[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

Vogelnieuws 2018.


Januari

- 2 Boomklevers, Ale Bijlsma.

- Jan Andries Wagenaar hoorde een Glanskop in het Fermanjebosk.Waarschijnlijk was deze vogel eerder al op bezoek (pinda’s) bij de fam. Pool aan het Fermanjepaad. Deze soort lijkt sprekend op de matkop, die hier in kleine aantallen voorkomt.

- 6 Kramsvogels, Ale Bijlsma.

- 1 Goudhaantje, Ale Bijlsma.

- 1 Goudvink, Ale Bijlsma.

- 1 Kuifmees, Ale Bijlsma.

- Henk Peterson zag enkele Kramsvogels in coniferen aan de Hoeksterloane. Meestal zie je ze op weilanden rondscharrelen, vaak in gezelschap van koperwieken. In het Fries heten ze dan ook “fjildlyster”. Nu bij plotselinge felle kou, zoeken ze beschutting en voedsel dichtbij huizen. Ook bij Harry de Boer kwamen die dag enkele Kramsvogels in de tuin eten van de uitgestrooide appels. Ook een Watersnip zocht daar beschutting. Het was dan ook erg koud met zeer koude wind.


Februari

- Twee Grote Zilverreigers in tuin Labadiskbosk. Door kou zoeken ook zij beschutting en zoeken ze muizen en mollen dichter bij huizen. Ook veel Barmsijsjes en Putters op de elzen. Tevens een Houtsnip. Harry de Boer.

- Roerdomp bij het Kruiswater in het Bûtefjild. Anneke Soepboer.

- Houtsnip in Blija. Anneke Soepboer

- Een Houtsnip heeft een week lang in de tuin van de dochter van Anneke Soepboer gezeten.

- Een Houtsnip vloog bij Ale Bijlsma tegen het raam. De Houtsnip heeft het overleeft.

- 2 Kepen in de tuin bij Ale Bijlsma te Broeksterwâld.

- Zeker 50 Grutto’s gezien bij de plasdras in de Zwagermieden, door Ruurdjan Leegstra. Deze natte gebiedjes zijn zo langzamerhand onmisbaar geworden voor weidevogels.


Maart

- Afgelopen winter verbleef er een paartje Klapeksters bij de Krúswetters. Tom de Boer zag ze regelmatig tijdens het vissen aldaar. Op een gegeven moment werd dit bekend en kwamen vogelspotters met grote camera’s kijken. Jan Andries zag deze dag het mannetjes bij de Houtwiel en maakte een paar mooie foto’s.

- Siepie Hoekstra meldde dat de Zwarte Roodstaart weer is aangekomen. De laatste jaren broedt er een paartje in zijn schuur.

- 25 Tapuiten zaten in het veld bij Hessel Boersma in het Bûtefjild, waargenomen door Anneke Soepboer.

- Bij hun 2e woning aan de Foarwei heeft Siepie Hoekstra ouderwetse elektriciteits-draden aangebracht. “Zijn” eerste Boerenzwaluw zat daar uitgebreid zijn veren te poetsen, na een lange reis uit Afrika. In de nazomer zitten er hele families zwaluwen gezellig te kwetteren op die draden. Ook een Ooievaar kwam voorbij vliegen, wellicht ook net terug uit Afrika.


Mei

- Anneke Soepboer heeft een Hop gezien op Ameland.


Juni

- De Kleine Bonte Specht heeft gebroed in het bosje bij kerkhof te Broeksterwâld. Anneke Soepboer.

- In park Fogelsanghstate in Veenklooster zag Jan Andries Wagenaar een Middelste Bonte Specht. Ook vorig jaar zag hij daar eentje. Misschien een broedgeval?

- In het Fermanjebosk zag Jan Andries Wagenaar voor het eerst daar een Eikenpage. Deze mooie vlinder wordt hier zelden waargenomen, maar lijkt zijn leefgebied wel uit te breiden naar onze streken.foto links: de kramsvogel. foto: wikimedia.org
  

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."