[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

Vogelnieuws 2017.


Januari

- Een Noordse Goudvink, ook wel grote goudvink genoemd, werd gevangen, geringd en snel weer los gelaten door Harry de Boer in tuin Labadiskebosk. 's Winters komen ze hier soms vanuit het hoge noorden. Ze zijn een derde groter dan de gewone goudvink. De kleur van de mannetjes is meer rozerood dan het echte rood van de gewone. Vaak wordt deze soort Noorse goudvink genoemd, maar dat is onjuist.

- 3 Pestvogels gezien in Buitenpost. Jan Andries Wagenaar.

- In de haven van Lauwersoog zagen Sjouke Kazimier en Klaas vd Bij een Kleine Burgemeester. Deze grote meeuwensoort heeft geen enkel zwart in zijn verenkleed. Het betrof hier een vogel in eerste winterkleed, dus geboren in 2016. Deze soort broedt veel op Groenland, de grote burgemeester broedt meer op IJsland. 's Winters worden beide soorten zo nu en dan aan de Nederlandse kust gezien.


februari

- Een Kleine Bonte Specht in het Fermanjebosk en een Groene Specht op de begraafplaats, gezien en gefotografeerd door Jan Andries Wagenaar.

- Bij Ale Bijlsma in de tuin 2 bijzondere vogels gezien, 's morgens een Boomklever en later op de middag een Beflijster, wat een prachtige vogel is dat zo meldt Ale.

- Op het Fermanjepaed zag Auke Brink 2 Kuifmezen. Die zie je hier helaas zelden. Ook zag Auke daar een Groene Specht.

- Bij de ijsbaan aan de W.Martenstrjitte zag Jan Andries Wagenaar een Pestvogel. Afgelopen winter was er een kleine invasie van deze prachtige vogels, vanuit het Noordoosten.

- Een Rode Wouw draaide rustig rondjes boven het Labadiskebosk en deed dat een dag later weer, aldus Harry de Boer. Deze mooie roofvogel was al vroeg onderweg naar Scandinavië, maar had blijkbaar geen haast. Nog te koud daar?


maart

- Door Jan Leegstra van Wâlterswâld op het Wyldpaed bij Twijzelerheide een Groene Specht en een Zwarte Roodstaart gezien. Groene spechten worden steeds vaker gezien en broeden hier ook in de buurt. Zwarte roodstaarten zijn in het voorjaar eerder terug dan de gekraagde roodstaarten.

- 2 Gele Kwikstaarten vlogen bij Wiebe Jilderda voor de auto langs op de Singel te Damwâld.

- Bij Eddy van der Ploeg achterhuis aan de Willemstrjitte in het weiland de hele morgen een naar voedsel zoekende Beflijster.


april

- Een IJsvogeltje gezien bij het haventje aan de Falomsterfeart door Oebele Lijzenga. Door de zachte winter zijn er gelukkig weer meer van deze prachtige ijsvogeltjes.

- Bij de Goddeloze Singel bij de Falom een overvliegende Roerdomp gezien door Oebele Lijzenga. Tientallen jaren ging het erg slecht met deze fraaie vogelsoort, maar gelukkig nemen ze de laatste jaren langzaam weer toe. Mede door de zachte winters, net als de IJsvogel, die Oebele daar ook zag.

- Bij Suyderoogh in het Lauwersmeer zag Jan Andries Wagenaar een Draaihals die druk bezig was mieren te eten. Door prachtige schutkleur erg onopvallende spechtensoort, die waarschijnlijk op trek was naar Scandinavië.

- Achter de oude melkfabriek in Twijzel zag Henk Peterson een Beflijster. De maand april is de trekmaand van deze “domineelyster” naar Scandinavië. Opvallend is dat ze op herfsttrek zelden worden gezien. Zij trekken dan hoofdzakelijk 's nachts.

- Henk Peterson zag bij Fochteloo, op een omgeploegde akker, liefst 25 Kraanvogels. De laatste jaren broeden enkele paartjes van deze grote vogels in het Fochteloërveen. Naast deze prachtige vogels zag Henk daar 2 Canadese Ganzen meerdere Boomvalken.

- Ale Bijlsma zag bij boer Marten Sikkema aan de wegkant 2 Gele  Kwikstaarten.


mei

- In tuin Labadiskbosk ving Harry de Boer 2 Boompiepers. Niet eerder werd deze soort daar waargenomen. Waarschijnlijk op doortrek, hoewel ze wel in Zuidoost-Fryslân in kleine aantallen broeden. Misschien toch een broedgeval in de buurt?

- In het Fermanjebosk liefst 3 zingende Fluiters verspreid over het bos. Gehoord door Jan Andries Wagenaar. Deze soort komt hier zelden voor, maar op onverklaarbare wijze komen ze in sommige jaren veel meer voor. Ook in de rest van NL waren er in 2017 veel meer meldingen van fluiters. Iets groter dan een fitis, met een witte buik.

- Bij Ale Bijlsma een wel zeer bijzondere gast in de tuin, hoog in de boom een Wielewaal met een prachtige zang. De Wielewaal daarna niet weer gezien.

- Bij de hertekamp tegenover Nij Tjaerda zag Eddy van der Ploeg een Bruine Kiekendief in een boom zitten. Een wel heel bijzondere waarneming omdat de Bruine Kiendief voornamelijk leeft en broedt  in moerasrietvelden, ook jaagt hij in het open boerenland. Wordt vrijwel nooit waargenomen in de bebouwde kom.


juni

- Bij de volière bij Eddy van der Ploeg zaten 2 jonge Sijsjes, een toch wel bijzondere waarneming omdat de sijs in ons land een vrij schaarse broedvogel is.

- Zo'n 15 Kruisbekken in de naaldbomen van het Geastmerbosk, gemeld door Jan Andries Wagenaar. Kruisbekken komen soms in de zomer vanuit het noorden plotseling naar Nederland en broeden dan soms voor een tweede keer.

- Middelste Bonte Specht gezien en gefotografeerd door Jan Andries Wagenaar. In Fogelsangh State, ofwel het Veenkloosterbos. Deze soort is met een opmerkelijke opmars bezig vanuit Oost-Europa. In Oost-Nederland broedt deze soort al en nu dus hier in de buurt gezien.

- Bij het Reidfjild zag Siepie Hoekstra ongeveer 30 Kemphanen tussen de groepjes kieviten. Helaas hier alleen nog op trek te zien van en naar Scandinavië.

- Bij de Eeltjemar zag Anneke Soepboer een Kuifeend met 3 Jongen.

- Bij haar dochter aan de Atewei te Broeksterwâld zag Anneke Soepboer een Gekraagde Roodstaart met 2 jongen.

- Bij de vogelkijkhut te Ezumakeeg zag Anneke Soepboer een grote groep Kemphanen. 


juli

- Auke Brink zag in het Fermanjebosk een Appelvink met jongen. Er waren wel vermoedens dat deze grote vinken in onze omgeving broeden, dit lijkt een bewijs daarvan.

- Siepie Hoekstra zag bij het Reidfjild groepjes Kieviten met daartussen ongeveer 30 Kemphanen. Helaas zien wij deze fraaie vogels hier alleen nog maar op trek van en naar Scandinavië. Dit waren al vroege terugtrekkers.


augustus

- Wiebe en Jan Jilderda zagen tijdens het vissen bij de Eeltjemar 7 Zwarte Sterns overvliegen.

- In de Anjumerkolken zagen Wiebe en Feikje Jilderda 9 Grote Zilverreigers op 1 weiland zitten.

- Eddy van der Ploeg mag graag wat struinen in het buitendijks gebied bij Blija, hier zag hij tussen de Kieviten een grote groep Goudplevieren.

- In en bij de vogelkijkhut bij Ezumakeeg is regelmatig iets fraais te zien. Henk Peterson is daar regelmatig te vinden en zag deze dag een zeldzame Grote Grijze Snip. Deze snip is zomers roodbruin, als een grutto en ’s winters lichtgrijs. Ze broeden in Alaska en Siberië en komen heel zelden op trek in Nederland.

- Er staat ook een vogelkijkhut bij het Jaap Deensgat in het Lauwersmeer. Daar zag Henk Peterson een Reuzenstern, ong. 50 watersnippen en ong. 40 casarca’s. De Wadden en het Lauwersmeer zijn voor veel vogels een onmisbare voedselbron.

- In de Zwagermieden is meerdere keren een Purperreiger gezien door Jan van Assen. Deze vogel is ongeveer 6 weken in de Zwagermieden aanwezig geweest.


september

- Over het hele jaar ontving ik meldingen van Jan Andries Wagenaar en Auke Brink van IJsvogeltjes en Groene Spechten. IJsvogels broedden op verschillende plaatsen in en rond Dam- en Broeksterwâld. Bij de begraafplaats en naastgelegen Fermanjebosk waren steeds groene spechten te zien en hebben daar zeer waarschijnlijk ook gebroed.

- Henk Peterson zag vanuit de vogelkijkhut bij Ezumakeeg 2 Grauwe Franjepoten. Deze fraaie steltlopers bewegen zich op typische wijze door ondiep water op zoek naar voedsel. Op najaarstrek komen ze hier soms in kleine aantallen langs, vanuit hun broedgebieden op IJsland en Noord-Scandinavië.

- In het Bûtefjild spotte Anneke Soepboer een Tapuit.

- Jan Andries Wagenaar zag 2 Raven in het Fermanjebosk. Ze

Hadden het aan de stok met een paar (veel kleinere) zwarte kraaien. Later werden ze nog diverse keren gezien door Jan Andries en Auke Brink. In Oost-Nederland komen ze steeds meer voor en wellicht gaan ze hier in de nabije toekomst ook broeden.

- Henk Peterson zag 2 Zwarte Zwanen bij de vogelkijkhut bij Ezumakeeg. Zwarte zwanen komen in het wild voor in Australië, maar zijn naar Europa gehaald om als siervogel te worden gehouden. Ze broeden hier heel succesvol, meestal in december-januari, want dan is het in Australië zomer. Ontsnapte exemplaren weten zich goed te redden. Waarschijnlijk waren dit (nakomelingen van) ontsnapte vogels.


oktober

- In 2015 de eerste Bladkoning, in 2016 de 2e en 3e. Nu in 2017 nummer 4, 5 en 6! Allemaal gevangen in de eerste week van oktober door Harry de Boer in zijn tuin. Het lijkt gewoon te worden, maar toch nog steeds bijzonder, deze kleine zangertjes, onderweg van Siberië naar Afrika.

- Bij de Feitsmawei te Broeksterwâld vond Anneke Soepboer een dode jonge IJsvogel.

- Je ziet ze steeds meer, maar Jappie Pebesma zag een groep van liefst 17 Grote Zilverreigers over zijn huis vliegen. Deze soort broedt erg succesvol in Nederland en we krijgen er ’s winters ook nog exemplaren uit Noordoost Europa erbij.

- Een jaar geleden zag Jan Andries een (vlaamse)Gaai met een zgn. gekruiste snavel. Nu zag hij (zeer waarschijnlijk) dezelfde vogel weer bij het Fermanjebosk. Deze gehandicapte vogel redt zich schijnbaar prima.

- Opvallend veel Houtsnippen in november en december rondom tuin Labadiskebosk. Ook Jelle Postma zag er verschillende op zijn naastgelegen weiland. Eentje belandde in een vangnet van Harry de Boer en werd geringd meteen weer losgelaten.

- Siepie en Loekie Hoekstra zagen op 2e kerstdag bij Earnewâld een Kleine Zilverreiger (helft kleiner dan de grote zilverreiger). De vogel liep mooi tussen de schapen, wellicht in de hoop dat die schapen wat eetbaars voor hem zouden opjagen.


november

- Bij de Eeltjemar 7 Grote Zilverreigers. Gezien door Anneke Soepboer.

- Bij Pieter van der Galiën aan de Pieter Durksstraat in de boom een Groen Specht. Dezelfde dag door buurman Machiel van der Zwaag waargenomen, onder de struiken zoekend naar voedsel.


december

- Bij Pieter van der Galiën op de oprit naast huis een grote groep naar voedsel zoekende Barmsijsjes.
foto links: de rode wouw. foto:Wikipedia.
  

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."