde Henk Peterson nog 3 Casarca's tegenover de kijkhut bij Ezumakeeg.


juni

- Henk Peterson meldde dat hij bij het Jaap Deensgat een mooie Witgesterde Blauwborst, met prooi in de snavel, kon bewonderen.

- Bij de kijkhut te Ezumakeeg zag Henk deze keer een Rouwkwikstaart. Dit is een iets donkerder gekleurde variant van “onze” Witte Kwikstaart. De Rouwkwikstaart broedt voornamelijk in Groot Brittanië, maar zo nu en dan broedt er eentje in Nederland en heeft dan vaak een Witte Kwikstaart als partner.

- Een Gekraagde Roodstaart in de tuin bij Ale Bijlsma te Broeksterwâld.

- Het hele voorjaar een Gekraagde Roodstaart waargenomen aan de Pieter Durksstrjitte. Pieter van der Galiën

- Bij Ezumakeeg twee Zeearenden gezien door Henk Peterson. Verder zag hij daar o.a. enkele Baardmannetjes en Zwarte Ruiters. Ook diverse ruiende Kemphaanmannetjes, die alweer terug waren uit hun noordelijk broedgebieden. De vrouwtjes met hun kroost daar achterlatend.

- In de tuin van Ale Bijlsma te Broeksterwâld aan de Master Woudstrastrjitte een vrouwtje Wielewaal.

- Een groep Kemphanen bij de vogelkijkhut te Ezumakeeg. Anneke Soepboer.


juli

- In de tuinen van Anneke Soepboer en haar buren aan de Haaijehoeke te Broeksterwâld een Gekraagde Roodstaart.

- Nog een paartje Scholeksters broedend tussen de basaltblokken bij Holwerd. Anneke Soepboer.

- Achter Aone de Groot in het Bûtefjild zag Jelle de Jong een vissende Rosse Pelikaan, een ergens ontsnapt exemplaar? Melder: Anny de Jong.

- Bij Ale Bijlsma in de tuin aan de Master Woudstrastrjitte te Broeksterwâld 2 Boompiepers.

- 2 jonge Groene Spechten in het Fermanjebosk bij de begraafplaats, gezien door Jan Andries Wagenaar. Jan Andries denkt dat ze uitgebroed zijn in het bos bij Staniastate waar een paartje Groene Spechten heeft gebroed, later werden ze daar niet meer waargenomen. De Groene Spechten zijn ook gezien door Auke Brink en Pieter van Kammen. Auke zag ze spittend in paardenvijgen, vermoedelijk op zoek naar maden.

- Op Ameland maakte Anneke Soepboer een mooie foto van een door haargespotte Drieteenstrandloper.

- Henk Peterson zag en hoorde een Wielewaal in de bomen bij de boerderij van Sinnege aan de Koailoane. Volgens

Henk was hij duidelijk herkenbaar aan zijn rauwe geroep en golvende vlucht.

- Nog steeds een Groene Specht in het Fermanjebosk. Ook pikkend in paardenvijgen, waarschijnlijk op zoek naar

maden. Ze zijn ook vaak op zoek naar mieren. Gezien en gehoord door Auke Brink, Pieter van Kammen en Jan

Andries Wagenaar. Op 2 aug. een jong exemplaar gefotografeerd.

- Geert en Douwe Kooistra zagen ook een Groene Specht bij de voetbalvelden van vv De Wâlden.

- Erg laat uitgevlogen jong Koolmezen worden nog gevoerd door hun ouders, in tuin Labediskebosk. Harry de

Boer.

- Voor het eerst door Harry de Boer in hun tuin gezien: een Oranje Luzernevlinder. Op de warme dag van 16

september nogmaals een exemplaar.


augustus

- In het Geastmerbosk zag Jan Andries Wagenaar de Kleine Bonte Specht. De Grote Bonte Specht en de Groene

Specht zag hij dit jaar ook al, nu de Zwarte en de Middelste Bonte Specht nog, dan heeft Jan Andries de serie

compleet.

- Ongeveer 1000 Kieviten en Wilsters in een weiland aan de Reidfjildswei bij de Eeltsjemar. Eddy van der Ploeg.


september

- Jan Andries Wagenaar zag 3 pas uitgevlogen jonge IJsvogeltjes in het Fermanjebosk. Na de zachte winters van

de laatste jaren lijkt deze soort bijna geen bijzonderheid meer. Maar ze blijven er natuurlijk wel erg bijzonder uitzien.

- In de de Dôle (Triemen) zag Eddy van der Ploeg een Tapuit.

- Een Boomvalk jaagt op libellen in het Labediskebosk in de tuin van Harry de Boer. Op 30 september hier nogmaals dit tafereel gezien.

- Volwassen IJsvogel gefotografeerd in het Fermanjebosk door Jan Andries Wagenaar.

- Een volkomen witte Buizerd, zittend op een dikke bruine paal vlak bij het spoor, gespot in de trein bij Tynaarlo door Ale Bijlsma. (Op 7 oktober opnieuw gezien op dezelfde plaats.)


oktober

- Op 2 oktober ving en ringde ik voor het eerst een Bladkoninkje op ons erf. Nu ving en ringde ik op 1 dag zelfs 2 exemplaren van deze erg kleine vogelsoort. Voor je het weet vind je dit alweer gewoon. Harry de Boer.

- Een Groene Specht bij Eddy van der Ploeg achterhuis. Een paar dagen later zag hij er ook nog 2 in de broekpôlen.

- 4 Wintertalingen gezien op het Noarderleech bij Ferwert. Eddy van der Ploeg.

- Een Houtsnip was tegen een raam gevlogen, maar toen Jan Andries Wagenaar deze wilde oppakken vloog ie als een raket weg. Helaas vliegt deze steeds zeldzamer wordende soort vaak tegen ramen of gebouwen. De piek van de doortrek vanuit Scandinavië ligt in de eerste helft van november.

- Een IJsvogel gespot te Âldtsjerk door Anneke Soepboer.


november

- Op deze dag zag Eddy van der Ploeg bij hem achterhuis aan de Willemstrjitte een Smelleken.

- Een IJsvogel gespot in het Fermanjbosk te Damwâld door Anneke Soepboer.

- Een IJsvogel gespot op het fietspad richting Eeltsjemar, bij het bruggetje door Anneke Soepboer.

- In de tuin Labadiskebosk een IJslandse Koperwiek gevangen en geringd. De IJslandse Koperwiek (turdus iliacus coburni) is een ondersoort van de Koperwieken welke hier in de herfst en winter te zien zijn. Deze komen bijna allemaal uit Scandinavie. De IJsladse is o.a. iets groter en donkerder gevlekt. In Nederland komt deze op doortrek zelden voor. Er bestaan o.a. IJslandse Tureluurs, Grutto's, Brilduikers en Barmsijsjes.

- In de Broekpôlen zag Anneke Soepboer een Goudhaantje.


december

- Jan Andries Wagenaar zag bij Lauewersoog een groepje van 7 Pestvogels. Beter kunnen we de Friese naam 'Sidesturt' gebruiken, want ze hebben een prachtige rand aan de staart en ze brengen hier niet de pest, zoals men in de middeleeuwen dacht.

- Bij Staniastate te Oentsjerk zag Anneke Soepboer een Watersnip.

- Een Zanglijster zong het hoogste lied al was het in het voorjaar 's avond bij het schemerlicht. Gehoord bij de tennisbanen te Damwâld door Anneke Soepboer.

- Jan Andries zag en hoorde al een Grote Lijster zingen en roffelende Grote Bonte Spechten. Ook zag hij weer een Groene Specht. Al dit moois ag hij in het Fermamjebosk.

- Dan ook eindelijk een Groene Specht in tuin Labediskebosk. Op 5 meter van het keukenraam liet zij zich bewonderen. Niels en Harry de Boer.

- Bij Lauwersoog zag Anneke Soepboer 2 IJsvogels.foto links: de groene specht. foto:Jan Andries Wagenaar.
  

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."